Faktisk.

Den norske regjeringen er ikke tiltalt for forbry­telser mot mennes­ke­heten

En uriktig påstand om at den norske regjeringen er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten, har blitt spredt til en rekke land. Nordmannen som var kilde til saken, mener det har oppstått en misforståelse.

hovedbilde
Foto: Ørn E. Borgen / NTB.

«Den norske regjeringen tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten» var tittelen på en artikkel som ble publisert på nettstedet Great Reject 24. mars. Ifølge nettstedet foregår det flere etterforskninger, og «det 2. Nürnberg-tribunalet» er allerede et faktum.

Den feilaktige påstanden om at den norske regjeringen har blitt tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten, er spredt til mange land. Skjermbilde fra Great Reject.

Ryktene om en ny Nürnberg-prosess er bare tull, slik Faktisk.no tidligere har skrevet. Nürnberg-prosessen stilte krigsforbrytere etter 2. verdenskrig for retten, og det eksisterer ikke noen permanent «Nürnberg-domstol».

Påstanden i tittelen om at den norske regjeringen er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten, gjentas ikke i artikkelen til Great Reject. I brødteksten hevdes det imidlertid at den norske regjeringen er saksøkt for det samme.

Forbrytelser mot menneskeheten er definert som mord, utryddelse, deportasjon og andre umenneskelige handlinger begått mot sivilbefolkningen før eller under en krig.

Den norske regjeringen skal ifølge Great Reject ha begått slike forbrytelser ved å delta i «planleggingen av en falsk pandemi», og ved innføring av tiltak som lockdown og vaksinepass.

Delt av amerikansk influenser

Den oppsiktsvekkende saken har fått stor spredning i sosiale medier. Artikkelen til Great Reject har alene blitt delt nesten 7000 ganger på Facebook og fått over 16 000 reaksjoner og kommentarer, ifølge analyseverktøyet Crowdtangle.

Størst engasjement skapte delingen til den polske politikeren Mateusz Jarosiewicz, som skriver at også Polen er satt under tiltale. På Instagram har ett innlegg alene utløst nesten 5500 interaksjoner (summen av delinger, kommentarer og reaksjoner).

Den amerikanske influenseren Krystal Tini er blant dem som har spredt den feilaktige påstanden om at den norske regjeringen er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten. Skjermbilde fra Instagram.

Den amerikanske skuespilleren, modellen og influenseren Krystal Tini har både delt artikkelen til Great Reject og laget en video om den til sine 159 000 følgere.

Nettstedet Huffington Post nevner henne som en av flere «radikaliserte influensere som mainstreamer konspirasjonsteorier om covid-19». Av Insider nevnes Tini som en av flere influensere som bruker pandemien til å spre QAnon-konspirasjoner.

Artikkelen til Great Reject har også blitt publisert av andre nettsteder, slik at den til sammen har oppnådd nesten 9000 delinger og 29 000 interaksjoner totalt. Blant nettstedene som har spredt den videre, er norske Covid-19 News/info og Liberty Beacon, som er kjent for å spre konspirasjonsteorier.

Bygger på norsk anmeldelse

Faktisk.no har kontaktet Great Reject på den oppgitte e-postadressen, men har ikke fått svar. Det er ikke oppgitt hvem som står bak nettstedet, men domenet ble ifølge Domaintools registrert i Nederland.

Artikkelen bygger på en politianmeldelse som ble levert av privatpersonen Kenneth Otterlei til politiet i Ålesund 19. mars. Her anmeldes statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie, samt hele regjeringen, Stortinget, Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon med flere.

Disse skal ifølge anmeldelsen ha brutt folkeretten, menneskerettighetene, Norges grunnlov og Nürnberg-kodeksen. Anmeldelsen er nå henlagt fordi den ifølge politiet var åpenbart grunnløs, opplyser Otterlei til Faktisk.no. Han er sterkt uenig i politiets henleggelse.

Det var Otterlei som hadde undertegnet anmeldelsen, men både den og en større rapport om de påståtte kriminelle handlingene er ifølge Otterlei utarbeidet av anonyme varslere. Han opplyser til Faktisk.no at han ikke har noe å gjøre med søksmålet som Reiner Fuellmich forbereder i Tyskland.

Fuellmich er en tysk advokat som jobber med et massesøksmål på vegne av personer som mener de har rett på skadeerstatning etter myndighetenes koronatiltak. Han samler også inn penger til søksmålet.

