Faktisk.

Nei, Norge gir ikke syv milliarder kroner til en Soros-stiftelse

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Påstand

Hvorfor skal Norge gi 7 milliarder til en Soros-stiftelse?

Steigan.no, Ny1.no, Derimot.no. Derimot.no, 30.04.2017

Konklusjon

For å få tilgang til EUs indre marked betaler Norge kontigent til 15 EU-land. Siden 2009 har Batory-stiftelsen i Polen forvaltet rundt 360 millioner kroner i norsk støtte til sivilsamfunn og demokratibygging. Batory-stiftelsen ble etablert av ungarsk-amerikanske George Soros, som er kontroversiell blant ytterliggående i begge ender av den politiske aksen. Det er ennå ikke bestemt hvem som skal forvalte en halv milliard kroner som Norge skal gi i støtte til sivilsamfunnet i Polen fram til 2024. Batory-stiftelsen er blant søkerne. Det har aldri vært aktuelt for Norge å gi syv milliarder kroner til denne stiftelsen.

Påstanden er helt feil.

Nettstedet Steigan.no publiserte 30. april 2017 en artikkel med tittelen «Norges kjempegaver til Soros-stiftelse må få konsekvenser». Forfatter er utgiver Pål Steigan. Den første setningen i saken er:

Norge planlegger å gi omkring 7.000.000.000 kroner, sju milliarder, til den private Batorystiftelsen i Polen, som er kontrollert av spekulanten og multimilliardæren George Soros

Like etter publisering mottok Steigan reaksjoner på beløpet, og la inn følgende rettelse i bunnen av saken:

Rettelse: Jeg har fått en kritikk som går ut på at Batorystiftelsen bare er tiltenkt en mindre del av denne summen, antakelig 340 millioner kroner. Det ser ut til at denne kritikken er riktig. Men det rokker ikke ved prinsippet. 340 millioner kroner til å fremme agendaen til en privat stiftelse som kontrolleres av en spekulant, er fortsatt uhørt. Og det er fortsatt utrolig mye penger, fullstendig uten debatt og dokumentasjon.

Steigan.no er et nettsted drevet av den profilerte tidligere kommunistlederen Pål Steigan. Han beskriver seg selv slik:

Jeg er Pål Steigan, skribent, kulturarbeider, kommunist, kokk og amatørfotograf – jack of all trades, master of none.

Artikkelen lå ute på nettsiden i minst fire måneder, frem til 30. august 2017, da den sist gang ble arkivert av webarkivet Wayback machine. På et tidspunkt etter dette ble artikkelen slettet fra Steigan.no.

Men det stanset den ikke fra å leve videre på internett og i sosiale medier. Artikkelen ble kopiert og publisert på nettstedet Derimot.no, som er drevet av den pensjonerte psykologen Knut Lindtner.

På nettstedet Ny1.no ble artikkelen «Regjeringen ønsker å gi syv milliarder kroner til George Soros stiftelse» publisert. Dette er et alternativt nyhetsnettsted som er registrert på Vidar Larsen fra Andebu i Vestfold. Artiklene der er ikke signert og det er ikke oppgitt noen redaktør.

Særlig har artikkelen til Ny1.no hatt god fart i sosiale medier den siste tiden. Bare i perioden 20. september til 8. oktober i år har artikkelen der fått til sammen 997 nye delinger, kommentarer og reaksjoner på Facebook.

Foto: Skjermdump/Facebook

Faktisk.no har også mottatt flere henvendelser fra personer som ser at påstanden deles og som lurer på om den stemmer.

Angrer publisering

I en e-post til Faktisk.no skriver Pål Steigan at han skulle ønske at artikkelen ikke hadde blitt publisert.

– På Steigan.no har vi publisert nesten 6000 artikler. Rundt regnet fem av dem skulle jeg ønske at vi ikke hadde publisert i den formen de fikk, og denne artikkelen er en av de fem. 

Han skriver at beløpet, syv milliarder kroner, bygger på en misforståelse.

– La det først være klart at jeg gjorde en feil da jeg skrev den opprinnelige artikkelen. Jeg misforsto kilden dithen at hele den norske EØS-bevilgningen skulle formidles av Batory-stiftelsen, og skrev på grunnlag av det. Ganske kort tid etter publisering oppdaget jeg misforståelsen og korrigerte feilen ved å skrive en undertekst.

