Faktisk.

Oslos politikere får ikke 2506 kroner hver dag til barnevakt

Mange hisset seg opp da de leste at «Oslos politikere får 2506 kroner per dag til barnevakt og pass av eldre og syke». I 2018 benyttet bare to bystyrerepresentanter seg av ordningen. De fikk utbetalt litt over 30 000 kroner til sammen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Får politikerne i Oslo virkelig 2506 kroner hver dag til barnevakt og pass av eldre og syke? Det kunne man få inntrykk av hvis man leste en sak fra «Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo» med tittelen:

GULLKANTET: Oslos politikere får 2506 kroner per dag til barnevakt og pass av eldre og syke
Skjermbilde fra «Ja til bilen».

I brødteksten heter det:

Alle som har et kommunalt tillitsverv i Oslo får dekket opp til 2506 kroner per dag for barnevakter og pass av syke, eldre med videre. Det lukrative frynsegodet gjelder for alle politikere og folkevalgte i landets hovedstad. Bare på rådhuset er 147 personer kvalifisert for gratis barnepass og private omsorgstjenester.

Så kommer et bilde av byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), og ektemannen Eivind Trædal, som også sitter i bystyret for MDG. Ekteparet har nettopp blitt foreldre, noe som ifølge bildeteksten gjør at de «nå kan nyte godt av gratis barnevakt».

På topp i sosiale medier

Faktisk.no har fått svært mange tips om saken, og torsdag formiddag var den Norges mest delte, likte og kommenterte, ifølge Storyboard. Da hadde saken blitt delt nesten 1900 ganger, og fått rundt 4400 kommentarer og 9700 reaksjoner på Facebook.

På Facebook-gruppen «Ja til bilen» fikk saken det til å hagle med aggressive og truende kommentarer mot de folkevalgte i hovedstaden:

Skjermbilde fra Facebook-gruppen «Ja til bilen».
Skjermbilde fra Facebook-gruppen «Ja til bilen».
Skjermbilde fra Facebook-gruppen «Ja til bilen».

Innfører beløpsgrense

Folkevalgte i norske kommuner mottar betaling for å være på møter. Hvor mye de får utbetalt, bestemmes av kommunenes reglementer. Disse revideres med jevne mellomrom, og 3. juni la bystyrets sekretariat fram et forslag til revisjon av «Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune».

Blant endringene som ble foreslått, var å innføre en beløpsgrense for dekning av utgifter til barnepass og pass av eldre og syke. I saksframlegget til forretningsutvalget skriver bystyrets sekretariat:

Det er ikke tydelig i gjeldende reglement hva som kan kreves dekket. I Bergen og Trondheim er beløpsgrensen den samme som for ulegitimerte tap av inntekt. Det er naturlig å bruke samme beløpsgrense i Oslo. Beløpsgrensen vil trolig ikke påvirke dagens praksis vesentlig.

I avsnittet som «Ja til bilen i Oslo» baserer sin sak på, står det:

Den som har et kommunalt tillitsverv får dekket legitimerte ekstrautgifter til barnepass, stell og pass av syke, eldre mv. med inntil 2 506 kroner pr. dag.

Denne delen av forslaget ble enstemmig vedtatt av forretningsutvalget, som består av 11 ledende politikere fra alle partier. Saken skal endelig behandles av bystyret i juni. Blir forlaget vedtatt, trer endringen i kraft fra og med det konstituerende møtet i bystyret 23. oktober 2019.

Betalte ut 30 000 i fjor

Bystyrets sekretariat opplyser til Faktisk.no at det ikke er nytt at politikerne i Oslo får dekket ekstrautgifter til barnepass og pass av eldre og syke. Det nye er at det har kommet en beløpsgrense. Ordningen har eksistert siden 1996, ifølge kommunikasjonsrådgiver Ingvild Åsgård.

«Ja til bilen i Oslo» har i sin sak intervjuet en som driver utleie av barnevakter. Han er sitert på at ordningen «satt på spissen og i teorien betyr at en politiker kan få dekket hele 912 500 kroner i året for barnevakter».

Dette har feilaktig skapt et inntrykk av at politikerne i Oslo kan få utbetalt over 900 000 ekstra i året fra Oslo kommune. For å komme opp i en slik sum, må en politiker leie inn barnevakt for å være på møter hver eneste dag, året rundt.

I realiteten er ikke ordningen mye brukt. Det ble utbetalt til sammen 30 355 kroner til bystyrets medlemmer og varamedlemmer i 2018. Bare to personer benyttet seg av ordningen. I 2017 lå den samlede utbetalingen på cirka 50 000 kroner.

