Faktisk.

Uvisst hvor lenge norske ungdommer ser på porno før de har sex for første gang

hovedbilde

Påstand

I gjennomsnitt kikker norsk ungdom på porno i fem år før de debuterer seksuelt.

TV 2. TV 2, 24.02.2021

Konklusjon

Det går ikke an å slå fast på en presis måte hvor lenge norske ungdommer har sett på porno før de debuterer seksuelt. De tilgjengelige undersøkelsene spør om når barn og unge så pornografisk innhold for første gang, men ikke om de fortsatte å se porno etter dette eller når de begynte å se porno jevnlig. Aldersgruppene som brukes i undersøkelsen er også for vide til at det går an å beregne en klar snittalder for når ungdommer så porno for første gang. Dermed vet vi ikke hvor mange år norske ungdommer kikker på porno før de debuterer seksuelt.

Påstanden er ikke sikker.

Norske ungdommer ser i snitt porno i fem år før de debuterer seksuelt, slår TV 2 fast i ingressen til en artikkel med tittelen «Unge ser på porno stadig tidligere: – Vi bør bekymre oss».

Artikkelen er knyttet til TV 2s dokumentarserie «Pornolandet», som tar for seg nordmenns forhold til porno. Påstanden blir også gjentatt i beskrivelsen av seriens andre episode, «Pornogenerasjonen»:

Det er imidlertid ikke grunnlag for å hevde at norske ungdommer ser på porno i fem år før de har sex for første gang.

Må starte i 12-årsalderen

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), er den gjennomsnittlige seksuelle debutalderen i Norge følgende:

  • Omtrent 16,7 år for jenter
  • Omtrent 17,9 år for gutter

Om vi antar at det er omtrent like mange gutter og jenter, gir dette en gjennomsnittlig debutalder på omtrent 17,3 år.

For at påstanden til TV 2 skal være sann, må norske barn i snitt begynne å se porno fra de er 12,3 år gamle.

En gjennomsnittlig norsk gutt må se porno fra han er 12,9 år, mens en gjennomsnittlig jente må begynne sitt pornoforbruk når hun er 11,7 år.

Siden TV 2 skriver at ungdom «kikker på porno i fem år», er det også rimelig å tolke påstanden som at ungdom begynner å se porno jevnlig i denne alderen, ikke at de ser porno for første gang.

Viser til psykologspesialist

Faktisk.no har spurt TV 2 om hva de legger til grunn for påstanden. De viser først til produksjonsselskapet Novemberfilm, som har laget dokumentaren «Pornolandet».

Novemberfilm viser på sin side til Alex Iversen, som er pressekontakt i TV 2.

Iversen opplyser at påstanden om at norsk ungdom i snitt kikker på porno i fem år før de debuterer seksuelt, kommer fra Svein Øverland. Han er psykologspesialist ved senter for rettspsykiatri ved St. Olavs hospital.

I en e-post forklarer Øverland at tallet er beregnet ved å sammenstille tall fra EU Kids Online-undersøkelsen knyttet til pornobruk blant norske barn og ungdommer og resultater fra Ung i Oslo-undersøkelsen om seksuell debutalder.

Faktisk.no har omtalt en tidligere versjon av EU Kids Online:

Professor: – Gir ikke grunnlag

Elisabeth Staksrud er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun jobber blant annet med den norske delen av EU Kids Online-undersøkelsen, som TV 2 har støttet seg på.

Elisabeth Staksrud er professor i medievitenskap ved UiO. Foto: UiO

Staksrud er tydelig på at funnene i undersøkelsen ikke kan brukes til å si over hvor lang tid norske ungdommer ser på porno før de debuterer seksuelt:

– Våre tall viser og har som utgangspunkt hvilke og hvor mange barn som på innsamlingstidspunktet hadde minst en gang sett et åpenbart seksuelt bilde i løpet av det siste året. Dette seksuelle bildet kan for eksempel være fra NRK, et blad eller internett, skriver Staksrud i en e-post til Faktisk.no.

– Vi kan ikke si noe om at de har gjort dette og gjør dette over tid, det vil si fem år. Det er riktignok noen som svarer på hvor ofte de gjør dette nå, men det gir ikke grunnlag for en slik konklusjon. 

Underbygger ikke påstanden

Det er flere grunner til at undersøkelsen ikke underbygger TV 2s påstand:

  • Undersøkelsen viser bare om de barna og ungdommene som har svart har sett porno minst én gang det siste året.
  • Definisjonen av porno, eller «seksuelle bilder», inkluderer alle bilder og filmer som viser personer som har sex med hverandre eller er nakne.
  • Rapporten Staksrud var med på å utarbeide, og som Øverland viste til, inneholder en advarsel om å være varsom i bruken av resultatene knyttet til pornobruk, fordi det «i noen undergrupper er svært få observasjoner».

