Faktisk.

Nei, Oslo-byrådet kastet ikke ut sykehjems­be­boere for å sikre utenlandske tiggere et godt sted å bo

hovedbilde
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

Påstand

Byrådet kastet ut sykehjemspasienter for å sikre utenlandske tiggere et godt sted å bo.

Carl I. Hagen, Aina Stenersen, Frp. TV 2, 13.06.2018

Konklusjon

St. Halvardshjemmet ble lagt ned fordi det ikke tilfredsstilte kvalitetskravene Oslo kommune stiller til sykehjem. Blant annet hadde ikke beboerne egne bad på rommene. Det var administrasjonen i Oslo kommune som besluttet å ikke forlenge kontrakten med Kirkens Bymisjon. De fulgte en plan som hadde blitt lagt fram av det borgerlige byrådet, og som sa at St. Halvardshjemmet var uegnet for sykehjemsdrift. De siste beboerne på St. Halvardshjemmet flyttet ut et halvt år før Kirkens Bymisjon etablerte akuttovernatting for fattige tilreisende i bygningen. Det var Bymisjonen selv som bestemte seg for å flytte overnattingen til det nedlagte sykehjemmet, og ikke byrådet.

Påstanden er helt feil.

I 2017 ble St. Halvardshjemmet i Oslo lagt ned da de siste beboerne flyttet ut. Etter at sykehjemmet stengte, åpnet Kirkens Bymisjon akuttovernatting for fattige tilreisende i bygget. Dette har Nettavisen skrevet flere saker om den siste tiden.

Foto: Skjermbilde/Nettavisen.

Frp er ikke fornøyd med måten det rødgrønne byrådet styrer eldreomsorgen i hovedstaden på. I en pressemelding som blant annet TV 2 har gjengitt, skriver gruppeleder i Oslo Frp, Carl I. Hagen, og bystyremedlem Aina Stenersen at de fremmer mistillit mot byrådet.

De mener at byrådets politikk fører til et dårligere tilbud til mange som trenger sykehjemsplass, og at private og ideelle sykehjem blir nedlagt til tross for store protester. Hagen og Stenersen nevner særlig St. Halvardshjemmet, som ifølge pressemeldingen «blir brukt som hospits for hovedsakelig utlendinger som såkalt ikke har et sted å bo».

Frp-politikerne oppsummerer nedleggingen av sykehjemmet på denne måten:

Brutalt sagt kan denne saken sies slik: Byrådet kastet ut sykehjemspasienter for å sikre utenlandske tiggere et godt sted å bo!

Sterke reaksjoner mot Listhaug

Foto: Skjermdump/Facebook.

Også tidligere eldrebyråd i Oslo, Sylvi Listhaug (Frp), har engasjert seg i saken. Da den nåværende stortingsrepresentanten delte Nettavisen artikkel på Facebook, skrev hun:

Ap og byrådet i Oslo kastet ut de eldre på St. Halvardshjemmet. Beboere og pårørende gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier dere ingen skam!?

Da Listhaug delte artikkelen til TV 2 på Facebook, skrev hun:

Det er helt utrolig hva Oslo-byrådet med Ap-Raymond i spissen får seg til å gjøre! Nok en gang går de langt over grensen. Dette kan ikke folk flest finne seg i. Ap, MDG og SV-byrådet må byttes ut.
Foto: Skjermdump/Facebook.

Listhaug får hard medfart i kommentarfeltet fra personer som mener at hun selv er ansvarlig for at St. Halvardshjemmet ble lagt ned. Enkelte påpeker også at Listhaug satt som justisminister da departementet lyste ut 12,9 millioner kroner til humanitære tiltak til EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge.

En rekke medier har på leder- og kommentarplass tatt sterk avstand fra Listhaugs historieskrivning. Blant disse er den borgerlige avisen Minerva fastslår at «Listhaug feilinformerer og inviterer til hets på Facebook». Aftenposten skriver på lederplass at «Listhaug forsøpler debatten», mens VG kaller det Listhaug skriver for «ren propaganda». Dagsavisen skriver på lederplass at «Sylvi Listhaug lyver».

