Faktisk.

Nei, regje­ringens ekspert­utvalg har ikke anbefalt å gi fylkene tilbake makten over sykehusene

hovedbilde
Illustrasjonsfoto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Påstand

Ekspertutvalg: Vil gi fylkene tilbake makten over sykehusene

NRK. NRK, 22.03.2018

Konklusjon

Ekspertutvalget foreslo ikke å tilbakeføre makten over sykehusene fra staten til fylkeskommunene. Utvalget anbefalte imidlertid regjeringen å vurdere organiseringen av sykehusene på nytt. I en slik vurdering bør det også ses på en modell der fylkeskommunene har ansvar for sykehusene, mente utvalget.

Påstanden er delvis feil.

I en tittel på nrk.no står det:

Ekspertutvalg: Vil gi fylkene tilbake makten over sykehusene.
Foto: Skjermdump/nrk.no.

I ingressen skriver NRK Finnmark:

I 2002 ble ansvaret for sykehusene i landet ført over fra fylkene til staten. Dette har ikke hatt noen effekt, mener regjeringens ekspertutvalg. Nå foreslår de at fylkene får tilbake ansvaret.

Ekspertutvalget det er snakk om har hatt som oppgave å se på desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen. Reformen vil føre til at antall fylker reduseres fra 19 til 11, og at fylkeskommunene dermed kan ta på seg større oppgaver.

Utvalgsleder reagerer

Utvalget ble ledet av Terje P. Hagen, professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. På Twitter reagerer han på NRKs påstand om at ekspertutvalget vil gi fylkene tilbake makten over sykehusene:

Også overfor Faktisk.no er Hagen klar på at NRKs tittel på fronten og ingressen er misvisende:

– Nei, utvalget foreslår ikke å overføre sykehusene til fylkene, men at det kan bli utredet på et senere tidspunkt, sier han.

Anbefaler vurdering

I rapporten skriver utvalget at de har merket seg at Den norske legeforening har gått inn for å avvikle de regionale helseforetakene, og at foreningen mener organiseringen av sykehusene må inngå i arbeidet med regionreformen. Det står også at:

Leder av ekspertutvalget og professor ved Universitetet i Oslo, Terje P. Hagen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.
Utvalget ser klart behovet for en nærmere diskusjon av dette spørsmålet og anbefaler at organiseringen av sykehusene vurderes på nytt. En fylkeskommunal modell bør da inngå i vurderingene.

Ekspertutvalget som NRK viser til, foreslår altså ikke å overføre styringen av sykehusene til fylkene. Det utvalget foreslår, er at organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, og at en overføring av ansvaret fra staten til fylkene bør være en del av vurderingen.

Uenighet i utvalget

NRK har intervjuet førsteamanuensis Jon P. Knudsen ved Universitetet i Agder, som også satt i ekspertutvalget Hagen ledet. Knudsen er positiv til å la fylkene overta sykehusene, men det er ikke det samme som at det er utvalgets anbefaling.

– Det var uenighet i utvalget, bekrefter Hagen.

Han viser også til at NRKs sak handler om sykehusene i Nord-Norge, og der er fylkeskommunene store nok til å ha ansvaret, ifølge utvalget.

– Lenger sør, og særlig i Oslo-området, er imidlertid fylkesstrukturen mindre tilpasset dette. Oslo universitetssykehus har for eksempel et opptaksområde som går utenfor Oslos grenser og inn i Asker og Bærum, sier Hagen til Faktisk.no.

Tilsvar

Redaksjonssjef nyheter i NRK Finnmark, Rolf Jakobsen, skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

Her ser vi at spissinga av tittel og ingress har ført til at saken er dratt litt for langt. Journalisten hadde opprinnelig skrevet at fylkeskommunene kan få overta ansvaret for sykehusene. Dette ble endra av desken til at ekspertutvalget vil overlate ansvaret til fylkeskommunene. Altså er ett av alternativene ekspertutvalget åpner for at de nye fylkeskommunene blir store nok til at de kan bli i stand til å overta ansvaret for sykehusene.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?