Faktisk.

Russland sprer propaganda om ukrainske biovåpen

En vellykket russisk desinformasjonskampanje har fått mange til å tro at det produseres biologiske våpen i Ukraina. Men det finnes ikke dokumentasjon på noe våpenprogram.

Et skilt advarer om smittefare på Royal Free Hospital i Nord-London i 2014, der en pasient var innlagt med ebola-viruset. Foto: Leon Neal / AFP.

Fredag forrige uke ble det holdt et møte i FNs sikkerhetsråd. Anledningen var russiske påstander om et biologisk våpenprogram i Ukraina, finansiert av USA.

I møtet hevdet den russiske FN-ambassadøren Vasily Nebenzya at Ukraina nå forsøker å slette spor etter våpenprogrammet. Han hevdet også at Ukraina har minst 30 laboratorier, hvor de med støtte fra USA eksperimenterer med farlige patogener fra pest, miltbrann og kolera.

Den russiske FN-ambassadøren Vassily Nebenzia hevdet i FNs sikkerhetsråd at Ukraina forsøker å slette spor etter USA-støttede laboratorier for biologiske våpen. Dette ble avvist både av USA og FN. Foto: Richard Drew / AP Photo.

Påstandene ble kontant avvist av USA, og flere land beskyldte Russland for å fare med løgn. FNs høyrepresentant for nedrustning understreket i samme møte at FN ikke kjenner til noen biologiske våpenprogrammer i Ukraina.

Hvordan har påstandene om at USA støtter utviklingen av biologiske våpen i Ukraina oppstått? Og hvorfor har de blitt så mye spredt?

Skade folk eller matproduksjon

Biologisk krigføring går ut på å bruke virus eller levende mikroorganismer som bakterier og sopp, som våpen i krig. Det omfatter også krigføring med bakteriegifter eller andre skadelige levende vesener, som for eksempel insekter.

Hensikten med biologiske våpen kan være å påføre motstanderens væpnede styrker eller sivilbefolkning epidemier. Det kan også være å utrydde nyttevekster eller å forgifte matvarer og dyrefôr.

Påstander om at USA har, eller finansierer laboratorier for, biologiske våpen i Ukraina er ikke noe nytt. Allerede i ukene før Russland invaderte nabolandet, begynte statskontrollerte russiske medier å spre desinformasjon om amerikanske laboratorier som produserte biologiske våpen.

Lignende påstander ble også spredt av norske Facebook-brukere:

Russisk desinformasjon

Slike påstander har ifølge medienettstedet Coda vært en del av en russisk kampanje for desinformasjon siden 2018. Ifølge nettstedet The Daily Beast fikk kampanjen en ny vår i 2021.

Russland og Kina skal da ha gått sammen om å beskylde USA for å stå bak koronapandemien. De USA-støttede laboratoriene i Ukraina ble beskyldt for å ha en sentral rolle i spredningen av covid-19-viruset.

Russlands invasjon av Ukraina har gjenopplivet desinformasjonen nok en gang. Men det er så langt ingenting som tyder på at dette er mer enn en russisk propagandaoperasjon.

Samtidig er det enkelte elementer i den russiske historien om biolaboratorier i Ukraina som kan spores tilbake til virkeligheten.

Det stemmer nemlig at USA har bidratt til bygging av to og oppgradering av flere laboratorier i Ukraina. De to landene har siden 2005 hatt en avtale om å forebygge spredning av teknologi, patogener og ekspertise som kan brukes i utviklingen av biologiske våpen i Ukraina. Patogener betyr organismer som kan gi sykdom.

Dette arbeidet ble startet allerede etter den kalde krigen. Da satt flere av de tidligere sovjetstatene på kjemiske, biologiske og kjernefysiske våpen, og USA hadde som mål at disse skulle håndteres på en trygg måte.

Forsker: Vrir på sannheten

At Russlands propaganda tar utgangspunkt i faktiske forhold som de spinner videre på, er ikke uvanlig. Det sier Karen-Anna Eggen, som er forsker ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole og spesialist på russisk sikkerhetspolitikk.

– Forvridning av sannheten er veldig typisk for Putins Russland, sier Karen-Anna Eggen. Hun er forsker ved Forsvarets høgskole og spesialist på russisk sikkerhetspoitikk. Foto: Forsvarets høgskole.

– Forvridning av sannheten er veldig typisk for Putins Russland. Man tar ting som er sant, vrir på det, og blander det med løgn, forklarer hun.