– Hospits for romfolk

Stemmer det – slik Oslo Frp påstår – at byrådet stengte St. Halvardshjemmet og kastet ut de som bodde der for å sikre utenlandske tiggere tak over hodet? Det skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

Når Faktisk.no spør tidligere Frp-leder Carl I. Hagen om dokumentasjon for påstanden, svarer han i en e-post:

Byrådet har stengt hjemmet på tross av protester (se NRK Brennpunkt), og nå er det hospits etter avtale og penger fra Oslo kommune for romfolk.

Sjekk med Kirkens Bymisjon og Oslo kommune.
Bystyrerepresentant Aina Stenersen (Frp). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Aina Stenersen hevder at eldrebyråden i det Ap-ledede byrådet våren 2017 la inn tilskuddsmidler på totalt cirka 4,2 millioner til blant annet Kirkens Bymisjon sitt tiltak på St. Halvardshjemmet for fattige tilreisende EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge. I en e-post til Faktisk.no skriver hun:

Tiltaket fikk altså midler samtidig som St. Halvardshjemmet ble nedlagt som sykehjem. Byrådet nevnte ikke dette i debatten om St. Halvardshjemmet som kom i kjølevannet av NRK sin dokumentar som ble sendt høsten 2017.

Som nevnt flere steder i mediene kritiserer vi hverken tiltaket eller Kirkens Bymisjon, men vi stiller spørsmål ved midlene fra kommunen, og at bygningsmassen som ble betegnet som gammel, og umoderne, og ikke beboelig av kommunen da.

I mai 2017 vedtok Oslo kommune ifølge Aftenposten å bruke 15 millioner på tiltak for tiggere og tilreisende bostedsløse. Kirkens Bymisjon søkte da om støtte til akuttovernatting på St. Halvardshjemmet. Da hadde det gått ett år siden sykehjemmet var besluttet nedlagt.

Kontrakten gikk ut

I pressemeldingen hevder Hagen og Stenersen at det er en årsakssammenheng mellom nedleggelsen av St. Halvardshjemmet og opprettelsen av et overnattingstilbud for utenlandske tiggere. De skriver at «byrådet kastet ut sykehjemspasienter for å sikre utenlandske tiggere et godt sted å bo».

Det er imidlertid ingenting i svarene til Frp-politikerne som dokumenterer at det er en slik årsakssammenheng.

Hagen oppfordrer Faktisk.no til å sjekke med Kirkens Bymisjon og Oslo kommune. Det har vi gjort.

Ragnhild Kaski, kommunikasjonssjef i Kirkens Bymisjon. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix.

I mai 2016 bestemmer Oslo kommune seg for ikke å forlenge kontrakten med Kirkens Bymisjon om drift av St. Halvardshjemmet. Bymisjon forklarer nedleggelsen av sykehjemmet slik:

– Vi driver flere sykehjem på kontrakt med Oslo kommune. Kontrakten vi hadde om drift av St. Halvardshjemmet gikk ut, og kommunen valgte å ikke forlenge den. Dette ble begrunnet med den bygningstekniske standarden, og blant annet ønske om bad på alle rom, forklarer kommunikasjonssjef Ragnhild Kaski.

– Det er selvsagt opp til oppdragsgiver å velge om de ønsker å forlenge en kontrakt om drift, og vi jobber godt med Oslo kommune om en rekke andre sykehjem.

Sto tomt et halvt år

Kirkens Bymisjon har drevet akuttovernatting for det de kaller «fattige tilreisende» i fem år. Tilbudet har vært i ulike lokaler, sist i Gamlebyen kirke. Der var det enkel standard, ifølge Bymisjonen.

