Faktisk.

Så mye tjener politikerne

Toppolitikerne tjener langt mer enn en gjennomsnittlig nordmann. Men de siste 20 årene er det folk flest som har hatt den største prosentvise lønnsøkningen.

Både Rødt og SV vil ha en ny ordning for politikernes lønn i regjeringen og på Stortinget. Audun Lysbakken mener politikerne i praksis har en større lønnsvekst enn vanlige folk. Stemmer dette? Og hvor mye tjener egentlig de folkevalgte rikspolitikerne våre?

De aller færreste av oss er privilegerte nok til å styre vår egen lønn. Men på Stortinget er det representantene selv som bestemmer hva de skal få i godtgjørelse.

Og selv om de risikerer å miste jobben hvert fjerde år, og de verken får overtidsbetalt eller feriepenger, er det noen som mener at politikerne på Stortinget og i regjeringen får for godt betalt.

Hvert år stemmer de 169 stortingsrepresentantene over hva de selv skal få utbetalt. Samtidig fastsetter de lønna til statsrådene i regjeringen samt statsministerens lønn.

Vedtok lønnsfrys

Men selv om det i teorien er stortingsrepresentantene selv som bestemmer, baserer de godtgjørelsen på forslag fra et utvalg. Det er lønnskommisjonen, med sine tre medlemmer nedfelt for fire år av gangen, som gir sin innstilling og forslag til lønnsutvikling.

I kommisjonens mandat står det:

Stortingets godtgjøringsutvalg skal en gang i året overveie om godtgjørelsene bør endres, og legge sine beslutninger fram for Stortingets presidentskap. Utvalget skal begrunne sine beslutninger og herunder rapportere om den relative utviklingen i godtgjørelsene i forhold til det generelle lønnsnivået i Norge.

I 2020 ble det vedtatt en lønnsfrys til toppolitikerne, og samtidig bestemt at det skulle settes ned et utvalg som skulle se på lønnsordningen. 6. januar 2021 presenterte utvalget sitt resultat, der de foreslo å fortsette med Lønnskommisjonen, men endre navn til Godtgjøringsutvalget. Dermed vil ordningen i praksis fortsette som før.

Både SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes tar til orde for å se på alternative løsninger for lønnsutviklingen til toppolitikerne.

Folk flest hadde prosentvis størst vekst

Så har politikerne hatt en annen lønnsvekst enn gjennomsnittsnordmannen?

Legger man tallene fra lønnsutvalget til grunn, og ser på lønnsutviklingen siden 2000, er det faktisk gjennomsnittsnordmannen som har hatt den største lønnsutviklingen i prosent.

Der statsministeren, stortingsrepresentanten og statsråden har hatt en lønnsvekst på henholdsvis 102, 100 og 93 prosent, har gjennomsnittsnordmannen hatt en vekst på 113 prosent.

Ser vi derimot på utviklingen i kroner og øre, får vi et annet resultat. Da er det statsministeren, med 875 682 kroner mer i dag enn Stoltenberg og Bondevik hadde i 2000, som har hatt den største lønnsveksten.

I samme periode har statsrådene og stortingsrepresentantene hatt en lønnsøkning på henholdsvis 705 073 kroner og 471 071 kroner. Gjennomsnittsnordmannen har hatt en lønnsøkning på 314 800 kroner.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?