Faktisk.

Stor usikkerhet rundt svindel med sykepenger

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

16. september publiserte Aftenposten en artikkel om leger som er fratatt muligheten til å sykmelde pasienter. I artikkelen skriver avisen om hvor utbredt svindel med sykepenger er:

I 2011 beregnet Proba samfunnsanalyse omfanget av svindel med sykepenger i Norge. De konkluderte med at minst seks prosent av utbetalingene fra folketrygden går til folk som bevisst svindler Nav.

Denne påstanden har skapt diskusjon på Twitter. Tallet er hentet fra en rapport som Proba samfunnsanalyse utarbeidet for Arbeidsdepartementet i 2011. Rapporten handler kun om misbruk av sykepenger, ikke om misbruk av utbetalinger fra folketrygden generelt.

Aftenposten gir inntrykk av at det var en bastant konklusjon i rapporten om at andelen svindel lå på minst seks prosent. Det stemmer ikke. I rapporten tas det solid forbehold:

Det er over 50 prosent sannsynlig at misbruket av sykepenger i folketrygden ligger på minst 6 prosent av utbetalingene. Det er videre over 50 prosent sannsynlig at misbruket ligger på under 8 prosent av utbetalingene.

Anslagene har Proba samfunnsanalyse kommet fram til ved å spørre et ekspertpanel, som besto av åtte personer. Ekspertene ble bedt om å anslå misbruket av sykepenger ut fra egne erfaringer og sin kunnskap om ordningen.

Det var svært store sprik i svarene, noe som fikk forfatterne av rapporten til å konkludere:

Den samlede vurderingen fra ekspertene viser at det er stor usikkerhet knyttet til tallet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?