Faktisk.

Nei, Oslo-politiet har ikke erklært at de har tapt byen på grunn av islam

hovedbilde
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Påstand

Politiet i Oslo erklærer: «Vi har tapt byen». Islam har overtatt.

Occupy Deplorables. Occupy Deplorables, 10.09.2017

Konklusjon

Politiet i Oslo avviser at de har mistet kontroll over byen og at islam har tatt over. «Det finnes ingen områder i Oslo hvor politiet ikke arbeider og patruljerer i ordinær tjeneste», sier politioverbetjent Jan Erik Bresil ved Grønland politistasjon. Påstanden om at politiet selv skal ha erklært å ha tapt byen, stammer etter alt å dømme fra et intervju Aftenposten gjorde med et ransoffer i 2011. Han videreformidlet noe frustrerte politifolk skal ha sagt direkte til ham. Politiet har aldri uttalt dette offentlig. Selv om kriminaliteten i Oslo har gått ned de siste årene, finnes det miljøer som begår alvorlig kriminalitet. Narkotikasalg, vold og ran er ikke uvanlig, og politiet har blitt truet med skytevåpen det siste året. Ifølge politioverbetjent Bresil kan ikke de kriminelle miljøene på Grønland og Tøyen knyttes opp mot en enkelt religion eller etnisitet.

Påstanden er helt feil.

Oslo regnes som en av verdens tryggeste hovedsteder. Likevel dukker det stadig opp et engelskspråklig blogginnlegg hvor det hevdes at politiet erklærer at de har tapt byen, og at islam har overtatt. Påstandene omhandler Grønland, et område øst for Oslo sentrum. I blogginnlegget står det:

Grønland i Oslo ligner på Karachi, Basra og Mogadishu i ett. Folk selger narkotika helt åpenlyst ved siden av T-banestasjonen på Grønland, volden er som en epidemi, og politiet har i stor grad gitt opp. Det er ikke Norge eller Europa lenger, bortsett fra når det skal utbetales trygd (Faktisk.nos oversettelse).
Foto: Skjermdump/Occupy Deplorables.

Frp-politiker reagerte

Ifølge Aftenposten ser det ut til at det var nettstedet PoqariNews (versjon av saken lagret 4. januar 2016) som først publiserte teksten. Den har en del fellestrekk med et innlegg publisert på den innvandringskritiske bloggen Gates of Vienna. Der takkes den norske bloggeren Fjordman for å ha bidratt med bakgrunnsmateriale.

PoqariNews eksisterer ikke lenger, men blogginnlegget lever i høyeste grad videre. 10. september 2017 ble det igjen publisert av det Trump-vennlige, amerikanske nettstedet Occupy Deplorables. Siden da har påstanden om at politiet i Oslo erklærer å ha tapt byen, blitt delt mange tusen ganger i sosiale medier.

Blant nettstedene som har publisert teksten er JewsNews, eHeadlines og Todayliberty. Facebook-gruppene RightAlerts.com og The Tea Party har delt saken til Occupy Deplorables med millioner av følgere.

Mange nordmenn har protestert mot inntrykket som blir skapt av Grønland og Oslo. Politisk rådgiver for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), Espen Teigen, var blant dem som reagerte på Twitter:

I de fleste tilfeller deles en versjon med bilde av tidligere leder av seksjon for volds-og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde. Nettstedet Fenixx.org har imidlertid brukt et bilde av en gruppe menn som jubler over et brennende norsk flagg.

Foto: Skjermdump/fenixx.org

Bildet er ikke fra Grønland i Oslo, slik man kan få inntrykk av. Ifølge denne saken i Aftenposten, ble bildet tatt av bildebyrået AFP i Lahore i Pakistan i oktober 2011, da et titalls personer demonstrerte mot avisens publisering av Muhammed-karikaturene.

Ransoffer som kilde?

I blogginnlegget kommer det flere påstander om voldtekter, vold og innvandring i Grønlandsområdet og i Oslo. Faktisk.no har valgt å faktasjekke tittelen:

Politiet i Oslo erklærer «Vi har tapt byen» ... Islam har tatt over.

Det henvises til to saker fra Aftenposten i blogginnlegget. Den ene er sannsynligvis opphav til påstanden om at politiet i Oslo skal ha erklært at de har «tapt byen». Da Aftenposten intervjuet ransofferet Sturla Nøstvik i 2011, fortalte han at han ble oppsøkt av politiet på legevakten etter det grove ranet. I artikkelen står det:

De gikk rett på sak. Fra politifolkene fikk Nøstvik vite at unge menn i en ransgjeng hadde utført mange tilsvarende ran på Grünerløkka og områdene rundt de siste ukene.

