Faktisk.

Nei, det er ikke Berlevåg kommune som har kuttet Torbjørgs (94) hjelpe­stø­nad

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Påstand

94 år gamle Torbjørg bor hjemme alene og sparer kommunen for store utgifter. Nå skal Berlevåg kommune spare penger og kutter i den lille hjelpen hun har.

Helsepartiet. Twitter, 21.05.2018

Konklusjon

Det stemmer ikke at det er kommunen som kutter i hjelpen når den omtalte hjelpestønaden faller bort, slik Helsepartiet gir inntrykk av. Det var Stortinget som vedtok å avvikle hjelpestønad sats 0 fra 1. juli 2018 i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Hjelpestønad sats 0 ble egentlig opphevet i 1992, men de som allerede hadde fått innvilget stønaden før dette, har fått beholde den fram til nå. Stønaden er nå på 13 560 kroner i året, og har blitt utbetalt til mottakerne. De som i dag bruker stønaden til å dekke privat hjelp i huset, vil kunne søke kommunen om hjelp. Kommunen plikter å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Påstanden er helt feil.

På nasjonaldagen la Jon Troli ut en Facebook-post om sin 94 år gamle mor. Under overskriften «Plage de eldre» skrev han:

Min mor er 94 år og bor alene hjemme. Hun sparer stat og kommune for betydelig beløp ved at hun ikke er på institusjon.
Nå mister hun støtte til hjelp, husvask og kroppsvask en gang per uke. Det kom et brev fra NAV der dette er skrevet.
Det er så smålig at jeg har ikke ord. Jeg gjør meg mine tanker om at det ikke er nok penger til å dele ut støtte i øst og vest. Men at de gamle som har jobbet opp dette landet skal hånes slik er for meg helt uakseptabelt. Dette er et stortingsvedtak og det er det som er så skremmende.
Jeg skjemmes av stortingets og min politikerforakt øker enda mange hakk.
Faksimile: Facebook.com

I innlegget var det også et bilde av innledningen av brevet fra Nav og et bilde av Trolis mor. Innlegget skapte stort engasjement og ble delt over 2200 ganger på Facebook. Flere enn 3600 personer reagerte på innlegget, og det fikk over 1300 kommentarer.

Torbjørg Troli er kjent med at Faktisk.no omtaler saken.

Slettet innlegget

Til Faktisk.no forteller Jon Troli at han la ut innlegget på Facebook etter at moren viste ham brevet fra Nav da han var på besøk hos henne.

– Jeg ble fortvilt. Jeg synes det er urimelig at denne støtten blir kuttet, og at mottakerne nå må søke om ny hjelp på egen hånd. Kunne det ikke gått automatisk? Min mor, og sikkert også andre eldre, klarer ikke uten videre å gå inn på Internett og lese mer om dette på nav.no, som de blir oppfordret til i brevet.

Troli forteller at han slettet innlegget etter at han så hvordan debatten i kommentarfeltet utviklet seg:

– Jeg så at mange brukte kommentarfeltet til å diskutere innvandrere og pengestøtte som gis til dem. Det synes jeg er helt utidig. Det har ikke noen hensikt å sette svake grupper opp mot hverandre på den måten.

Helsepartiet skylder på kommunen

Helsepartiet var blant dem som delte Facebook-posten til Troli. Det nystiftede politiske partiet stilte til valg for første gang i 2017 og fikk over 10 000 stemmer. Helsepartiet har delt historien om 94-åringen både på sin Facebook-side og på Twitter. På Twitter skriver partiet:

Jon Troli sier til Faktisk.no at han ikke ble kontaktet av Helsepartiet før de delte historien om moren Torbjørg på Twitter.

– Jeg delte dette med mine egne kontakter på Facebook, og visste ikke at Helsepartiet delte det videre. Jeg synes ikke noe om at noen, Helsepartiet eller andre, bruker dette for å slå politisk mynt på det.

Faktisk.no har gitt leder i Helsepartiet, Lise Askvik, mulighet til å kommentere dette. Hun har svart med en invitasjon til partiets landsmøte i helgen.

Troli presiserer at han synes moren får et godt tilbud av Berlevåg kommune.

– Jeg har ingenting å klage på kommunen for. De stiller opp for mor. Det er hjelpestønaden fra Nav jeg synes det er synd at forsvinner.

Mens Troli viser til Nav og et stortingsvedtak, skylder Helsepartiet på Berlevåg kommune. Hva er det som ligger bak brevet fra Nav? Hvem er det som har ansvaret, og hvilke konsekvenser vil det få for dem som mister stønaden? Det skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

Stortinget avgjorde

Helsepartiets leder Lise Askvik Foto: Per Helge Måseide, Journalen

Faktisk.no har gitt Helsepartiet anledning til å dokumentere påstanden om at Berlevåg kommune kutter i hjelpen til Torbjørg for å spare penger. Partileder Askvik skriver i en e-post at det er flott at vi faktasjekker dette, men at Helsepartiet nå prioriterer forberedelser til landsmøtet i helgen.

«Dere klarer nok å finne den dokumentasjonen her helt uten vår hjelp hvis det er fakta dere vil finne», skriver hun og kommer med en oppfordring til Faktisk.no:

«Og sjekk gjerne ekstra hva som er fakta omkring konsekvensene av slike vedtak for befolkningen. Det er vårt fokus».