– Til slutt kan det bli veldig vanskelig for folk å vite hva man skal tro på. Påstander som dette treffer nok absolutt best blant et hjemlig publikum.

Ikke verifisert dokumentasjon

Russland har også publisert dokumenter som skal bekrefte at komponenter av biologiske våpen har blitt utviklet i ukrainske biolaboratorier. Dokumentene skal også vise at landet har tatt grep for å fjerne spor etter dette.

BBC har sett nærmere på dokumentene, og skriver at de ikke har klart å verifisere via andre kilder at de er ekte.

I en mye delt twittertråd har flere forskere gått sammen og sett nærmere på saken. De mener dokumentene ser ekte ut, men at de bare viser en standardprosedyre for hvordan man skal destruere potensielt farlige patogener etter at man er ferdig med å studere dem. Alle sertifiserte mikrobiologiske laboratorier har slike rutiner, ifølge forskerne.

Det samme skriver den russiske biologen Eugene Lewitin i et åpent brev, der han ber de russiske nyhetsmediene om å trekke de «falske, absolutt grunnløse og hat-oppfordrende» påstandene om ukrainske biologiske våpen.

WHO: Anbefaler Ukraina å ødelegge patogener

På sosiale medier har enkelte hengt seg opp i at Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at de har «sterkt anbefalt» ukrainske myndigheter å ødelegge farlige patogener for å forhindre potensielle utslipp som kan spre sykdommer.

WHO har også tidligere samarbeidet med ukrainske folkehelselaboratorier om labsikkerhet, ifølge Reuters. Dette ble gjort for å forhindre «utilsiktet eller bevisst frigjøring av patogener».

Ukraina har nemlig laboratorier der det forskes på blant annet smittsomme sykdommer. Slike forskningsmiljøer finnes i mange land.

Dette betyr ikke at Ukraina har laboratorier som lager biologiske våpen.

– Disse laboratoriene publiserer forskning i åpent tilgjengelig litteratur. De samarbeider om mange folkehelseprosjekter med globale partnere, sier Brett Edwards, universitetslektor i sikkerhetspolitikk ved University of Bath til BBC.

Det finnes blant annet et viktig laboratorium i den krigsrammede ukrainske byen Kharkiv. Der ble både miltbrann, fugleinfluensa og koronavirus studert helt frem til invasjonen, ifølge den polske epiodemiologen Andrzej Jarynowski.

– Ingen dramatikk

Det ligger ingen dramatikk i WHOs anbefaling, mener professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik ved UiT Norges arktiske universitet. Han har tidligere jobbet som forsker i Forsvaret med bioterrorisme, utbrudd, og biologiske våpen som spesialfelt.

Olsvik forteller at de fleste laboratorier som forsker på sykdommer har såkalte kontrollstammer av patogenene de undersøker – også i Norge. Det er nok disse WHO nå tenker på, mener Olsvik.

– At noen av disse prøvene skulle lekke ut og gi sykdom, er kun en teoretisk fare, sier professoren, men understreker at WHO likevel er nødt til å være føre var.

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT Norges arktiske universitet. Han har tidligere jobbet som forsker i Forsvaret. Foto: UiT.

Olsvik mener det er helt usannsynlig at disse patogenene kan brukes i biologisk krigføring.

– Å gå fra patogener i et laboratorium til et biovåpen, er en lang vei å gå. Da må du kunne produsere det i store mengder, og du trenger et leveringssystem i form av våpen som kan spre patogenene. Ukraina har verken slik kompetanse eller teknologi.

Dessuten ville det vært helt idiotisk å bruke slike våpen, mener professoren.

– De er veldig lite effektive, og det ville vært stor risiko for å ramme egne styrker, sier Olsvik til Faktisk.no.

Biologiske våpen er ulovlige etter den internasjonale Biologivåpenkonvensjonen, og har nesten aldri har blitt brukt i moderne kriger. Terrorister har tidligere brukt bakterier og virus for å ramme fienden, men så og si alle sammen har sviktet i forsøkene, har Olsvik tidligere uttalt til TV 2.

Han har heller ikke noe tro på at russerne er interessert i prøvene som finnes i ukrainske laboratorier.

– Dette er helt standard prøver som forskere kan bestille fra store og kjente produsenter. Russerne har allerede disse selv, sier han til Faktisk.no.

Omfavnet av høyresiden i USA

I USA har biovåpen-påstandene blitt mye delt og omfavnet av den amerikanske høyresiden. Både Fox News-programleder Tucker Carlson, Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon og Donald Trump jr. har hevdet at påstandene er riktige. Enkelte amerikanske politikere har også bidratt til å spre den russiske propagandaen videre.