Nøstvik selv er sitert på følgende:

De sa at alle har krav på å føle seg trygge, men at de ikke har mulighet til å forhindre ranene. «Vi har tapt byen», sa de.

«Vi har tapt byen» er også overskriften i det originale blogginnlegget fra PoqariNews. Det var imidlertid ikke politiet i Oslo som uttalte seg til Aftenposten, men et ransoffer som gjenga hva frustrerte politifolk skal ha sagt til ham.

Politiet: Færre ran og voldtekter

Også politiet har undret seg over hvor denne påstanden stammer fra. I et intervju med Aftenposten i 2016 fortalte visepolitimester Sveinung Sponheim at politiet allerede i 2011 undersøkte om noen av deres ansatte hadde sagt at de følte at «byen var tapt»:

Det er ikke noe som har vært sagt fra noen av våre. Men vi hadde spesielle utfordringer i byen på enkelte tider av døgnet, det er klart. Men vi har jobbet med det. Vi har aldri vært i den situasjonen at vi føler vi har tapt byen.

Etter masseovergrepene i Köln på nyttårsaften i 2016, hvor politiet i etterkant mottok over 1000 meldinger om ran, trusler eller seksuell trakassering, ble blogginnlegget igjen mye spredt. Da den amerikanske anti-islamske aktivisten Pamela Geller delte innlegget på Twitter, svarte Oslo politidistrikt raskt:

Oslo-politiet har IKKE tapt byen vår. Vi er langt unna et «apokalyptisk nivå av vold». Det gjelder også den vitale bydelen Grønland. Siden 2011 har tallet på anmeldte ran og voldtekter sunket med henholdsvis rundt 50 og 20 prosent for Grønlandsområdet. Oslo politidistrikt er stolte av den gode jobben som vår mangfoldige stab gir til Oslos befolkning. Et godt samarbeid med sivilsamfunnet muliggjør dette.

Gammelt intervju

Politikvinnen det er bilde av, og som blir brukt som «kilde» i blogginnlegget, er Hanne Kristin Rohde. Hun sluttet som leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt sommeren 2014. Nå er Rohde foredragsholder, skjønnlitterær forfatter og ekspert i TV-programmet Åsted Norge på TV 2.

Foto: Skjermdump/Åsted Norges facebookside.

Ifølge Occupy Deplorables tar «polititjenestekvinnen et ti år langt tilbakeblikk på voldtekt i Oslo». Det stemmer ikke. Intervjuet NRK gjorde med Rohde ble publisert 15. april 2009. Hun uttalte seg da om overfallsvoldtekter som hadde skjedd i Oslo de tre siste årene, altså i perioden 2006–08. Rohde sa følgende til NRK:

Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere, kommer ofte fra traumatiserte land eller fra land med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge.

Når reporteren spør henne om de har noen tilfeller hvor etniske nordmenn har begått slike overfallsvoldtekter, svarer hun:

Nei, vi har ingen slike tilfeller hos oss ved vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo.

Faktasjekket av blogger

Rohde var kjent for å være en tøff og frittalende politileder, og uttalelsene hun kom med førte til en stor debatt om overfallsvoldtekter og innvandrere. De neste to årene skrev norske medier gjentatte ganger at «alle overfallsvoldtekter blir begått av menn med utenlandsk bakgrunn».

Blogger Gunnar Tjomlid faktasjekket denne påstanden i 2011. Han brukte politiets egne rapporter til å påvise at det umulig kunne stemme at alle overfallsvoldtekter ble begått av utenlandske menn:

Ikke noe sted i politiets rapporter fastslår man at gjerningsmenn er asylsøkere, innvandrere eller fastboende. De som er «ikke-norske» kan både være gjennomreisende, asylsøkere, innvandrere, turister, eller gutter/menn som er født og oppvokst i Norge, men med to foreldre som er født i et annet land, alt fra Sverige til Irak.

Innenfor den ørlille, men dog så alvorlige, fliken av kriminalitet merket overfallsvoldtekt, ser vi altså en svært sterk overrepresentasjon av ikke-vestlige gjerningsmenn. Men antall gjerningsmenn er svært få, og de er ikke representative for sin gruppe. Å bruke denne marginale gruppen mennesker til å generalisere rundt alle andre som ser like ut på overflaten, er fullstendig meningsløst.

