Faktisk.

På Høyres klimagraf blir fire år til ett

En graf på Høyres Facebook-side skal vise utviklingen i norske klimautslipp mellom 2012 og 2018. Grafen utelater årene 2014-2016. En periode der utslippene økte, er fjernet, og det ser ut som norske utslipp har falt raskere og jevnere enn de egentlig har.

Skjermdump: Høyre på Facebook

1. november offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) de endelige tallene for norske klimautslipp i 2018.

Mens de foreløpige tallene hadde vist en svak økning fra 2017 til 2018, viser de endelige tallene en nedgang på 0,9 prosent.

De nye tallene ble tatt godt imot av regjeringen. Venstre la ut en graf som skulle vise utviklingen i norske klimautslipp de siste årene, men fikk motbør på Twitter fordi den loddrette aksen (y-aksen) var forkortet. Grafikken er nå endret, men det er omstridt om det er villedende å kutte i y-aksen eller ikke.

Samme dag som de ble publisert, la også Høyre ut en graf på sine Facebook-sider. Det er denne grafen vi skal se nærmere på her:

Skjermdump: Høyres Facebook-side

Her har Høyre utelatt årene 2014-2016 fra den vannrette aksen (x-aksen).

Resultatet er at avstanden mellom 2013 og 2017 er den samme som avstanden mellom 2017 og 2018. Skal man tro grafen, er altså perioden 2013 til 2017 like lang som perioden 2017 til 2018, noe som ikke er tilfelle.

For å se hvordan utviklingen egentlig har vært, kan vi sammenligne Høyres graf med SSBs utslippstall. Tallene viser klimautslipp i såkalte CO₂-ekvivalenter:

Det er to hovedforskjeller mellom linjegrafen som tar med alle utslippstallene fra SSB og Høyres versjon:

  • Klimautslippene økte fra 2014 til 2015, mens Høyre satt i regjering. Denne midlertidige økningen er usynlig på Høyres graf, siden 2014, 2015 og 2016 ikke er tatt med.
  • Selv om klimautslippene har gått ned fra 2015 til 2018, har utviklingen gått i et lavere tempo enn Høyres graf gir inntrykk av.

Høyres graf viser også bare utviklingen fra 2012 og frem til 2018. SSBs tall går imidlertid tilbake til 1990. Ser vi på hele perioden, ser utviklingen i norske klimautslipp slik ut:

Oppsummert kan vi si følgende om Høyres klimagraf:

  • Grafen skaper et inntrykk av at det har vært en jevn nedgang i norske klimautslipp i løpet Erna Solbergs tid som statsminister. Dette skjer fordi tall fra årene der utslippene økte, er borte.
  • Grafen skaper et inntrykk av at utslippene har blitt redusert raskere enn de egentlig har. Dette skjer fordi x-aksen er forkortet, slik at fire års utvikling i utslippene ser ut som den har funnet sted i løpet av ett år.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?