At propagandaen nå tas for god fisk også utenfor Russland, kan se ut til å stamme delvis fra en kongresshøring i USA tidligere i mars. Der sa statssekretær i det amerikanske utenriksdepartementet, Victoria Nuland, at Ukraina har biologiske forskningslaboratorier, men ikke at de har biologiske våpen.

Nulands uttalelser har feilaktig blitt tolket som bekreftelse på at Russlands påstander stemmer. Også i Norge har Nulands uttalelser blitt tolket på denne måten.

«Victoria Fuck the EU Nuland innrømmer at det var laboratorier for biologisk krigføring i Ukraina. Planlegger amerikanerne en Hvitflagg-operasjon i Ukraina?» skriver en nordmann i flere norske Facebook-grupper.

Også nordmenn hevder at den amerikanske statssekretæren Victoria Nuland har innrømmet at det er laboratorier for biologiske våpen i Ukraina. Det stemmer ikke.

I en uttalelse til New York Times sier det amerikanske utenriksdepartementet at Nuland refererte til diagnostiske og bioforsvarslaboratorier. Disse produserer ikke biologiske våpen, men jobber tvert imot med å forebygge biologiske trusler, ifølge departementet.

Tjener flere formål for Putin

Ifølge Karen-Anna Eggen ved Forsvarets høgskole vet russerne at også enkelte i Vesten er tilbøyelige til å kjøpe budskapet om USA-støttet produksjon av biologiske våpen i Ukraina.

– Men det får nok ikke så store konsekvenser for hva de fleste av oss faktisk tror på. Samtidig er russerne klar over at vestlig presse dekker dette kritisk, og kanskje har de allerede oppnådd noe når vi sitter her og snakker om det, sier hun.

Eggen mener Russlands påstander om de amerikanske våpenlaboratoriene i Ukraina tjener flere formål for Putin:

– Det glir rett inn i informasjonskrigen der russerne dyrker Vesten som fiende, og da spesielt USA. Et av påskuddene for å gå inn i Ukraina er nettopp at det styres av Vesten, og at landet er en slags marionettestat for USA, som igjen vil skade russerne.

Samtidig er det et forsøk på å lede både russiske og internasjonale øyne vekk fra Russland og deres handlinger i Ukraina, mener Eggen.

– Russland taper informasjonskrigen, og det er få i Vesten som kjøper en sånn type løgn og påstand. At det fremsettes nå, tyder på en svært presset russisk ledelse, som må forsterke det ytre fiendebildet. Russerne gjør dette for skremme og hausse opp stemningen på hjemmebane.

Samtidig kan Russland gjøre dette for å se hvordan internasjonale støttespillere stiller seg til anklagene. For Russland er det viktig å lodde stemningen spesielt hos Kina, mener forskeren.

Tidligere i mars gjentok nettopp Kina anklagene, da den kinesiske talspersonen Zhao Lijian refererte til russiske funn om at USA bruker ukrainske laboratorier til å «gjennomføre bio-militære planer». Da de russiske anklagene ble tatt opp i FNs sikkerhetsråd i forrige uke, ba Kina om en «omfattende avklaring og verifisering» av de russiske bekymringene.

Bekymret for falsk flagg-operasjon

Det finnes også et tredje scenario som både forskere og myndigheter har uttrykt bekymring for. Det er at Russland kommer med påstander om biovåpen for selv å kunne bruke slike våpen i Ukraina i en såkalt falskt flagg-operasjon.

– Dette er et veldig skremmende scenario, og vi har sett Russland gjøre dette før når det gjelder bruk av kjemiske våpen, sier Eggen.

Hun viser til Syria, hvor Russland la skylden for kjemiske våpenangrep som traff opposisjonsområder på opprørerne selv.

– En mulig falsk flagg-operasjon vil innebære at Russland bruker biologiske våpen mot Ukraina, for deretter å skylde på ukrainerne selv. De vil da kunne peke på at det var akkurat dette de advarte mot i FNs sikkerhetsråd, forklarer Eggen.

Også den amerikanske statssekretæren, som ble beskyldt for å bekrefte eksistensen av laboratorier for biologiske våpen i Ukraina, var inne på det samme under høringen i kongressen. Hun ble spurt om det ville være noen tvil om at Russland sto bak hvis det ble et biologisk eller kjemisk angrep i Ukraina.

– Jeg er overhodet ikke i tvil, og det er en klassisk russisk metode å skylde på motparten for det de planlegger å gjøre selv, sa Nuland.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?