Alle kommunalt tillitsvalgte er omfattet av ordningen:

 • Bystyrets medlemmer (59 representanter)
 • Bystyrets varamedlemmer (88 representanter)
 • Bydelsutvalg (15 representanter per bydelsutvalg + varamedlemmer)
 • Byrådet er også omfattet av ordningen, men utbetalinger til byrådet ligger utenfor Bystyrets sekretariats virkeområde

Faktisk.no har ikke innhentet informasjon om hvor stor utbetalinger ordningen har generert i de 15 bydelsutvalgene.

Dekker møtevirksomhet

Hvis man leser saken til «Ja til bilen i Oslo», kan man få inntrykk av at politikerne kan få dekket 2506 kroner til slike utgifter hver eneste dag. Det er ikke riktig.

 • Ordningen dekker ekstrautgifter knyttet til møtevirksomhet i bystyret eller bystyrets underliggende organer. Disse er fagkomiteer, styrer, nemnder og utvalg som forretningsutvalget, klagenemda, finanskomiteen, byutviklingskomiteen, samferdsel- og miljøkomiteen, kultur- og utdanningskomiteen, helse- og sosialkomiteen, valgstyret og samevalgstyret.
 • For å få dekket utgifter må representanten sende bystyrets sekretariat dokumentasjon på møtedatoer, behov, antall timer, timepris og annen relevant informasjon. Bystyrets sekretariat behandler søknaden og utbetaler beløpet.
 • Utbetalt beløp er skattepliktig.

141 møter i fjor

Den politiske møtevirksomheten i Oslo er svært omfattende. En opptelling Faktisk.no har gjort for bystyrets organer, viser at det var 141 møter i 2018. De fordelte seg slik:

 • 14 møter i bystyret
 • 77 møter i bystyrekomiteene
 • 41 møter i forretningsutvalget
 • 9 møter i valgstyret og samevalgstyret

I tillegg kommer møter i byrådet og de 15 bydelsutvalgene og deres underliggende organer.

Vi har tidligere faktasjekket denne påstanden fra «Ja til bilen i Oslo»:

Svarer på Facebook

Faktisk.no har sendt følgende spørsmål til «Ja til bilen i Oslo »:

 • I tittelen skriver du: «GULLKANTET: Oslos politikere får 2506 kroner per dag til barnevakt og pass av syke». Har du dekning for denne tittelen, slik du ser det?
 • Politikerne i Oslo kan få dekket utgifter til barnepass og pass av eldre og syke for å delta på møter i bystyret eller bystyrets underliggende organer. Det er altså ikke snakk om utgifter på daglig basis, men kun når de skal delta på møter. Synes du dette kommer godt nok fram i saken din?
 • Ifølge Oslo kommune var det to representanter som benyttet seg av ordningen i 2018. De fikk dekket til sammen 30 355 kroner. Hva er din kommentar til det? 

Ansvarlig redaktør, Jarle Aabø, legger først ut et generelt svar på Facebook-gruppen «Ja til bilen», som han ber om at blir referert i sin helhet. Etter en tidligere faktasjekk av «Ja til bilen i Oslo», ble imidlertid Faktisk.nos journalist blokkert fra å følge gruppen på Facebook. På oppfordring sender derfor Aabø over svaret på e-post.

– Det går klart fram av artikkelen at vi skriver om en ordning som er mer enn 20 år gammel. Vi befinner oss midt i den journalistiske prosessen, og vi publiserer snart flere saker der vi går mer konkret inn på hvem som har benyttet seg av dette gullkantede frynsegodet. Der vil vi presentere hvem som har bedt om dekning av utgifter til barnevakt- og omsorgstjenester og vil vise hvor stor egenandel den enkelte politiker «har betalt» via fordelsbeskatning, skriver han.

– Vi setter stor pris på at Faktisk.no nok en gang leker pressepoliti, og bidrar til oppmerksomhet rundt vår nyhetsavis og vårt debattforum «Ja til bilen» på Facebook, som de siste dagene har opplevd 240 000 liker-trykk og leserkommentarer.

Endret tittelen

Etter en liten stund får Faktisk.no en ny e-post fra Jarle Aabø:

– Siden Faktisk.no ser ut til å nok engang henge seg opp i en tabloid overskrift, er den bare på grunn av dere justert, skriver han.

Skjermbilde fra «Ja til bilen».

Den nye overskriften er:

GULLKANTET: Oslos politikere kan få 2506 kroner per dag til barnevakt og pass av eldre og syke

Oppsummering

 • De folkevalgte i Oslo kommune kan få dekket inntil 2506 kroner per dag til ekstrautgifter til barnevakt eller pass av eldre og syke.
 • Ordningen er knyttet til møtevirksomhet, og gjelder ikke i det daglige.
 • I 2018 benyttet to bystyrerepresentanter seg av ordningen. De fikk utbetalt til sammen 30 355 kroner.
 • I 2017 ble det utbetalt rundt 50 000 kroner i utgiftsdekning til barnevakt og pass av eldre og syke for de folkevalgte.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?