Faktisk.

Det er bare tre vesteuro­pe­iske land der en større andel av innbyggerne har fedme enn i Norge, ikke fire

hovedbilde
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Påstand

Bare fire vesteuropeiske land har nå større andel innbyggere med fedme [enn Norge].

Joacim Lund, Aftenposten. Aftenposten, 16.12.2019

Konklusjon

Bare Storbritannia, Irland og Spania har mer fedme i befolkningen enn Norge, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon. Altså er det bare tre vesteuropeiske land, og ikke fire, som har en større andel innbyggere med fedme enn Norge. Aftenpostens kommentator Joacim Lund hadde blingset på statistikken, men har nå rettet opp kommentaren sin.

Påstanden er delvis sann.

«En million fete nordmenn» skrev kommentator i Aftenposten, Joacim Lund, like før jul. «En fedmeepidemi herjer Norge. Hvorfor blir ikke det tatt mer alvorlig?» spurte Lund.

Skjermbilde fra Aftenposten.

I kommentaren fastslår han at nordmenn blir stadig tjukkere, og at sykdommene som følger med overvekt og fedme alene koster det norske samfunnet over 100 millioner kroner i året. Videre skriver Lund:

Andelen nordmenn med fedme øker raskt. Bare fire vesteuropeiske land har nå større andel innbyggere med fedme. De fire andre nordiske landene ligger under gjennomsnittet.

Er vi nordmenn virkelig så tjukke som Aftenposten-kommentatoren vil ha det til? Stemmer det at det bare er fire vesteuropeiske land som har en større andel innbyggere med fedme enn Norge? Det skal vi se på i denne faktasjekken.

KMI på over 30

Kroppsmasseindeks (KMI) er det vanlige målet når man skal se på vekten i befolkningen. KMI regnes ut ved å dele kroppsvekten på kvadratet av høyden.

Det vil si at en person som er 170 centimeter høy og veier 73 kilo, har en KMI på litt over 25kg/m², ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

For voksne personer gjelder disse grensene for fedme og overvekt:

  • Normalvekt: KMI på mellom 18,5 og 24,9 kg/m²
  • Overvekt: KMI på mellom 25 og 29,9 kg/m²
  • Fedme: KMI på 30 kg/m² eller over

WHO: Norge på 4. plass

Joacim Lund opplyser til Faktisk.no at faktaopplysningene i hans kommentar er hentet fra Menon-rapporten «Overvekt og fedme i Norge» fra mai i år. Menons kilde er tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fra 2016:

Ifølge WHOs tall ligger Norge på 4. plass når det gjelder forekomst av fedme i utvalgte vesteuropeiske land. Det altså tre – og ikke fire – vesteuropeiske land som har en større andel innbyggere med fedme enn Norge.

Lund oppdaget selv feilen da Faktisk.no kontaktet han, og opplyser at han har rettet og presisert dette i den digitale versjonen av kommentaren.

– Jeg ringte Menon for å sjekke om det er vesteuropeiske land som ikke er inkludert i figuren. De sier det bare er Hellas og Luxembourg som er utelatt, fordi det ikke finnes gode tall, skriver Lund i en e-post.

Stadig feitere

Ifølge Folkehelserapporten til FHI har 15–20 prosent av norske barn overvekt eller fedme. Blant ungdommer er andelen rundt 25 prosent. I aldersgruppen 40–45 år har 1 av 4 menn og 1 av 5 kvinner fedme.

I tillegg kommer de som er overvektige. Bare 25 prosent av mennene og 40 prosent av kvinnene i Norge er normalvektige, ifølge Folkehelserapporten.

Andelen voksne med fedme og overvekt har økt i den norske befokningen de 40–50 siste årene. Ifølge Folkehelserapporten hadde litt over 25 prosent av mennene og 21 prosent av kvinnene i alderen 40–45 år fedme i 2015–2016:

Helsepersonell eller selvrapportering

Fedme og overvekt medvirker ifølge FHI til cirka 2400 dødsfall i Norge hvert år. I tillegg kommer trolig mange tilfeller av hjerte- og karsykdommer, diabetes og andre kroniske sykdommer.

Norske data om overvekt og fedme er hentet fra flere ulike studier. Blant disse er Barnevekststudien (8–9-åringer), HUNT Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (ungdom og voksne), Helseundersøkelsene i Tromsø (ungdom og voksne), Vernepliktsverket (unge voksne) og helseundersøkelsen SAMINOR.

I de tre første undersøkelsene ble vekt og høyde målt av helsepersonell. Dette gir data som er mer pålitelige enn undersøkelser der personene selv rapporterer inn. Ved selvrapportering oppgis ofte for lav vekt og for stor høyde, ifølge FHI.

Tallene Lund har brukt i sin kommentar stammer fra Folkehelserapporten til FHI, som igjen har hentet tall fra HUNT og Tromsøundersøkelsen. Altså er det helsepersonell som har målt vekt og høyde på deltakerne i undersøkelsene.

Eurostat: Norge på 14. plass

Ifølge tallene som Norge har rapportert til WHO, ligger altså Norge på 4. plass i Vest-Europa når det gjelder fedme. Ser man på Eurostat, som er EUs statistikkbyrå, sine tall, får man et helt annet resultat:

Ifølge disse tallene ligger Norge helt nede på 14. plass når det gjelder fedme. Her har 13,2 prosent av den norske befolkningen fedme, mot 23,1 prosent i WHOs oversikt.

Årsaken til at det store avviket er at Eurostat sine tall er basert på selvrapportering, mens WHO sine tall er hentet inn av helsepersonell. Eurostat henter inn tall gjennom selvrapportering, noe som ifølge FHI gir mindre pålitelige data.

Dette skyldes at folk har en tendens til å oppgi for stor høyde og for lav vekt.

WHO-tall mest pålitelige

Hvordan Norge klarer seg sammenlignet med andre land når det gjelder fedme i befolkningen, kommer altså an på om man bruker tall fra WHO eller Eurostat. Ifølge WHO ligger Norge på 4. plass blant vesteuropeiske land, mens vi ligger på 14. plass ifølge Eurostat.

I denne faktasjekken velger vi å legge WHOs tall til grunn siden disse er basert på målinger utført av helsepersonell. Disse målingene er langt mer nøyaktige enn når folk selv rapporterer inn høyde og vekt, som er tilfelle i Eurostats undersøkelse.

Joacim Lund har brukt tall fra WHO. Han blingset på statistikken og skrev at «bare fire vesteuropeiske land har nå større andel innbyggere med fedme», mens det riktige er at vi har tre land foran oss. Påstanden er altså delvis riktig.

Tilsvar

Joacim Lund har ikke ønsket å komme med ytterligere kommentar.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?