Faktisk.

Nei, Oslo har ikke landets beste sykehjems­dekning

Foto: Ketil Bjærke / NTB

Påstand

[Oslo] er vel den som har den beste sykehjemsdekningen i Norge.

Raymond Johansen, Arbeiderpartiet. Politisk kvarter, NRK , 20.01.2023

Konklusjon

Oslo har ikke landets beste sykehjemsdekning. Tall fra SSB viser at hovedstaden er omtrent midt på treet, og at også flere av storbyene har bedre dekning enn Oslo.

Eldreomsorg har vært samtaletema landet rundt etter NRK Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører». Ikke minst har landets politikere måttet tåle kritiske spørsmål om behandlingen eldre blir til del. Som da byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i et bredt anlagt Politisk kvarter-intervju fredag 20. januar også måtte redegjøre for eldreomsorgens tilstand i Oslo.

Ifølge Johansen er ting blitt bedre i hovedstaden etter sju-åtte år med Ap-ledet byråd. I intervjuet pekte han blant annet på at det i omsorgstjenestene er opprettet 600 nye stillinger i denne perioden. Og selv om byrådslederen erkjente at det fortsatt finnes utfordringer i sektoren, slo han fast at Oslo har landets beste sykehjemsdekning.

Omsorgsboliger og hjemmetjeneste er andre viktige variabler i spørsmål om eldreomsorg, men i denne faktasjekken er det sykehjemsdekning som er tema. For er det riktig, som Raymond Johansen hevder, at Oslo her er fremst i feltet?

Sykehjemsplasser og innbyggere

Via KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) har Statistisk Sentralbyrå (SSB) statistikk for både disponible sykehjemsplasser og antallet innbyggere over 80 år i hver enkelt kommune. Settes disse tabellene sammen, får man et sammenliknbart bilde på sykehjemstilbudet til de aller eldste landet rundt.

Ved utgangen av 2021 hadde Oslo 3887 sykehjemsplasser og 21 673 innbyggere over 80 år. Dersom sykehjemsplasser var begrenset til dem over 80 år, ville det for Oslos del vært et tilbud for 17,9 prosent av denne befolkningsgruppen. Sammenliknet med resten av landets totalt 356 kommuner, plasserer hovedstaden seg da omtrent midt på treet. Det er kommunene Træna, Utsira og Modalen som ligger fremst i feltet, med henholdsvis 72,2, 66,7 og 57,7 prosents dekning.

Lager man en tilsvarende oversikt for landets tolv største byer, er Oslo på femteplass.

Andel beboere på sykehjem

En annen måte å si noe om sykehjemsdekningen på, er å bruke SSBs kommunevise oversikt over andelen av innbyggere fra 80 år og opp som er sykehjemsbeboere. Nøyer man seg med en oversikt over landets tolv største byer, viser 2021-tallene at Oslo hadde fjerde høyeste andel: 12,7 prosent av byens innbyggere på 80 år og over hadde i 2021 plass på sykehjem.

På toppen «tronet» Trondheim, Stavanger og Bergen med henholdsvis 13,9, 13,8 og 13,7 prosent. Så hvorfor sa da Raymond Johansen at Oslo har landets beste sykehjemsdekning?

Eldreomsorgen i Oslo

Ifølge Kaia Storvik, byrådssekretær for kommunikasjon, mente Raymond Johansen å formidle at for de store byene er Oslo blant dem med best sykehjemsdekning.

– Men det ble ikke helt riktig i sammenhengen, og han har derfor brukt andre formuleringer etterpå, forklarer byrådssekretæren.

Kaia Storvik legger dessuten til at eldreomsorg og bygging av nye sykehjemsplasser er en av de viktigste sakene for byrådet i Oslo. Hun trekker fram at over to milliarder kroner er satt av til å bygge flere omsorgsboliger de neste årene, og at 500 nye årsverk er opprettet i hjemmetjenestene.

Liknende resonnementer finnes hos Sykehjemsetaten i Oslo. I årsberetningen for 2021 skriver etatsleder Helge Jagmann at etaten opplever synkende etterspørsel fra bydelene. Dette forklarer Jagmann med at en styrket hjemmetjeneste «gjør at innbyggerne klarer seg lengre hjemme, bydelen har bygd opp flere omsorg+ alternativer og det blir færre personer over 80 år i Oslo.»

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?