Faktisk.

Nesten like mye utenlands strøm­eks­port fra Sørlandet som i fjor

Samler man de tre sørligste strømmarkedene og ser på netto eksport totalt, har det vært en stor nedgang. Men for det mest pressede prismarkedet, er bildet et helt annet.

Ser man på de tre sørligste strømmarkedene har det vært en samlet nedgang i netto eksport på 80 prosent. Foto: Javad Parsa / NTB.

Påstand

Den netto krafteksporten fra Sør-Norge er redusert med 80 prosent i år, sammenlignet med samme tidspunkt som i fjor.

Andreas Bjelland Eriksen, Arbeiderpartiet. Politisk kvarter, 12.08.2022

Konklusjon

Det er riktig, hvis man legger til grunn de tre strømmarkedene sør for Midt-Norge som ett marked og tar med innenlands eksport. Påstanden reflekterer ikke nedgangen i netto utenlandseksport.

De høye strømprisene og forsyningssikkerheten var tema på Politisk kvarter på NRK fredag 12. august. Der møttes statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt).

Blant temaene var netto eksport av strøm, altså hvor mye mer det eksporteres enn importeres i et marked. Bjelland Eriksen slo i denne sammenhengen fast at:

Den netto krafteksporten fra Sør-Norge er redusert med 80 prosent i år, sammenlignet med samme tidspunkt som i fjor.

Statssekretæren ga ingen nærmere forklaring av hva han definerer som Sør-Norge, eller hva som ligger i krafteksport.

Les faktasjekk av Sofie Marhaug fra den samme debatten:

Inkluderer innenlands eksport

Det norske strømmarkedet er delt i fem. NO1 (Østlandet), NO2 (Sørlandet), NO5 (Vestlandet), NO3 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge). Alle disse prismarkedene eksporterer og importerer strøm seg imellom. Og alle, med unntak av NO5, eksporterer og importerer til og fra utlandet.

Kart som viser kraftregionene i Norge. Kilde: NVE.

Bjelland Eriksen sier til Faktisk.no at han i påstanden definerte Sør-Norge som markedene NO1, -2 og -5 slått sammen til ett. Med netto eksport av kraft mente han all eksport og import til og fra dette markedet. Altså inkludert til og fra det norske markedet NO3, Midt-Norge.

Dette er også den samme definisjonen NVE bruker i sin rapport «Kraftsituasjonen», som kommer ut hver uke.

Betydelig nedgang

Ser vi på netto eksport for de tre sørligste markedene i ett, har det vært en markant nedgang. Faktisk har nedgangen vært på cirka 80 prosent, slik Bjelland Eriksen hevdet.

Faktisk.no har hentet daglige tall fra NordPool, og satt dem sammen til uker for å se på netto eksport.

Fra uke 1 til og med uke 32 i 2021 hadde markedet, med Bjelland Eriksen og NVEs definisjon til grunn, en eksport på 8,6 millioner MWh. I samme periode i år har det derimot vært en netto eksport på 1,9 millioner MWh. En nedgang på 78 prosent.

Nedgang på 43 prosent til utlandet

Fra uke 1 til og med uke 32 i 2021 ble det netto eksportert 9,1 millioner MWh til utlandet fra de tre norske markedene til sammen. For samme periode i 2022 er dette nesten halvert. Det ble da eksportert 5,2 millioner MWh mer enn det ble importert. Det er en nedgang på cirka 43 prosent.

Nesten ingen nedgang fra Sørlandet

Til nå har vi sett på Sør-Norge som helhet. Men påstanden fra Bjelland Eriksen reflekterer heller ikke situasjonen i det området med høyest strømpris akkurat nå, NO2. Altså Sørlandet.

Dette markedet er det eneste som er koblet på Europa gjennom sjøkabler, og sender soleklart mest kraft til utlandet. Ser vi utelukkende på netto eksport til andre land enn Norge, har eksporten fra NO2 omtrent ikke gått ned i det hele tatt mellom 2021 og 2022.

Fram til uke 32 i 2021 var det netto eksport av strøm fra NO2 til utlandet på totalt 8 millioner MWh. Hittil i år har det i samme periode vært en netto eksport på 7,6 millioner MWh. En reduksjon på fem prosent.

Men også dette markedet importerer fra andre norske. Tar vi disse med i beregningen, har det vært en betydelig større nedgang i netto eksport for NO2. Fra 10,5 millioner MWh for perioden i 2021 til 5,4 millioner MWh i 2022. Omtrent en halvering.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?