Mindre kriminalitet i Oslo

Kildene i blogginnlegget om at politiet har tapt byen er altså to artikler i Aftenposten fra 2010 og 2011, og et intervju NRK gjorde med en tidligere politileder i 2009. Opphavet til påstanden om at politiet erklærer å ha tapt byen, er etter alt å dømme noe et ransoffer påstår at politiet skal ha sagt til ham i 2011.

Faktisk.no har bedt politiet om tall som viser utviklingen i kriminalitet på Grønland de siste seks årene. Politiets rapporter tar imidlertid bare for seg Oslo som helhet. Ifølge årsrapporten ble det i 2016 registrert det laveste antall anmeldelser på 14 år. Fra 2003 til 2016 gikk antall anmeldelser ned med 29 prosent, ifølge politiet.

Går man nærmere inn i statistikken ser man at det var en økning i anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk på 16 prosent fra 2011 til 2016. Hvor mange av disse som var overfallsvoldtekter, er ikke registrert.

Antall anmeldelser for vold økte med 16 prosent fra 2015 til 2016, mens det var 18 prosent færre anmeldelser for ran. Rapporten for første halvår 2017 bekrefter trenden med nedgang i antall anmeldelser totalt. Anmeldelser av ran økte med 11 prosent etter et lavt antall i første halvår 2016. Antall anmeldelser for voldtekt og forsøk på voldtekt var uendret.

Trues med skytevåpen

Faktisk.no har også snakket med politioverbetjent og teamleder for Gatepatruljen på Grønland politistasjon, Jan Erik Bresil. Som operativ politimann, kjenner han seg ikke igjen i påstanden om at «byen er tapt»:

Det finnes ingen områder i Oslo hvor politiet ikke arbeider og patruljerer i ordinær tjeneste.

Bresil understreker likevel at det er viktig å nyansere politiets opplevelser:

Vi opplever at vi har kriminelle miljøer som utgjør et stort samfunnsproblem, dette tar politiet på alvor. Vi har ungdomsmiljøer som forsøker å etablere territorier for narkotikasalg og som utøver vold og ran i disse områdene. Slike miljøer medfører en utrygghetsfølelse for befolkningen som blir vitne til kriminalitet i sitt nærområde.

Bresil opplyser at politiet i disse miljøene jevnlig beslaglegger skytevåpen, kniver og macheter. Han understreker at nesten alle ran og voldshandlinger i slike miljøer er interne oppgjør og i liten grad retter seg mot tilfeldig forbipasserende.

Det dreier seg om et relativt lite antall unge menn, men som begår alvorlig kriminalitet. Politiet oppsøker disse miljøene aktivt for å trygge befolkningen. Vi har i dette arbeidet opplevd å bli truet med skytevåpen det siste året.

Ifølge Bresil kan ikke miljøene på Grønland og Tøyen knyttes opp mot en enkelt religion eller etnisitet:

Mange av disse er sårbare ungdommer. Politiet erfarer at utfordringene har sammenheng med velkjente faktorer som bolig, skole, jobb og integreringstiltak.

Faktisk.no kjenner til at det i fjor ble levert et internt notat til Oslo-politiets ledelse hvor en polititjenestemann i operativ tjeneste beskrev forholdene i bydel Gamle Oslo som tøffere enn tidligere. I notatet ble det blant annet hevdet at visse personer av nordafrikansk eller arabisk herkomst i større grad enn tidligere ikke anerkjenner politiet som lovlig utøver av tvangsmakt.

Politiet i Oslo ved kommunikasjonsrådgiver Silje Tamara Daugstad svarer følgende når Faktisk.no ber om en kommentar til notatet:

Notatet ble tatt på alvor og ble fulgt opp internt. Det ble gjort interne undersøkelser, hvor det fremkom at flere ikke kjente seg igjen i det bildet som ble beskrevet. Notatet representerer ikke helheten i de ulike utfordringer som beskrives, men gir et innblikk i en del av et større og mer komplekst totalbilde.

Tilsvar

Occupy Deplorables har ikke oppgitt noen e-postadresse man kan kontakte dem på. Faktisk.no har derfor forsøkt å kontakte nettstedet på Facebook for å gi mulighet for tilsvar. Occupy Deplorables har ikke svart på henvendelsen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?