– Skyldes en misforståelse

Otterlei tror at den uriktige påstanden om at den norske regjeringen er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten, skyldes en misforståelse:

– Tittelen er formulert misvisende. Mest sannsynlig fordi de brukte Google Translate. Selve innholdet stemte i all hovedsak da artikkelen ble skrevet, skriver han i en melding til Faktisk.no.

Ifølge Otterlei ga han Great Reject beskjed om at anmeldelsen også var sendt til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag, men at han ikke hadde fått svar. Otterlei opplyser at han tok kontakt med to av nettstedene som skrev at den norske regjeringen var tiltalt, og at han skrev et Facebook-innlegg for å oppklare.

– Jeg la saken død da jeg raskt skjønte hvordan dette hang sammen med den dårlige oversettelsen. Det finnes mange artikler om dette, noen mer korrekte enn andre. Disse har ikke jeg noe med, skriver Otterlei til Faktisk.no.

Kan bare straffe individer

Det framgår ikke av artikkelen hvilken domstol som skal ha tatt ut tiltale mot den norske regjeringen, men Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag er nevnt.

Domstolen har en oversikt over tiltalte, saker og undersøkelser som foregår. Verken Norge eller noen nordmenn er nevnt der. Det er altså ikke riktig at den norske regjeringen er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten.

Geir Ulfstein er professor ved Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet ved Universitetet i Oslo. Han forklarer at ICC behandler individuelt straffeansvar.

Geir Ulfstein, professor ved Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO.

– Det betyr at det bare er individer, ikke stater som kan bli holdt til ansvar, skriver han i en e-post til Faktisk.no.

– På den annen side åpner ikke ICC for at individer kan kreve at en sak starter ved denne domstolen. Det kan bare de stater gjøre som har godtatt ICCs vedtekter, eller FNs Sikkerhetsråd eller ICCs påtalemyndighet. Endelig kan ICC bare igangsette en sak dersom en stat viser seg uvillig eller ikke i stand til å iverksette etterforskning eller påtale innenfor sitt eget rettssystem.

– Ikke forbrytelser mot menneskeheten

Forbrytelser mot menneskeheten er ifølge Ulfstein definert som en av de groveste internasjonale forbrytelsene. Dette sammen med folkemord, krigsforbrytelser og internasjonal aggresjon.

– Forbrytelser mot menneskeheten krever at det har skjedd et utbredt eller systematisk angrep på sivilbefolkningen, skriver Ulfstein.

– Er innføring av koronatiltak som lockdown, koronapass og frivillig vaksinering, forbrytelser mot menneskeheten?

– Stater har en plikt til å hindre smitte som en del av individenes menneskerett til beskyttelse av helsen. Dette kan gjøres på mange måter, inkludert ved å pålegge forbud og restriksjoner, svarer Ulfstein.

– Det kan oppstå tvil om hvor langt man kan gå i å innskrenke andre menneskerettigheter, slik som privatlivets fred og bevegelsesfriheten. Men slike forbud og restriksjoner kan uansett ikke anses som forbrytelser mot menneskeheten.

Rutinemessig svarbrev fra ICC

Mens Kenneth Otterlei opplyser å ikke ha fått svar på sin henvendelse til ICC, har en annen nordmann lagt ut et svarbrev fra domstolen på Facebook. «Denne saken er svært omfattende, og vil kjøre Ernas regjering utfor stupet og ut av posisjon før valget», skriver han.

Et svarbrev fra Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har blitt lagt ut på Facebook. Dette betyr ikke at det er åpnet etterforskning mot den norske regjeringen. Skjermbilde fra Facebook.

I brevet står imidlertid at «dette svarbrevet betyr ikke at en etterforskning har blitt igangsatt, eller at en etterforskning vil bli igangsatt».

Faktisk.no har vært i kontakt med ICC, som opplyser at de vanligvis ikke kan kommentere henvendelser de får, men at det stiller seg annerledes når avsenderen selv har offentliggjort kommunikasjonen.

– Som vi alltid gjør med slike henvendelser, vil vi analysere materialet som er sendt inn på en uavhengig og upartisk måte. Første steg er å finne ut om saken er utenfor domstolens jurisdiksjon. Så fort vi har tatt en avgjørelse, vil vi informere avsenderen og komme med en begrunnelse for vår beslutning, skriver pressekontakten ved påtalemyndighetens kontor i en e-post.

ICC gjør oppmerksom på at de mottar «utallige henvendelser» om påståtte kriminelle handlinger fra hele verden.

– Et rutinemessig svarbrev om at vi har mottatt henvendelsen, må ikke leses som noe indikasjon på at påtalemyndigheten har tatt en beslutning, understreker pressekontakten.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?