Til tross for rettelsen, og etter hvert slettingen, fortsetter denne påstanden altså å spre seg. Steigan skriver at han ikke var klar over at den opprinnelige artikkelen fortsatt er tilgjengelig på Derimot.no, og at han nå ønsker at den blir slettet der.

Om Ny1.no, skriver han dette:

– Sånn er dessverre nettet. Jeg vet ikke hva Ny1.no er for noe, har ikke noe forhold til dem og ante ikke at de hadde brukt min artikkel med denne viktige feilen. Min erfaring er at det er uhyre vanskelig å fjerne noe som helst på nettet og at jeg ikke klarer å ha kontroll med hvem som bruker mitt stoff og hvordan.

Ber om sletting

Knut Lindtner, som redigerer Derimot.no, skriver at artikkelen er publisert på den gamle plattformen til bloggen. Den har han mistet tilgangen til. Lindtner skriver at han nå har tatt kontakt med plattformleverandøren og bedt dem slette artikkelen.

Vidar Larsen i Ny1.no viser til ABC Nyheter som kilde. Der står det:

Polen og Norge forhandler for tida om en pott på over 800 millioner euro med EØS-midler. Summen tilsvarer over 7 milliarder norske kroner. Men forhandlingene har gått i vranglås. Grunnen er at regjeringen i Polen vil ha politisk kontroll over den delen av midlene som skal gå til sivilsamfunnet.

Larsen viser til at det i artikkelen står at norske styresmakter ønsker at Batory-stiftelsen skal ha full kontroll over midlene.

EØS-kontigent

Sakens kjerne er de norske EØS-midlene og hvordan disse skal fordeles. Dette er Norges framforhandlede kontigent for å være med i EUs indre marked. For perioden som formelt heter 2014-2021, men som reelt strekker seg til 2024, skal Norge betale:

  • 2,8 milliarder euro (ca 26,5 milliarder kroner) til utviklings- og utjevningsstøtte til 15 EU-land.
  • Av disse går 809,3 millioner euro (ca 7,7 milliarder kroner) til Polen. De er dermed det landet som mottar mest. Beløpet skal gå til flere typer prosjekter i Polen. Mest skal gå til energi, miljø og klimatiltak. Det skal også gå mye til forskning, lokal utvikling, næringsutvikling og justissektoren. Disse midlene håndteres hovedsakelig i samarbeid med polske myndigheter.
  • Av 809,3 millioner euro skal også 53 millioner euro (rundt 500 millioner kroner) gå til sivilsamfunnsstøtte. Dette er støtte for å bygge opp uavhengige organisasjoner og systemer som jobber for demokrati og menneskerettigheter.

På grunn av uavhengigheten er det et poeng at disse pengene forvaltes av en lokal operatør som er uavhengig av polske myndigheter. På UDs nettsider står det:

I den nye avtalen deles fondet til sivilt samfunn i to, et nasjonalt og et regionalt fond, på henholdsvis 30 millioner euro og 23 millioner euro. Begge fondene skal ledes av uavhengige operatører uten kobling til myndighetene, og velges etter åpne utlysninger.

Det har vært uenigheter mellom Norge og Polen om innretningen på den norske støtten. Polen ønsket seg mer kontroll over bruken av pengene. I januar ble det oppnådd enighet. Polen skal høres, men det er fortsatt slik at Norge har siste ord om hvem som skal forvalte støtten til sivilsamfunnet.

Det er ennå ikke bestemt hvem som blir ny operatør for støtten til sivilsamfunnet, opplyser UDs talsperson Ane Haavardsdatter Lunde til Faktisk.no. Søknadsfristen gikk ut 1. september i år. Tre søknader er mottatt. I samarbeid med to andre organisasjoner står Batory-stiftelsen bak en av søknadene, bekrefter direktør Ewa Kulik-Bielińska til Faktisk.no.

Forrige periode

I forrige periode var det Stefan Batory Foundation som forvaltet den norske sivilsamfunnsstøtten. Det betyr at det var disse som fordelte 37 millioner euro ut til andre organisasjoner som gjennomførte prosjektene. Til sammen fikk 548 prosjekter norsk støtte.