– Kirkens Bymisjon eier bygget i St. Halvards gate. I mai 2017 ble det utlyst midler fra Oslo kommune, da de ønsket økt kapasitet og bedre sanitærtilbud til gruppen. Vi trengte da nye lokaler for å kunne tilby dette, og bygget i St. Halvards gate sto tomt og egnet seg til denne bruken, forklarer Kaski.

– Så byrådet la ikke ned sykehjemmet for å sikre utenlandske tiggere et godt sted å bo, slik Oslo Frp hevder?

– Nei. Da sykehjemmet ble lagt ned, vurderte Kirkens Bymisjon hva vi ønsket å bruke det tomme bygget vårt til videre. Det forelå ingen planer om å etablere akuttovernatting der da sykehjemmet ble lagt ned, svarer kommunikasjonssjefen.

Hun understreker at det gikk over et halvt år fra de siste beboerne flyttet ut av sykehjemmet til Kirkens Bymisjon hadde etablert akuttovernatting der. Organisasjonen har foreløpig ikke besluttet hva bygget skal brukes til på lang sikt.

Kirkens Bymisjon opplyser til Faktisk.no at overnattingstilbudet finansieres slik i 2018:

  • 3,7 millioner fra Justis- og beredskapsdepartementet
  • 2,2 millioner fra Oslo kommune
  • 3–4 millioner fra Kirkens Bymisjon selv

Sylvis sykehjemsplan

Frp satt med byrådsmakt i Oslo fra 2003 til 2011. I denne perioden ble det lagt fram flere planer for hvordan behovet for sykehjemsplasser og annen heldøgns omsorg skulle ivaretas.

I 2009 la Sylvi Listhaug fram en sykehjemsbehovsplan for 2010–2020. Der står det at St. Halvardshjemmet var blant sykehjemmene som bør moderniseres på kort sikt.

I 2009 la daværende eldrebyråd Sylvi Listhaug fram en sykehjemsbehovsplan for perioden 2010–2020. Der står det:

Denne planen skisserer dagens situasjon når det gjelder sykehjemsbygninger, med mer enn 2 000 sykehjemsplasser med behov for modernisering. Mange sykehjem er gamle og er lite hensiktsmessige for moderne drift.

I planen sto det også hvilke sykehjem som burde prioriteres i de ulike bydelene. I sone 1 (Gamle Oslo, Grünerløkka og Bjerke) var det sju sykehjem som listet opp under «bør moderniseres på kort sikt». Blant disse var St. Halvardshjemmet.

Ikke egnet som sykehjem

Høsten 2013, da Høyre, Venstre og KrF satt i byrådet, ble sykehjemsbehovsplanen oppdatert igjen. I denne planen, som gjelder for perioden 2014–2024, står St. Halvardshjemmet på listen over bygg som må rehabiliteres eller flyttes fra innen 2024:

I sykehjemsbehovsplanen for 2014–2024 står St. Halvardshjemmet på listen over bygg som rehabiliteres eller fraflyttes innen 2024.

I planen står det også at St. Halvardshjemmet og to andre sykehjem:

(...) er små og har ikke egnet utforming for framtidig sykehjemsdrift. Disse sykehjemmene prioriteres for fraflytting når nye og rehabiliterte sykehjemsbygg står klar.

Det var nettopp det som skjedde med St. Halvardshjemmet. De 33 siste beboerne flyttet ut 28. februar 2017 og inn i det nybygde Ullerntunet sykehjem.

Dårlig teknisk forfatning

I Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov 2016–2026 står St. Halvardshjemmet på listen over sykehjem med uegnet utforming.

I september 2015 oppdateres planen enda en gang. I Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov, som gjelder for perioden 2016–2026, står det at St. Halvardshjemmet og fire andre sykehjem:

(...) vurderes som for små og med uegnet utforming for fremtidig sykehjemsdrift. I tillegg er de i dårlig teknisk forfatning.

