Faktisk.

Er det mange dødsulykker på veiene i år?

Første halvår av 2022 har det vært nesten dobbelt så mange dødsulykker i trafikken sammenlignet med året før. Det kan være tilfeldig, men det kan også være starten på en ny trend.

Det har vært nesten dobbelt så mange dødsulykker de seks første månedene av 2022 sammenlignet med samme periode året før. Forskningsleder Tor-Olav Nævestad ved Transportøkonomisk institutt mener man bør se på utviklingen over en lengre periode.

«Dystre dødstall på veiene», meldte NRK i starten av måneden. I VG varslet politiet flere kontroller og vegdirektøren lavere fartsgrenser. Utrykningspolitiet spekulerte i «post-covid» blant oppmerksomme bilførere, ifølge Dagbladet.

Men hvordan ser tallene ut om vi sammenligner med tidligere år, og over en lengre periode enn et halvt år?

– Når vi ser på utviklingen de siste 20 årene, altså 2000 til 2020, ser vi at antall dødsulykker har blitt redusert med 71 prosent. Samtidig har trafikken økt med 35 prosent, sier Tor-Olav Nævestad.

Han er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt og har vært med på å skrive en kronikk om økningen i dødsulykker.

Se hele intervjuet med Nævestad i videoen over!

Rekordfå omkom i 2021

I 2021 mistet 80 personer livet i trafikkulykker i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det var de laveste antallet på lang tid.

– Det var 63 omkomne de seks første månedene i år, og 31 i samme periode i fjor. Det betyr at vi har nesten dobbelt så mange drepte på veien i år som i fjor, sier Nævestad.

Tor-Olav Nævestad er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt. Foto: TØI.

De første seks månedene av 2019 og 2020, var det henholdsvis 46 og 50 drepte på norske veier.

– Så tallet fra i år er ikke så ulikt det som var i 2019 og 2020, påpeker forskningslederen.

Nedadgående trend

– Det langsiktige bildet er at det er en generell nedadgående trend de siste 20 årene, sier Nævestad.

– Når vi ser på kortere perioder innenfor en lang periode, så vil vi se at det går litt opp og litt ned rundt et langsiktig gjennomsnitt.

Nævestad mener det er like viktig å se på hvorfor dødstallet ble lavt i 2021, som å finne ut hvorfor det ser ut til å øke nå.

– En viktig forklaring er tilfeldig variasjon, sier han.

– Også kan de jo hende at tallet blir høyt i år, vi vet jo ikke helt enda hvordan det går, men så langt ser vi jo på en ganske kort periode når vi ser på januar til juni.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?