Faktisk.

Kjempebom om brannårsak fra Tryg Forsikring

Denne utbrente vaskemaskinen har brannteknikere ved Kripos undersøkt på sitt laboratorium. Foto: Kripos.

Påstand

Av alle registrerte husbranner de siste fem årene har 35 prosent av disse startet i vaskemaskin eller tørketrommel.

Torbjørn Brandeggen. Tryg Forsikring, 09.10.2022

Konklusjon

Påstanden er feil. Tall fra DSBs brannstatistikk viser at under to prosent av de registrerte brannene siden 2016 startet i vaskemaskin eller tørketrommel.

I en artikkel hos blant annet Romerikes Blad (pluss-sak) står det at Tryg Forsikring advarer mot å bruke tørketrommel på natten.

Forsikringsselskapet opplyser at en undersøkelse viser at nesten 30 prosent har svart at de setter på tørketrommel før leggetid fordi strømmen er billigere da.

Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, er sitert på at det er veldig høy sannsynlighet for at nettopp dette kan føre til brann i hjemmet:

Av alle registrerte husbranner de siste fem årene har 35 prosent av disse startet i vaskemaskin eller tørketrommel.

Påstanden har fått stor spredning den siste tiden.

Artikkelen med dette sitatet ble også publisert hos Østlandets Blad, Telemarksavisa, Viken24 og Firdaposten. I tillegg ble Brandeggen sitert på det samme hos Dagbladet og Pengenytt.no.

I artikkelen er det oppgitt at tallene er hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som står bak brannstatistikk.no.

Men stemmer det at 35 prosent av alle boligbranner de siste fem årene startet i vaskemaskin eller tørketrommel?

Under to prosent av brannene startet i vaskemaskin eller tørketrommel

Johan Marius Ly, som er avdelingsdirektør for Forebygging og sikkerhet DSB, er klokkeklar da vi tar kontakt.

– Nei, dette stemmer ikke, sier han.

Johan Marius Ly, avdelingsdirektør, Forebygging og sikkerhet i DSB, sier at påstanden fra Tryg Forsikring er helt feil. Foto: Anita Andersen (DSB).

I en e-post sendt via pressevakt i DSB, skriver han at deres statistikker viser at 1,8 prosent, eller 242 av 13 601 registrerte boligbranner siden 2016, startet i vaskemaskin eller tørketrommel.

– I tillegg startet 113 branner i oppvaskmaskiner, tørkeskap eller andre apparater for vask eller tørk, opplyser han.

Tallene fra DSBs brannstatistikk viser også at 2873 (21,1 prosent) av de 13 601 brannene startet i elektrisk utstyr, og av disse startet 1001 (7,4 prosent av totalen) i husholdningsutstyr.

I grafikken under ser vi at det i mange tilfeller er vanskelig å fastslå brannårsak. Brann som starter i elektrisk utstyr kommer som nummer to. Statistikken viser innrapporterte branner fra 1. januar 2016 til og med 15. oktober. DSB opplyser at noen hendelser fra de siste ukene ikke er ferdig innrapportert:

35,5 prosent av brannene som startet i elektrisk husholdningsutstyr de siste fem årene, startet i tørketrommel eller vaskemaskin. Altså under to prosent av samtlige branner.

Beklaget umiddelbart

Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, skriver i en e-post til Faktisk.no at de ble kontaktet av DSB som gjorde dem oppmerksom på feilen.

– Dette er selvsagt en åpenbar faktafeil, og noe vi beklaget umiddelbart overfor DSB da de gjorde oss oppmerksom på det onsdag i forrige uke, 12. oktober, skriver han.

Faktisk.no hadde spurt DSB om statistikken dagen i forveien.

Brandeggen forklarer at feilen oppsto da de sendte ut pressemelding.

– Ordlyden stammer fra en pressemelding som handlet om at 3 av 10 bruker tørketrommel om natten for å spare penger, sendt ut 29. september, hvor det skulle stått:

«Av branner i husholdningsutstyr DSB har registrert de siste fem årene startet 35 prosent av disse i vaskemaskin eller tørketrommel.»

I stedet het det:

«Av husbranner DSB har registrert de siste fem årene startet 35 prosent av disse i vaskemaskin eller tørketrommel.»

– Vi tok umiddelbart affære for å rette opp feilen, og både Dagbladet, Romerikes Blad med flere endret samme dag, opplyser Brandeggen.

Kommunikasjonsrådgiveren sier at de siden har henvendt seg til samtlige aviser de kjenner til som har publisert, og bedt om rettelse, noe de fleste har gjort etter deres erfaring.

Romerikes Blad rettet umiddelbart

Ansvarlig redaktør i Romerikes Blad, Lars Lier, skriver i en e-post at de rettet sitatet i saken etter at Brandeggen i Tryg Forsikring kontaktet dem. Etter at Faktisk.no spurte om de ville gi en kommentar, har avisen også rettet bildeteksten.

Etter at Faktisk.no tok kontakt med Firdaposten, har også de rettet i sin sak. Pengenytt.no har onsdag 19. oktober ikke rettet sitatet.

Alle branner skal etterforskes

I Riksadvokatens rundskriv fra 1973 om brannetterforskning, står det spesifisert at alle branner skal etterforskes:

«Fra dette embetet er det flere ganger innskjerpet at enhver brann skal etterforskes. Dette gjelder selv om brannen tilsynelatende ikke virker mistenkelig. Gjelder brannen større verdier, forutsettes etterforskningen iverksatt og avsluttet så raskt som mulig.»

Hvis politidistriktene ber om det, kan Kripos bistå i brannetterforskning. Seksjonsleder for brann, kjemi og dokumenter hos Kripos, Håvard Arntzen, sier at brannetterforskning også handler om forebygging.

– Hensikten med å etterforske en brann er å avklare om det har blitt begått en straffbar handling. Samt å avdekke brannårsaken for å forebygge tilsvarende branner. Vårt overordnede mål er å få ned antall branner i Norge, sier han.

Seksjonsleder for brann, kjemi og dokumenter hos Kripos, Håvard Arntzen, sier at deres erfaring er at vaskemaskin/tørketrommel ikke utgjør en større brannrisiko enn andre elektriske apparater. Foto: Kripos.

Arntzen sier at Kripos etterforsker alle typer branner.

– Hvor lett eller hvor vanskelig det er påvise en sikker brannårsak, er avhengig av hvor store brannskadene er, forklarer han.

Anbefaler ikke vask/tørk på nattestid

Seksjonslederen sier at de ikke har inntrykk av at hverken vaskemaskiner eller tørketromler skiller seg ut som to brannverstinger.

– Brann kan oppstå i alle typer elektriske apparater. Vår erfaring, basert på innsendte saker til vårt branntekniske laboratorium, er at vaskemaskin/tørketrommel ikke utgjør en større brannrisiko enn andre elektriske apparater.

Men han anbefaler ikke av den grunn å vaske eller tørke klær på natta for å spare penger.

– Vi er enige angående bekymringen om at mange velger å bruke vaskemaskin/tørketrommel på nattestid på grunn av de økte strømprisene på dagtid. Dette kan medføre at branntilløp ikke blir oppdaget i tide da folk normalt sover på natten, sier han.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?