Det er altså ikke mulig å bruke resultatene fra denne undersøkelsen til å si over hvor lang tid norske barn og ungdommer i snitt ser på porno før de debuterer seksuelt.

– Ikke tydelig dokumentert

Når Faktisk.no presenterer Staksruds vurdering for psykologspesialist Øverland, svarer han at han ikke ønsker å betvile professorens tolkning av dataene. Han mener likevel at det samlede bildet tilsier at ungdom ser på porno i flere år før de har sex for første gang:

– Jeg mener dataene sett i sammenheng med andre rapporter og innspill fra helsesøstre og psykologer som møter ungdom hver dag, likevel underbygger påstanden, skriver han.

Øverland mener imidlertid ikke at det er mulig å si presist hvor mange år ungdommer ser porno før de debuterer:

– Jeg mener at det er nok holdepunkt for å hevde at barn og unge ser på pornografi i flere år før de debuterer seksuelt. Hvor mange år det er snakk om og hvordan definere «begynne», «jevnlig» og lignende, er derimot ikke tydelig dokumentert fra forskning.

Kan ikke slås fast

I Medietilsynets rapport «Barn og unges medievaner 2020» finner også vi tall som viser når norske ungdommer oppgir å ha sett porno for første gang. Undersøkelsen er gjennomført av Sentio.

I motsetning til EU Kids Online-undersøkelsen spør Medietilsynets undersøkelse direkte om porno, ikke bare «seksuelle bilder».

Undersøkelsen «Barn og unges medievaner 2020» viser at 29 prosent av de som svarte på spørsmålet om når de først så porno, så porno for første gang da de var mellom 10 og 11 år. Dette spørsmålet ble stilt til dem mellom 13 og 18 år som oppga at de hadde sett porno på nett.

Men: det er ikke mulig å se ut fra tallene hvor lenge norske barn og unge ser på porno før de har sex for første gang, av to grunner:

  • I undersøkelsen blir det spurt om hvor gammel man var da man så porno for første gang. Det er ikke det samme som at man fortsetter å se på det, eller begynner å bruke det jevnlig. Om man har sett porno én gang fem år før man debuterer seksuelt, er det noe annet enn å «kikke på porno i fem år».
  • Noen av aldersgruppene i undersøkelsen er slått sammen. For eksempel er «under 6 år» og «over 16 år» egne grupper, mens de andre inneholder to aldre, som «9-10 år». Det fremgår ikke hva 9-åringene og 11-åringene svarer hver for seg. Da er det ikke mulig å regne ut en gjennomsnittsalder for når de som svarte så porno for første gang.

Det går altså ikke an å slå fast at norske ungdommer kikker på porno i fem år før de debuterer seksuelt, slik TV 2 fastslo.

Tilsvar

Faktisk.no har lagt frem konklusjonen og hovedinnholdet i denne faktasjekken for TV 2. Vi har fått svar fra pressesjef Jan-Erik Dahl på e-post:

Den offentlige debatten rundt pornografien har i førti år vært kjennetegnet av sterke følelser, der harde ideologiske fronter har stått mot hverandre. Forskningen på pornografiens effekter, både psykologisk og kulturelt/sosiologisk, har vært sterkt farget av dette høye konfliktnivået. Mye av forskningen har også vært preget av store metodiske problemer, noe også Faktisk.nos faktasjekk avdekker. En konsekvens av dette er at resultatene disse undersøkelsene kommer til, og tolkningene av dem, ofte har spriket i mange retninger. Dette er rett og slett et felt det er vanskelig å forholde seg til med noen som helst grad av skråsikkerhet.

I Pornolandet, som TV 2 har produsert i samarbeid med produksjonsselskapet Novemberfilm, har vi forsøkt å gå inn i dette betente feltet med en åpen, og så fordomsfri holdning som mulig. Hensikten har vært å prøve å belyse pornografien fra mange ulike perspektiver (historisk, sosiologisk, kulturelt, psykologisk) for å gjøre våre seere litt mer opplyst om et fenomen mange har et forhold til, på godt og vondt, men som det ofte kan være vanskelig å snakke om. Det mener vi at vi lyktes med.

At artikkelen på tv2.no, som var basert på informasjon som formidles av medvirkende i serien, ikke klarte å komme gjennom denne faktasjekken på grønt lys, er et av mange eksempler på hvor komplisert og vanskelig spørsmålet om pornografiens effekter og konsekvenser kan være å få riktig.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?