Faktisk.

Nei, verdens CO₂-utslipp reduseres ikke med 0,03 prosent om Norge forsvinner i morgen

Terje Pedersen / NTB Scanpix

Påstand

Om hele Norge forsvinner i morgen reduseres Co2 utslippet i verden med 0,03%.

Facebook-innlegg. Facebook, 16.09.2019

Konklusjon

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Netherlands Enviromental Assessment Agency, står Norge for 0,12 prosent av verdens CO₂-utslipp. Det er fire ganger mer enn 0,03 prosent.

Påstanden er helt feil.

Om hele Norge blir borte i morgen, reduseres CO₂-utslippet i verden med ca. 0,03 prosent, står det i en plakat som deles i en rekke Facebook-grupper, blant annet «Vi som er totalt i mot MDG» og «FNB Viken, Folkeaksjonen Nei til Mer Bompenger!».

Teksten avsluttes med følgende bemerkning:

Greit å vite før man blir helt hysterisk!
Det finnes flere plakater med samme tekst. Bildet viser et eksempel. Skjermdump: Facebook

Men stemmer det at Norge står for 0,03 prosent av verdens CO₂-utslipp? Det skal vi se på i denne faktasjekken.

Fire ganger høyere

Utslipp av klimagasser regnes ofte om til såkalte CO₂-ekvivalenter. Siden bildet viser til CO₂-utslipp, skal vi konsentrere oss om karbondioksid.

Vi finner tall for norske utslipp hos Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene for 2018 er foreløpige, og vi ser derfor på tallene for 2017. De viser at Norge slapp ut 43,76 millioner tonn CO₂ i 2017.

Disse tallene inkluderer ikke utenriks luftfart eller internasjonal skipstrafikk. Om de ble tatt med, ville Norges totale utslipp være høyere.

Det finnes flere kilder til tall for globale utslipp, som avviker noe fra hverandre. For å finne de mest autoritative tallene, har Faktisk.no tatt kontakt med Robbie Andrew ved klimaforskningssenteret Cicero.

Andrew viser til tall fra Netherlands Environmental Assessment Agency, som blant annet brukes av FNs klimapanel. De tilsier at de globale CO₂-utslippene var på 37,1 milliarder tonn i 2017.

43,76 millioner delt på 37,1 milliarder er 0,001179. Det betyr at Norge sto for omtrent 0,12 prosent av de globale CO₂-utslippene i 2017. Det er nesten fire ganger mer enn det som blir påstått i Facebook-plakaten.

Det er altså helt feil at CO₂-utslippene i verden vil bli redusert med 0,03 prosent hvis Norge forsvinner i morgen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?