Batory-stiftelsen ble etablert i 1988 av den ungarskfødte finansmannen og filantropen George Soros. Gjennom sin organisasjon, Open Society Foundation, jobber han for demokrati og menneskerettigheter, global integrasjon og flyktningers rettigheter. Mangemilliardæren er også en viktig støttespiller for Det demokratiske partiet i USA.

Dette har gjort Soros til en omdiskutert mann i ytterliggående miljøer både på høyre og venstre fløy. De ser på ham som en forkjemper for innvandring, globalisme, homofili, liberalisme og en rekke andre ting de misliker.

Foto: Skjermdump/RT

Den russiske statskontrolerte tv-stasjonen RT meldte nylig om hvordan Soros trakk i trådene og organiserte motstanden mot den kontroversielle nye amerikanske høyesterettsdommeren Bret Kavannaugh.

Pål Steigan, som er selverklært kommunist og svært kritisk til USA og NATO, beskriver Soros som både nazi-koloboratør og en samfunnsødelegger med tette bånd til CIA.

Påstanden om at Soros samarbeidet med nazistene under krigen er faktasjekket som «feil» av flere faktasjekkere, blant annet av amerikanske Snopes.com.

Oppsummert

  • Det har aldri vært på tale fra norsk side å gi syv milliarder kroner til en stiftelse etablert av George Soros.
  • Beløpet viser til de samlede EØS-midlene som går til Polen. Det aller meste av dette forvaltes av organer tilknyttet polske myndigheter.
  • For perioden fram til 2024 skal Norge skal gi rundt en halv milliard kroner til sivilsamfunnet i Polen. Samman med to andre organisasjoner er Soros-stiftelsen «The Stefan Batory Foundation» kandidat til å forvalte disse pengene.
  • Pål Steigan, som skrev den opprinnelige artikkelen, har slettet den fra sine sider og sier at han ønsker den aldri var publisert i den formen den fikk.

Tilsvar

Pål Steigan beklager at feilen han gjorde kommer i veien for en viktig sak. Han skriver:

Det er synd, fordi det fortsatt er en skandale at 340 millioner av norske skattebetaleres penger skal gis til en privat stiftelse som er kontrollert av George Soros. Det er mye penger brukt på feil måte, men dette poenget blir naturligvis borte fordi jeg opprinnelig misforsto kilden. Vi har en nullvisjon når det gjelder feil, men innser at vi aldri vil klare å bli feilfrie. Men vi fortsetter å tilstrebe oss på å nå idealet. 

Han synes det er en pussig prioritering av arbeidskraft å tilbakevise en artikkel som er halvannet år gammel og der feilen umiddelbart ble innrømt og påpekt:

Det er hyggelig å vite at dere ikke har funnet andre feil hos Steigan.no enn dem vi har funnet sjøl.

Før denne faktasjekken ble publisert la han også ut en sak på Steigan.no om sin kommunikasjon med Faktisk.no.

Knut Lindtner i Derimot.no skriver at han ikke er i stand til å slette artikkelen:

Det ligger på en avsluttet plattform tilhørende Webhuset på en plattform som jeg ikke lenger har tilgang til. Jeg har bedt dem slette den, men har ikke hørt noe fra dem. Artikkelen blir ikke lest av noen lenger som følge av dette. Om de sletter den vet jeg ikke.

Det som overrasker meg er at det brukes så mye ressurser på en åpenbar sak som ingen lenger følger. 1,5 år gammel. Jeg har ingen interesse av å ha liggende nyhetssaker som er åpenbart feilaktige, og vil slette den med glede.

Også Vidar Larsen i Ny1.no endrer nå på den publiserte saken.

Etter å undersøkt litt, ser jeg at artikkelen som Steigan hadde, har blitt trukket tilbake. Ser også at ABC nyheter sin artikkel var litt «klumsete» ordlagt, slik at det kan virke som om hele beløpet på 7,5 milliarder kroner (de sier 7 milliarder), var tiltenkt Batory Foundation. Har derfor forandret både på overskriften og litt i artikkelen. Uansett er det ikke bra av Norge å støtte en «Soros-stiftelse» med EØS-midler.

Hele tilsvaret fra Vidar Larsen kan leses her.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?