Faktisk.

Danske tall viser ikke at 4000 har dødd av koron­a­vak­siner

Misforståtte tall fra Danmark brukes til å spre grunnløse forestillinger om at koronavaksinene er livsfarlige – og at regjeringer og helsemyndigheter står bak et folkemord.

hovedbilde
Foto: Heiko Junge / NTB.

Et dokument fra Statens Serum Institut (SSI) i Danmark brukes for tiden flittig for å skape et feilaktig inntrykk av at koronavaksinene er livsfarlige.

SSI tilsvarer Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge.

I dokumentet, som ble sendt til en privatperson som hadde bedt om innsyn i tallene, står det at 2423 personer har dødd innen 30 dager etter at de fikk første vaksinedose, mens 1992 har dødd innen 30 dager etter at de har blitt fullvaksinert.

Dette har fått flere til å tro at tusenvis av dansker har dødd av koronavaksinene. Dokumentet har fått stor spredning i Danmark, og har også blitt omtalt av det norske nettstedet Document.no.

Skjermdump fra Facebook

I enkelte konspiratoriske miljøer blir dokumentet sett på som et bevis for at regjeringer og helsemyndigheter i flere land har gjort seg skyldige i forbrytelser mot menneskeheten og folkemord gjennom vaksinasjonsprogrammet mot covid-19.

Denne typen forestillinger spres i flere norske Facebook-grupper, og Faktisk.no har fått flere tips fra lesere som lurer på om de bygger på fakta.

Dokumentet og tallene er reelle nok, men de tolkes feil av dem som bruker dem til å spre påstander om at koronavaksinene er farlige.

Bygger på misforståelse

De danske faktasjekkerne i TjekDet har publisert en omfattende gjennomgang av dokumentet og tallene.

Ifølge TjekDet bygger ideen om at mange har dødd av koronavaksinene i Danmark på en misforståelse av tallene i dokumentet fra SSI.

Tallene viser nemlig bare hvor mange som har dødd etter at de har fått vaksinen, ikke hvor mange som har dødd av vaksinen. Det betyr at tallene ikke sier noe om dødsårsak.

SSIs svar på innsynsbegjæringen.

I likhet med Norge har Danmark prioritert eldre på sykehjem i vaksinekøen. Det betyr at man må forvente at mange av dem som har blitt vaksinert, dør.

Dette skyldes hovedsakelig at det er snakk om en aldersgruppe der mange dør, uavhengig av om de har fått vaksine eller ikke, noe Faktisk.no har skrevet om tidligere.

Med andre ord sier antall personer som har dødd etter å ha tatt koronavaksinen, lite eller ingenting om hvorvidt vaksinen er skadelig.

Færre døde enn normalt

Det er heller ingen grunn til å tro at koronavaksinene har økt dødeligheten blant eldre i Danmark.

Viggo Andreasen, som er førsteamanuensis ved Roskilde universitet, har regnet på dødstallene for TjekDet. Han forklarer at det har dødd færre blant danskene som har blitt vaksinert enn man skulle forvente, gitt alderssammensetningen blant dem som har blitt vaksinert.

Dersom de vaksinerte hadde dødd i like stor grad som dansker i samme aldersgruppe gjorde i snitt i perioden 2015–2019, skulle 3879 vaksinerte ha vært døde, ifølge Andreasens beregninger.

I tallene fra SSI har derimot 2414 personer dødd én måned etter første dose. Det er betydelig lavere enn det snittet fra tidligere år skulle tilsi.

At det har vært færre dødsfall enn normalt blant de vaksinerte, kan skyldes flere forhold, forklarer Andreasen til TjekDet:

  • I årene 2015–2019 var det influensasesonger som ga en viss overdødelighet. Det er ikke tilfelle i 2020 og 2021.
  • Det har vært overdødelighet i 2021 på grunn av covid-19. Personer som er syke med covid-19 blir imidlertid ikke vaksinert.
  • Svært syke eller skrøpelige personer blir ikke vaksinert. At de ikke er blant de vaksinerte, fører til at dødeligheten blant vaksinerte er lavere enn ellers.
  • For en del av de vaksinerte har det enda ikke gått 30 dager siden første stikk – eller siden fullvaksinering. De vil dermed ikke ha blitt fanget opp i tallene fra SSI.

Med andre ord er det ikke grunnlag for å hevde at vaksinen er dødelig.

Nettstedet Steigan.no hevdet nylig at en database viser at over 10 000 har dødd av koronavaksinene i Europa. Det er helt feil:

Brukes som bevis på «folkemord»

Ifølge TjekDet har dokumentet blitt delt tusenvis av ganger på Facebook i Danmark.

I Norge blir tallene fra dokumentet brukt i en pågående aksjon for å stevne flere land, blant annet Norge, Danmark, Sverige, Polen og USA for den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Personene bak aksjonen mener at smitteverntiltakene mot covid-19 generelt, og vaksinasjonsprogrammet spesielt, utgjør et «folkemord» og et brudd på Nürnberg-kodeksen.

Basert på tallene i det danske dokumentet anslår aksjonistene at 500 000 mennesker har dødd som en direkte følge av å ha blitt vaksinert mot covid-19. Det fremgår av et Facebook-innlegg som blir spredd i en rekke grupper.

I innlegget, som forfatteren kaller en «pressemelding», sammenlignes koronavaksinene med massakren i Srebrenica under Bosnia-krigen i 1993:

(...) ved å benytte den danske statistikken på dødelighet, på 0,39%, så kan man anta at antallet som er drept så langt av vaksinen, er i størrelsesorden på 500-700.000, innen 30 dager etter 2. vaksinen. Som er på nivå med 100 x de som ble slaktet ned og drept i Srebrenica massakren.

Men «den danske statistikken» viser bare hvor mange som har dødd i etterkant av å ha fått vaksinen, uavhengig av dødsårsak. Når det i tillegg ser ut til å være lavere dødelighet blant disse enn hva man ellers kunne forvente, er det klart at tallene fra SSI ikke underbygger påstandene i «pressemeldingen» – og i hvert fall ikke sammenligningen med Srebrenica-massakren.

Faktisk.no skrev nylig om forestillingen om en ny «Nürnberg-prosess» knyttet til koronavaksinene. Den har ikke rot i virkeligheten:

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?