Faktisk.

Kjede­melding om korona resir­ku­lerer faktafeil

Skjermdump fra Facebook

En kjedemelding som spres på Facebook, er like full av feil nå som da Faktisk.no skrev om den i desember

«Maskene begynner å falle», utbasunerer en kjedemelding som for tiden spres i sosiale medier.

Teksten ramser opp en rekke påståtte «tilfeldige» koblinger mellom en broket forsamling av finansselskaper, legemiddelfirmaer, George Soros og USAs smittevernsjef, doktor Anthony Fauci.

Budskapet ser ut til å være at summen av de påståtte tilfeldighetene, gir grunn til å tro at koronaviruspandemien er planlagt.

Meldingen resirkulerer en tekst Faktisk.no omtalte som et lappeteppe av faktafeil i desember, med noen kosmetiske endringer. Du kan lese vår gjennomgang av teksten i denne artikkelen:

Nytt om Fauci

Den eneste vesentlige endringen i den nye versjonen av kjedemeldingen, er at den hevder at Fauci finansierte laboratoriet i Wuhan der koronaviruset først ble identifisert.

Det er nesten riktig. NIAID, som Fauci leder, bidro i en periode finansielt til forskningsprosjekter på koronavirus fra flaggermus, noe som ble omtalt av Newsweek i april i fjor. Det gjaldt blant annet såkalte «gain of function»-studier, som gir virus nye egenskaper, slik at man kan forske på disse.

Hvordan det at NIAID ga støtte til laboratoriet i Wuhan skal vise at pandemien er planlagt eller lignende, er imidlertid høyst uklart.

Gruppen Verdens helseorganisasjon (WHO) nedsatte for å undersøke hvordan pandemien startet og hvor viruset kom la frem sine vurderinger 9. februar. Da uttalte gruppens leder, dr. Peter Ben Embarek, at deres funn tilsa at det var ekstremt lite sannsynlig at viruset hadde spredd seg til mennesker via en hendelse i et laboratorium.

Fortsatt full av feil

Resten av de påståtte «tilfeldighetene» kjedemeldingen omtaler er derimot ikke tilfeldigheter, men påstander uten rot i virkeligheten:

  • BlackRock forvalter ikke GlaxoSmithKline, men har en stor aksjepost i selskapet.
  • Forsikringsselskapet Winterthur, som ble kjøpt opp av AXA i 2006, har ingenting med det virologiske laboratoriet i Wuhan å gjøre. Som Faktisk.no skrev i desember, finnes det ingen koblinger mellom milliardæren og filantropen George Soros og Winterthur. I en New York Times-artikkel fra 1996 om Soros' ekskone, ble imidlertid et studieprogram i dekorativ kunst ved navnet «Winterthur Museum Program», nevnt.
  • Ingen offentlig tilgjengelig informasjon tilsier at BlackRock forvalter finansene til Open Society Foundation, skriver faktasjekkerene i AAP.
  • Som Faktisk.no tidligere har skrevet, er det heller ingen offentlig tilgjengelig informasjon som tilsier at Soros-stiftelsen Open Society Foundation «serverer» AXA.
  • Selv om BlackRock har en stor aksjepost i Microsoft, er det ikke riktig at Bill Gates eier selskapet. I desember 2019 eide han 1,9 prosent av aksjene i selskapet.

Kjedemeldingen er med andre ord full av feil, og kan ikke hjelpe noen med å «forstå hvordan en død flaggermus solgt i et vått marked i Kina smittet HELE PLANETEN!»

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?