Faktisk.

Dette kartet viser ikke hva du må betale i bompenger på norgesferie

Et kart med bilde av Erna Solberg og bompriser på E39 blir satt i sammenheng med hva det vil koste å feriere i Norge i sommer. Men kartet er fra 2013, og forteller ikke noe om hva årets bilferie vil koste i bompenger.

hovedbilde
Skjermdump: Facebook/VG

Et norgeskart med et bilde av statsminister Erna Solberg får med mer eller mindre jevne mellomrom oppmerksomhet på Facebook. På kartet er europaveien E39 tegnet inn fra Kristiansand til Trondheim.

Flere steder på strekningen er det satt på bompenger. I tillegg er det oppgitt en totalpris på bompenger fra Kristiansand til Trondheim, og prisen på en flybillett på samme strekning.

På Facebook har kartet den siste tiden blitt satt i sammenheng med hva det vil koste å feriere i Norge i sommer.

Skjermdump: Facebook/VG

Men hvor kommer bildet fra, og hva forteller det oss egentlig?

Syv år gammelt bilde

Bildet er ikke nytt. Det stammer nemlig fra en syv år gammel artikkel i VG, som sto på trykk 8. februar 2013. Tittelen på saken var «Fergefri E39 vil koste nesten 2000 kr i bompenger». Stikktittelen lød «Det tror Høyre at bilistene er villige til å betale».

I saken er Høyres nestleder Bent Høie intervjuet. Erna Solberg er ikke med, utenom på bildet. På tidspunktet satt fremdeles den rødgrønne regjeringen.

I saken tok VG for seg en såkalt kvalitetssikringsrapport fra 2012. Rapporten var bestilt av den rødgrønne regjeringen, og handlet blant annet om de anslåtte kostnadene ved å bygge ut E39 som en fergefri vei på ulike strekninger langs kysten.

Ved hjelp av rapporten og Statens vegvesen, lagde VG kartet som skulle vise hvor mye det ville koste i bompenger å kjøre fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, hvis veiprosjektene skulle komme til å bli gjennomført. På kartet tok ikke VG med de bompengestrekningene som allerede eksisterte.

Kartet sier altså ikke noe om hva man må betale i bompenger hvis man vil kjøre strekningen i dag.

Hva koster det nå?

For å sjekke hva det koster i bompenger å kjøre E39 i dag, kan vi bruke noen av bompengekalkulatorene på nettet. Vi tar utgangspunkt i en personbil som kjører på diesel, og regner med takstene som ligger inne i kalkulatorene per i dag. Siden bompengekalkulatorene ikke alltid oppdateres fortløpende når bomstasjoner kommer til eller legges ned, kan de vise noe avvik fra det du må betale i virkeligheten.

I Fjellinjens kalkulator legger vi inn reiseruten fra Kristiansand til Trondheim, og passer på å få med oss alle byene som er merket av i kartet. På den måten velger bompengekalkulatoren E39 som strekning.

Prisen havner på 153 kroner og 60 øre med Autopass-avtale, uten rushtidsavgift. Uten Autopass-avtale blir prisen 329 kroner. Dette inkluderer ikke fergepriser på strekningen.

Skjermdump: Bompengekalkulator.no

Vi tester også Bompengekalkulator.no. Denne er laget slik at den også skal regne med fergepriser.

Ifølge denne kalkulatoren vil det koste 1013 kroner og 30 øre å kjøre strekningen, inkludert fergeoverganger. Uten Autopass-avtale vil det koste 1155 kroner.

Dette stemmer altså dårlig overens med summen på kartet, som er 1927 kroner for strekningen, ikke medregnet fergeutgifter.

Ikke billigere å fly

På kartet er det også oppgitt prisen på en flybillett mellom Kristiansand og Trondheim. Den skal koste 609 kroner.

Når vi sjekker hva det koster å fly denne strekningen på økonomiklasse i sommermåneden juli 2020, får vi opp priser mellom 1183 kroner og 3866 kroner per person. Da har vi sjekket flyselskapene Norwegian, SAS og Widerøe.

Vil man kjøre bil istedenfor å fly, kan vi sjekke hva det koster i bompenger å kjøre direkte fra Kristiansand til Trondheim med en raskere rute enn E39. Prisene er fremdeles dem som ligger inne i kalkulatorene per i dag.

Ifølge Fjellinjens kalkulator koster det 260 kroner for en dieseldrevet personbil med Autopass-avtale å kjøre strekningen hvis vi kjører via Lillehammer. Kalkulatoren foreslår: E18 – fylkesvei 285 – E16 – fylkesvei 241 – E16 – Rv 4, og deretter over på E6 nordover fra Mjøsbrua.

Bompengekalkulator.no havner på 272 kroner og 80 øre for samme strekning.

Hva skjer med fergefri E39?

Siden VG-saken ble laget har prosjektet om fergefri E39 vært mye diskutert. Det omtales som «norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt», og er en del av gjeldende Nasjonal Transportplan som ble lagt frem for Stortinget i 2017.

I dag tar det 21 timer å kjøre strekningen med bil, og mellom Kristiansand og Trondheim må bilene ta sju ferger. Ifølge Statens vegvesen vil ferjefri og oppgradert E39 halvere reisetiden. Strekningen blir også rundt 50 kilometer kortere.

I 2016 ble fergefri E39 anslått å koste 340 milliarder til sammen. Det var mye dyrere enn man først hadde trodd.

Flere politikere mener nå at prosjektet blir for dyrt, og at man heller bør bruke penger på klimatiltak, som for eksempel ferger med nullutslipp. Også Statens vegvesen har åpnet for å beholde ferger på strekningen.

Ny Nasjonal Transportplan skal legges frem i 2021.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?