Tilbake til Facebook-posten. Overskriften på brevet fra Nav er «Hjelpestønaden til hjelp i huset opphører». Videre kan man lese at:

Stortinget har bestemt at overgangsordningen for hjelpestønaden til hjelp i huset skal opphøre.

Faktisk.no har av Nav fått tilsendt hele teksten i brevet. Du kan lese teksten her.

Ble opphevet i 1992

Det var i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 at Stortinget vedtok å avvikle såkalt «hjelpestønad sats 0» fra 1. juli 2018. Ap, Høyre, Frp, KrF, Venstre og Rødt stemte for å avvikle stønaden, mens Sp, SV og MDG stemte mot, ifølge Stortingets voteringsoversikt.

Arbeids- og sosialdepartementet skriver følgende om hjelpestønad sats 0 i forslaget til statsbudsjett:

  • Ble egentlig opphevet i 1992, men de som allerede hadde fått innvilget stønaden, har fått beholde den fram til nå.
  • Skal brukes til hjelp i huset for dem som har et særskilt hjelpebehov på grunn av varig sykdom eller skade. Ble bare gitt hvis det forelå et privat pleieforhold eller privat tjeneste.
  • Utgjør nå 13 560 kroner i året.
  • Per 31.12.2016 var det 12 009 mottakere av hjelpestønad sats 0. Av disse var 69 prosent 67 år og eldre. Per september 2017 hadde tallet sunket til 11 500 mottakere.

Kommunene må overta

Det er altså ikke bare Torbjørg som har fått beskjed om at hun ikke lenger skal få hjelpestønad. Nav opplyser til Faktisk.no at de har sendt et likelydende brev til litt flere enn 11 000 personer.

Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet ble overgangsordningen blant annet begrunnet med at det ville bli en stor belastning for kommunene å få søknader om hjemmehjelp fra den store gruppen som i 1991 hadde denne stønaden. Siden da har imidlertid antall mottakere falt kraftig.

Departementet skriver at «de som i dag bruker stønaden til å dekke privat hjelp i huset, vil kunne søke kommunen om hjelp. Kommunen plikter å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder praktisk bistand til hjelp i huset».

Vet ikke hva kommunene må betale

Hvor store ekstra kostnader kommunene vil få, har ikke departementet oversikt over. Seniorrådgiver Trond Rasmussen skriver dette i en epost til Faktisk.no:

Arbeids- og sosialdepartementet har ikke grunnlag for å anslå eventuelle økte utgifter i kommunene som følge av avvikling av hjelpestønad sats 0. (...) Det har ikke vært ansett som nødvendig eller hensiktsmessig å ha en ekstern evaluering eller utredning av overgangsordningen så lang tid etter at den ble etablert.

Rasmussen skriver også at departementet har grunn til å anta at enkelte mottar tjenester fra kommunen, samtidig som de mottar hjelpestønad sats 0. Altså kan flere som mottar hjelpestønaden på 13 560 kroner i året allerede ha fått dekket hjelpebehov av kommunen.

Avviklingen av hjelpestønad sats 0 fra 1. juli 2018 vil gi en innsparing på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett på 73 millioner kroner bare i år. Helårsvirkningen av tiltaket i 2019 anslås til 140 millioner kroner.

– 26 år er lenge nok

Morten Bakke er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Han mener kommunene skal ha råd til å gi gode tjenester til dem som har behov for det, og skriver følgende til Faktisk.no:

Statsbudsjettet for 2018 innebærer en økning av de frie inntektene til kommunene med om lag 4 milliarder kroner. (...) Siden 1992 er de kommunale tjenestene blitt bygget godt ut, og mange av de som i dag bruker hjelpestønaden til å dekke privat hjelp i huset, har rett til tjenestene fra kommunen. Det var også tverrpolitisk, bred støtte til dette i Stortinget da spørsmålet ble behandlet. 

Han legger til at departementet mener at 26 år er mer enn lang nok tid å beholde hjelpestønad sats 0 som overgangsordning.

Helsetilstanden avgjør

Helsepartiet legger skylden på Berlevåg kommune for at Torbjørg ikke lenger skal få hjelpestønad. Det er ikke riktig at det er kommunen som har kuttet i 94-åringens stønad. Avviklingen skjer altså som følge av et vedtak i Stortinget.

Helse- og og omsorgssjef i Berlevåg kommune, Roy-Arne Andersen, kan ikke uttale seg om denne enkeltsaken. På generelt grunnlag sier han at dette ikke er en avgjørelse kommunen har tatt:

– Nei, Nav følger vel bare stortingsvedtaket slik de er pålagt. Berlevåg kommune har ikke noen mulighet til å endre på dette.

Andersen er likevel helt klar på at ingen skal miste tjenester de har behov for:

– På generelt grunnlag kan jeg si at kommunen er lovpålagt å sørge for helse- og sosialtjenester for dem som har behov for det, sier han.

– Så ingen vil bli stående uten tjenester hvis de har behov for det?

– Nei, det er vårt ansvar. Det er helsetilstanden til vedkommende som avgjør det, sier Andersen.

Tilsvar

Faktisk.no har gitt Helsepartiet ved Lise Askvik mulighet til å kommentere vår konklusjon. Askvik har svart med en invitasjon til Helsepartiets landsmøte som arrangeres førstkommende helg.

Askvik opplyser til Faktisk.no per telefon at hun vil vurdere å svare når hun får tid etter landsmøtet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?