Faktisk.

Dette sa Venstre-toppene om regje­rings­sam­arbeid med Frp under valgkampen

Fire dager før valget hevdet Trine Skei Grande at det var «ekstremt usannsynlig» at Venstre ville gå inn i regjering med Frp, uten KrF.

KULTURMINISTER: Partileder Trine Skei Grande (V) ble nylig utnevnt til kulturminister i den nye, borgerlige regjeringen.
KULTURMINISTER: Partileder Trine Skei Grande (V) ble nylig utnevnt til kulturminister i den nye, borgerlige regjeringen. Cornelius Poppe / NTB Scanpix

14. januar besluttet Venstre å gå inn i regjering sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Avgjørelsen har vært mye omdiskutert, og har også vært kontroversiell blant enkelte av partiets egne medlemmer.

Flere mener at et regjeringssamarbeid med Frp rimer dårlig med signalene partitopper kom med under valgkampen. Dagsavisens kommentator Hege Ulstein er blant disse. Hun omtaler Venstres beslutning om å gå inn i regjering sammen med Frp på følgende vis, i en kommentar:

Venstres regjeringsdeltakelse er resultatet av et av de mest spektakulære løftebruddene i moderne norsk politisk historie.

Ulstein skriver videre:

Før valget i fjor høst fikk velgerne tydelig beskjed om at Venstre ikke kom til å gå i regjering med Frp. Så sent som i august sa Grande at «hvis det blir borgerlig flertall, så har vi to regjeringsalternativer. Det er dagens regjering og en blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.»

I denne artikkelen skal vi ikke trekke noen konklusjon på om det har skjedd et løftebrudd. Vi skal derimot vise hva sentrale Venstre-politikere har sagt om et mulig regjeringssamarbeid med Frp under valgkampen.

Startet valgkampturné 26. juni

Vi definerer her valgkampen som perioden fra og med 26. juni til og med valgdagen 11. september 2017. 26. juni holdt Venstre sin avsluttende pressekonferanse for Stortingsperioden på Møllergata skole i Oslo. Dagen var også starten på partileder Trine Skei Grandes valgkampturné.

Av praktiske hensyn har vi avgrenset vårt søk til oppslag i norske riksavisers papirutgaver. Notiser, kommentarer og leserinnlegg er ikke blitt gjennomlest. Med disse avgrensningene har Faktisk.no foretatt et søk i avisdatabasen Retriever (krever abonnement).

Diskuteres i 13 papirartikler

Søket omfatter alle artikler publisert i norske riksaviser som inneholder «Venstre» og «Frp» og ordstammen «samarbeid». Med ordstammen mener vi alle ord som inneholder samarbeid, som for eksempel regjeringssamarbeid, samarbeidet, også videre.

Når vi avgrenser søket på denne måten, går vi glipp av flere uttalelser. Dette gjelder blant annet uttalelser i etermedier, lokal- og regionaviser, og uttalelser som utelukkende er publisert i nettaviser. Det er en ulempe. Fordelen er imidlertid at vi kan ta med alle artikler som matcher disse kriteriene, fremfor å gjøre et rent subjektivt utvalg.

Et slikt søk gir 315 treff. Etter dette har vi foretatt en manuell gjennomgang for å finne relevante artikler, der det finnes uttalelser fra Venstre-topper om regjeringssamarbeid. Vi tar utelukkende med uttalelser fra politikere med sentrale posisjoner i partiet, her definert som leder, nestledere og stortingsrepresentanter.

Basert på våre nevnte søkekriterier, og manuelle gjennomgang, har vi funnet uttalelser om et mulig regjeringssamarbeid med Frp i 13 ulike artikler. Uttalelsene har vi samlet opp i dette regnearket. Av plasshensyn blir ikke alle gjengitt i selve artikkelen.

Venstres usannsynlige regjeringsalternativ

I mange av sakene som omhandler Venstres potensielle regjeringssamarbeid, forsøkte journalister forgjeves å få et klart svar på hvor Venstre sto. Det vanligste svaret var at Venstre gikk til valg på en såkalt blågrønn regjering, som skulle bestå av Høyre, KrF og Venstre.