Til sammen 17 sykehjem i Oslo står på en liste over sykehjem med uegnet utforming. Blant disse er St. Halvardshjemmet.

Forlenget ikke kontrakten

I mai 2016 bestemmer Oslo kommune seg for ikke å forlenge kontrakten med Kirkens Bymisjon om drift av St. Halvardshjemmet. Da har sykehjemmet i flere år i kommunens planer blitt kategorisert som et bygg som må moderniseres og uegnet for sykehjemsdrift.

Kommunikasjonsansvarlig i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, Odd Christian Klafstad, skriver i en e-post til Faktisk.no at:

Avtalen løp ut i tråd med inngåtte kontraktsvilkår. At kontrakten ble avsluttet var altså ikke vedtatt politisk. Vi viser også til at Oslo kommune, som alle andre, må forholde seg til lov om offentlige anskaffelser.

Flyttet til nytt sykehjem

Det var altså ikke det rødgrønne byrådet som sa opp kontrakten med Kirkens Bymisjon for å «sikre utenlandske tiggere et sted å bo». Den seks år lange kontrakten hadde gått ut, og kommunen benyttet seg ikke av muligheten til å forlenge den med to år.

Da hadde det borgerlige byrådet i flere år varslet at St. Halvardshjemmet ikke egnet seg for sykehjemsdrift.

I august 2015 vedtok det samme byrådet også en standard kravspesifikasjon for sykehjem. Denne var laget med utgangspunkt i politiske vedtak i Oslo, og kom i tillegg til gjeldende lover og regler.

Oslo kommune inngikk en avtale med Kirkens Bymisjon om drift av St. Halvardshjemmet to måneder ut over kontraktsperioden slik at de gjenværende 33 beboerne kunne flytte til det nybygde Ullerntunet sykehjem.

Oppsummering

Påstanden vi faktasjekker er «byrådet kastet ut sykehjemspasienter for å sikre utenlandske tiggere et godt sted å bo». Det er helt feil av flere grunner:

  • Kontrakten Kirkens Bymisjon hadde med Oslo kommune om drift av St. Halvardshjemmet gikk ut ved årsskiftet 2016–17. Kommunen valgte å ikke forlenge kontrakten.
  • Årsaken til det var at St. Halvardshjemmet ikke oppfylte kommunens kvalitetskrav. Blant annet hadde ikke beboerne egne bad.
  • At St. Halvardshjemmet var uegnet som sykehjem, og at det var blant sykehjemmene som skulle avvikles når nye og bedre plasser sto klare, var planen allerede under det borgerlige byrådet.
  • Det tok seks måneder fra de siste beboerne flyttet ut til det ble etablert akuttovernatting for fattige tilreisende i bygget.
  • Kirkens Bymisjon eier bygget, og det var de som bestemte at det skulle etableres overnattingstilbud der.

Tilsvar

Carl I. Hagen og Aina Stenersen kommer med følgende tilsvar i en e-post til Faktisk.no:

Faktasjekken tar ikke for seg når på våren 2017 byråden ga midler til dette tilbudet. Når debatten raste høsten 2017, snakket ingen fra byrådet om at St. Halvardshjemmet skulle bli benyttet videre til dette tiltaket, med midler fra kommunen. 

Det vi har påpekt er at det er underlig at byggingen brukes til overnatting, og sanitære forhold. Når byrådet ikke ville forlenge kontrakten med St. Halvardshjemmet i to nye år, på grunn av gammel bygningsmasse, og påståtte dårlige forhold, selv om Kirkens bymisjon ba om dette. 

Det er et faktisk forhold at St. Halvardshjemmet ble stengt mot ønskene til Kirkens Bymisjon, de ansatte, beboere og pårørende og at kommunen IKKE nedlegger sine egne sykehjem med 550 plasser uten bad på rommet. Det er et faktisk forhold at i dag blir hjemmet brukt for et billig overnattingssted for utenlandske tiggere.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?