Faktisk.

20 prosent av brusen som drikkes i Norge er kjøpt i Sverige

hovedbilde
Foto: Bryggeri- og Drikkevareforeningen

Påstand

20 prosent av brusen som drikkes i Norge er kjøpt i Sverige.

Petter Nome, Bryggeri- og drikkevareforeningen. NRK Dagsrevyen, 27.11.2017

Konklusjon

Petter Nome kommer med påstanden helt uten forbehold. Ingen vet nøyaktig hvor mye brus nordmenn kjøper i Sverige, så Nome burde vært klar på at han baserer seg på et anslag. Det er Coca Cola som har anslått at nordmenn kjøper rundt 89 millioner liter brus i Sverige hvert år. To SIFO-forskere mener det er mulig å beregne grensehandelen på den måten Coca Cola gjør. Utregningen viser imidlertid at anslagsvis 16 prosent, og ikke 20 prosent, av brusen nordmenn drikker er kjøpt i Sverige. Påstanden til Nome er delvis sann.

Påstanden er delvis sann.

Fra nyttår øker avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Det er resultatet etter at regjeringspartiene, KrF og Venstre ble enige om statsbudsjettet for 2018. Det var KrF som foreslo de nye avgiftene, som er ventet å øke statens inntekter med rundt to milliarder kroner årlig.

Særavgiften på sjokolade- og sukkervarer økes med 80 prosent. Det innebærer at avgiftssatsen økes fra 20,51 kroner per kilo i regjeringens budsjettforslag for 2018, til 36,92 kroner per kilo. Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer økes med 40 prosent. Det betyr at både drikkevarer som er tilsatt sukker og søtstoff blir dyrere.

Finansdepartementet har gjort noen regneeksempler på prisendringer hvis hele avgiftsøkningen blir skjøvet over på forbrukeren:

Anslag fra Coca Cola

Avgiftsøkningene har ført til sterke reaksjoner fra produsenter og leverandører. Blant dem som har kritisert avgiftsøkningen på brus, er direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome. I NRK Dagsrevyen møtte han leder av Helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad (KrF), til debatt. Nome sa:

Grensehandelen med Sverige har økt med 11 prosent det siste året. Grensehandelen er nå oppe i 15 milliarder kroner, og vi vet også at når det gjelder brus ... 20 prosent av den brusen som drikkes i Norge, den er kjøpt i Sverige.

Kan det stemme at 20 prosent – eller hver femte liter – brus som drikkes i Norge, er kjøpt i Sverige? Det er påstanden vi skal se nærmere på i denne faktasjekken.

Når Faktisk.no spør Nome om dokumentasjon for påstanden, viser han til et anslag Coca Cola har gjort. I en e-post skriver Nome:

Helt eksakte data på grensehandel finnes ikke, men Coca Cola har ut fra sin egen omsetning i grensehandelbutikkene gjort et anslag for bransjen som helhet. De konkluderer med at nordmenn årlig handler cirka 90 millioner liter brus i Sverige.

90 millioner liter

Videre opplyser Nome at det har blitt omsatt 469 millioner liter brus i Norge de 12 siste månedene, ifølge tall fra norske brusprodusenter. 90 millioner liter brus fra Sverige utgjør 19,2 prosent av dette. Nome skriver:

Min formulering var dermed ikke helt presis. Jeg burde sagt at «svenskehandelen utgjør nesten 20 prosent av den innenlandske omsetningen», ikke av all brusen som drikkes i Norge.

Nome har altså beregnet andelen brus solgt i Sverige ut fra omsetningen i Norge, uten å ta med brusen som er solgt i Sverige. Når han tar med den antatte svenskehandelen, får han til sammen 559 millioner liter. De 90 millioner literne fra Sverige utgjør da 16,1 prosent av det totale bruskonsumet i Norge.

I en ny e-post til Faktisk.no opplyser Nome at Coca Colas anslag på 89 millioner liter bare gjelder fysisk salg på grensa. I tillegg kommer privat import via netthandel. Nome mener dermed at 90 millioner liter er et ganske forsiktig anslag.

