Faktisk.

Nei, antall døgnplasser i barne- og ungdoms­psy­kia­trien øker ikke

hovedbilde
NTB scanpix/Terje Pedersen

Påstand

Vi øker antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien (...).

Bent Høie, Høyre. NRK, 14.11.2019

Konklusjon

Da Bent Høie (H) ble helseminister i 2013, var det 313 døgnplasser i BUP. Etter ett år med Høie som helseminister, var antall døgnplasser redusert til 301. I årene fra 2014 frem til 2017 har tallet økt, og i 2018 var tallet på døgnplasser 310. Det er likevel tre færre døgnplasser enn da Høie tiltrådte.

Påstanden er helt feil.

I forbindelse med flere saker om «et skjult nettverk av unge jenter på Instagram, som deler bilder og video av depresjoner, selvskading, selvmordstanker og i verste fall sine egne selvmordsforsøk», publiserte NRK 14. november en artikkel om tilstanden i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Foto: Skjermdump / NRK.no.

I artikkelen med tittelen «Provosert av Høie: – Vi fremstår som tullinger», siteres helseminister Bent Høie (H) på følgende:

– Vi øker antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), og vi øker antall behandlere til barn og unge.

NRK har intervjuet flere ansatte i BUP. De kjenner seg ikke igjen i Høies beskrivelse av situasjonen. Avdelingsleder ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Heini Ringel, uttaler følgende til NRK:

– Når vår overordnede påstår at vi har vekst, og vi ikke ser noe til denne veksten så framstår vi litt som tullinger. For oss er det veldig prekært nå.

Høies setning består av to påstander:

  1. Vi øker antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).
  2. Vi øker antall behandlere til barn og unge.

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på den første påstanden. Den andre påstanden har vi tatt for oss i en annen faktasjekk:

Hva sier tallene?

Faktisk.no har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hva som ligger til grunn for Høies påstand om at regjeringen øker antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien. Som svar får vi oversendt tall fra fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Samdata. Tallene er også tilgjengelige hos Helsedirektoratet.

Departementet gjør oppmerksom på at Helsedirektoratet for kort tid siden opplyste dem om at tallene for Oslo Universitetssykehus fra 2013 til 2017 må oppjusteres med åtte plasser.

Bent Høie ble helseminister da Høyre og Frp tok over regjeringsmakten høsten 2013. Derfor ser vi på utviklingen fra 2013 til 2018, som er de siste tilgjengelige tallene.

Tallene viser at det ved utgangen av 2013 var 313 døgnplasser i BUP. Da hadde Bent Høie overtatt helseministerposten etter Jonas Gahr Støre (Ap). Ved utgangen av 2014, da Høie hadde vært helseminister i over ett år, var antall døgnplasser redusert til 301.

I årene som følger ser vi en en liten økning, før det flater ut i 2017 og 2018 på 310 døgnplasser. Det er tre færre enn da Høie tok over som helseminister i 2013.

Tall over antall døgnplasser i 2019 publiseres ikke før våren 2020. Faktisk.no har derfor kontaktet alle de 20 helseforetakene som står oppført med døgnplasser i Helsedirektoratets statistikk. Vi har spurt foretakene om det var noen endring i antallet døgnplasser fra 2018 til 2019. Ingen sier at det har vært noen økning i antall døgnplasser fra i fjor til i år.

Det er altså ingenting som tyder på at Bent Høies påstand stemmer.

Viser til endring fra 2014

På spørsmål om hvorfor han likevel hevder at antall døgnplasser øker, gir Høie følgende svar:

– Antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien har økt jevnt under denne regjeringen. Ifølge SSBs statistikk var det 337 døgnplasser i BUP i 2003. Under den rødgrønne regjeringen gikk antall plasser nedover, og i 2014 nådde antall døgnplasser bunnpunktet med 301. Etter regjeringsskiftet snudde trenden, og fra 2014 til 2018 økte antall døgnplasser fra 301 til 310 i 2018. Alle endringer krever noe tid for planlegging, dette er ikke gjort over natten. Det er derfor rimelig at en ny trend ikke kunne spores umiddelbart ved regjeringsskiftet.

Høie har altså valgt å regne med antall døgnplasser i 2013 i sitt regnestykke, men setter heller 2014 som startår. Med et slikt regnestykke får man en økning. 2014 er bunnåret mellom 2013 og 2018.

I 2014 hadde Bent Høie vært helseminister i over ett år. Det er ikke naturlig å fjerne en drøy sjettedel av Høies ministerperiode når vi skal undersøke om antall døgnplasser øker under denne regjeringen.

Når Bent Høie uttaler at «vi øker antall døgnplasser», i stedet for «vi har økt antall døgnplasser», skaper han et inntrykk av at det pågår en økning i dag, ikke bare at det har funnet sted en økning tidligere (Faktisk.nos uthevinger).

I 2017 og 2018 var antallet døgnplasser 310. Ifølge helseforetakene Faktisk.no har kontaktet, har det heller ikke har vært noen økning i 2019. Det pågår altså ikke noen økning i antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien i dag, og det er færre slike plasser enn det var da Høie tiltrådte.

Oppsummert

  • Ved utgangen av 2013, da Høie hadde overtatt som helseminister, var det 313 døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien. I 2018 var tallet 310. Det er tre plasser færre enn i 2013.
  • Faktisk.no har kontaktet alle helseforetakene for å høre om det har skjedd en endring i antall døgnplasser fra 2018 til 2019. Alle avviser at det har skjedd en økning.

Påstanden om at regjeringen øker antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien, er feil.

Tilsvar

Bent Høie kommer med følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

– Jeg mener jeg kan stå inne for påstanden om at antall døgnplasser øker. Jeg har som helseminister jobbet målrettet for å snu den negative trenden som oppstod under den rødgrønne regjeringen.

– Ifølge SSBs statistikk var det 337 døgnplasser i 2003. Deretter gikk det nedover, og i 2014 nådde antall døgnplasser bunnpunktet med 301. Etter regjeringsskiftet snudde trenden, og fra 2014 til 2018 økte antall døgnplasser fra 301 til 310 i 2018. Det er riktig at antall døgnplasser gikk noe ned fra 2013 til 2014. Men alle endringer krever noe tid for planlegging, dette er ikke gjort over natten. Det er derfor rimelig at en ny trend ikke kunne spores umiddelbart ved regjeringsskiftet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?