Faktisk.

Norske strømpriser blant de laveste i Europa

Historisk er strømprisen uten sidestykke. Men sammenlignet med andre europeiske land, er strømmen fortsatt svært billig for norske husholdninger.

Husholdninger i Oslo betaler mindre for hver kilowattime enn de fleste andre husholdninger i europeiske hovedsteder. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB.

Rekord etter rekord etter rekord er blitt satt så langt i 2022. Aldri før har strømmen vært så dyr som i høst. Og politikerne krangler så busta fyker om hvem som har ansvaret, og hva som er årsaken.

Uansett hvem som har rett, merkes det som aldri før på lommeboken. Strømprisen har blitt så høy at noen skal ha det til at vi har importert tyske strømpriser til Norge.

Fortsatt billig sammenlignet med Europa

Til en viss grad kan man si at det er sant. Prisen i Norge er nå på et nivå som Tyskland har hatt tidligere. Men stemmer det at norske strømpriser er så høye at de ikke lenger er blant de billigste i Europa for oss privatpersoner?

Nei. For norske husholdninger er strømprisen fortsatt lav sammenlignet med andre land i Europa.

Analyseselskapet VasaaETT gjennomfører hver måned en pristest i de fleste europeiske hovedsteder. Den første dagen i en ny måned henter de ut hva prisen blir per kilowattime for sluttbrukerne. Eventuell strømstøtte i de forskjellige landene er medregnet.

Altså er regjeringens strømstøtte innbakt i sluttprisen i Norge.

Siden det er vanskelig å sammenligne spotpriser med fastpriser, har land med spotpriser, som for eksempel Norge, fått sin pris basert på snittet fra den forrige måneden. Dermed utjevnes også de veldige svingningene i strømprisen.

I august lå Oslo på 23. plass blant de europeiske hovedstedene som er med i oversikten. Verdt å merke seg er at ingen andre vesteuropeiske hovedsteder hadde så lav strømpris som Oslo.

Prisen er med andre ord høy sett med historiske briller, men lav sammenlignet med resten av Europa.

Dette er altså prisen i Oslo, og gir ikke en snittpris for landet. Likevel, Oslo ligger i prismarked NO1, ett av de tre prismarkedene i sør med priser langt over det vi har vært vant med.

VasaaETT har også sendt historiske data for 2022 til Faktisk.no. De viser at strømprisene i Oslo har vært blant de aller laveste i hele Europa hver eneste måned siden januar.

Sterk kjøpekraft gir billigst strøm

VasaaETT regner også strømprisen om til den fiktive valutaen PPS. Denne gir en pris som reflekterer den faktiske kjøpekraften i de forskjellige landene. Omregnet har Oslo den laveste prisen av alle på målingen i august.

Men, og dette er viktig, norske husstander merker høyere strømpriser langt mer enn husstander i mange andre land. Av all energibruk i hjemmet, utgjør strøm 73,8 prosent i Norge. I EU er snittet kun 24,7 prosent, nesten en tredel av her hjemme, ifølge Eurostat.

Eurostat har også regnet ut hvor mange megawatt hver innbygger bruker i strøm i hjemmet. Her er Norge i en særstilling.

Vi bruker over fire ganger så mye strøm per innbygger i hjemmet som gjennomsnittet i EU. Ingen bruker mer strøm enn oss.

Det betyr at selv om vi har blant de laveste strømprisene, er det ikke gitt at vi får de laveste energiregningene.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?