6 prosent av grensehandelen

Faktisk.no kontakter Coca Cola for å høre mer om hvordan de har kommet fram til anslaget på 90 millioner liter. Kommunikasjonsdirektør Per Hynne i Coca Cola Enterprises skriver i en e-post at ingen har full oversikt, men at de har kontroll på sine egne tall. Han forklarer grunnlaget for anslaget slik:

  • SSB-tallene som kom tidligere i høst sier at grensehandelen siste fire kvartaler ligger på 14,9 milliarder kroner.
  • I 2010 utgjorde brus seks prosent av grensehandelen, ifølge SSB.
  • Vi antar at literprisen på brus i grensehandelen ligger på rundt ti kroner per liter, men det vil selvsagt variere.
  • Basert på disse premissene kan man sette opp dette regnestykket: 14,9 milliarder x 6% / 10 kroner per liter = 89 millioner liter.

10 kroner literen

I 2010 utgjorde altså brus seks prosent av grensehandelen, ifølge SSB. Faktisk.no får opplyst at SSB ikke har nyere tall for dette. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning kom i 2012 med et notat hvor de la til grunn at mineralvann står for drøyt fem prosent av grensehandelen.

Heller ikke Forbruksforskningsinstituttet SIFO har undersøkt hvor stor andel av grensehandelen brus utgjør nå. Ifølge en rapport SIFO lagde i 2012, kjøpte 43 prosent av dem som handlet i Sverige i 2006 mineralvann. Men ut fra disse tallene kan man ikke slutte hvor mange liter brus nordmenn handler i Sverige.

Annonse fra Nordby Supermarket. Foto: Skjermdump/nordbysupermarket.se.

Faktisk.no har lagt fram Coca Colas regnestykke for SIFO-forskerne Arne Dulsrud og Randi Lavik. De mener det er mulig å beregne hvor stor omsetningen av brus på svenskegrensa sånn cirka er ved å bruke Coca Colas regnemåte. Mens Lavik etterlyser empirisk belegg for at brusen i Sverige koster ti kroner per liter, synes Dulsrud at det virker som en riktig pris.

Literprisen på brus varierer, som Hynne også skriver. Denne uka koster for eksempel 4 x 1,5 liter Pepsi Max 49,90 svenske kroner på Nordby Supermarket. Det gir en literpris på rundt 8,30 norske kroner. Et brett med 24 x 0,33 liter brus på boks har en literpris på rundt 10 norske kroner.

Ifølge Per Hynne i Coca Cola Enterprises er det nettopp pakninger med 4 x 1,5 liter og brett med 24 bokser som står for det aller meste av salget.

16 prosent

Ingen vet nøyaktig hvor mye brus nordmenn kjøper i Sverige. Det er ifølge SIFO-forskerne Dulsrud og Lavik likevel mulig å beregne et anslag, slik Coca Cola har gjort. Nomes regnestykke kan ettergås slik:

  • Nordmenn brukte 14,9 milliarder kroner på grensehandel siste fire kvartaler.
  • Seks prosent av pengene brukt på grensehandel gikk til brus. Nordmenn kjøpte dermed brus for anslagsvis 894 millioner koner i Sverige.
  • Literprisen på brus varierer, men anslag fra Coca Cola og stikkprøver viser at ti kroner kan legges til grunn. Dermed kjøpte nordmenn i overkant av 89 millioner liter brus i Sverige siste fire kvartaler.
  • Legger man dette sammen med de 469 millioner literne med brus som ble omsatt i Norge siste 12 måneder, får man 558 millioner liter.
  • Av dette ble i underkant av 16 prosent solgt i Sverige.

Petter Nome sa på Dagsrevyen at 20 prosent av brusen som drikkes i Norge er solgt i Sverige. Basert på Nomes egen dokumentasjon har både han selv og Faktisk.no kommet fra til at 16 prosent er et mer riktig anslag. Nomes påstand er derfor delvis sann.

Tilsvar

Petter Nome skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

Det jeg mente å si var følgende: Nordmenn kjøper om lag 90 millioner liter brus i Sverige. Det tilsvarer nesten 20 prosent av den brusen som selges i Norge. (Hvis anslaget stemmer er det vel 19 prosent.) I farten ble jeg upresis og det kan jeg bare beklage. Jeg burde også gjort klart at dette var et anslag, ettersom det er umulig å skaffe helt eksakte tall.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?