Mange mente dette var et lite tilfredsstillende svar, fordi regjeringsalternativet var urealistisk. Høyre hadde uttalt at de ønsket å styre videre sammen med Frp. Frp hadde signalisert at de ikke ville støtte en borgerlig regjering, hvis de selv ikke var en del av den.

Journalister ønsker avklaring

Dette sa partileder, nå også kulturminister, Trine Skei Grande om saken i Dagbladet 24. juli. Spørsmålene i fet skrift er fra Dagbladets journalist:

Vi jobber for en blågrønn regjering og for å beholde det borgerlige flertallet. Venstre skal inn i regjering.

Er det aktuelt å fortsette som støtteparti?

Nei, vi går til valg på en blågrønn regjering med Høyre, KrF og Venstre.

Er det aktuelt å støtte en blåblå regjering med Høyre og Frp?

Uansett hvor mange ganger du stiller det spørsmålet er svaret mitt: vi vil ha en blågrønn regjering.

Totalt nevnes det blågrønne alternativet i 11 av de 13 artiklene Faktisk.no har funnet frem til.

Grandes to regjeringsalternativer

Et annet gjentakende argument fra Venstreledelsen under valgkampen var at det var to regjeringsalternativer på borgerlig side. 27. juni sa partileder Grande følgende til Vårt Land:

Det er to regjeringsalternativer på borgerlig side, men vi kommer til å kjempe for en blågrønn regjering.

Hun sier det samme i et intervju publisert i VG 19. august:

Hvis det blir borgerlig flertall, har vi to regjeringsalternativer. Det er dagens regjering og en blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Venstre ønsker en blågrønn regjering, og vi kommer til å kjempe til «the bitter end» for å få det til.

Vi har i dag en borgerlig regjering. Det er ikke den samme regjeringen som før valget, og den består heller ikke av Høyre, KrF og Venstre. Ifølge Grande var dette de eneste alternativene på borgerlig side. Det har i ettertid vist seg å være feil.

«Ekstremt lite sannsynlig»

7. september, fire dager før valget, fikk Grande direkte spørsmål om det kunne bli aktuelt for Venstre å gå i regjering sammen Frp, uten KrF, av Klassekampen:

Slik målingene er nå, har du fortsatt tro på en blågrønn regjering?

Ja. For jeg merker at det er en del tidligere Høyre-velgere som sier at de vil stemme Venstre fordi de er lei av Sylvi Listhaug (Frp).

Kan det likevel ende med at Venstre går inn i regjering med Frp, uten KrF?

Nei, det er ekstremt lite sannsynlig.

Gir ikke klart svar

Få dager før valget gikk med andre ord partilederen langt i å utelukke den regjeringskonstellasjonen vi i dag har. Men hun har også uttalt seg mer ullent om samme spørsmål, som til Vårt Land 22. august:

Bør ikke velgerne i det minste få vite om Venstre i en gitt situasjon også kan havne rundt et regjeringsbord med Frp?

Venstre sier hva som er målet vårt - og at vi skal snakke sammen på borgerlig side etter valget. Det er det samme som vi gjorde sist. Vi støtter Erna Solberg som statsministerkandidat - så får velgerne dømme.

Hva sa resten av Venstre-toppene?

Uttalelsene til Venstres to nestledere gir heller ingen tydelige signaler om at et regjeringssamarbeid med Frp kan bli aktuelt. Til Nationen 29. august fremhevet nestleder Ola Elvestuen, som nå er blitt klima- og miljøminister, det blågrønne regjeringsalternativet som sannsynlig:

En blågrønn regjering er ikke lenger unna enn at vi hadde en slik regjering i årene 2001 til 2005. Maktpolitisk er det en regjering som har større spillerom enn den vi har nå. Det er definitivt et mulig utfall. For å få det til, må vi ha et borgerlig flertall.

Den andre nestlederen, Terje Breivik, snakket også om det samme regjeringsalternativet hos Aftenposten 7. august:

Vi vet at vi utveksler omtrent like mange velgere med Høyre som med Ap. Det er vår posisjon som et sosialliberalt parti. Vi har samarbeidet med Ap i mange saker i Stortinget, men når det gjelder regjering, har vi et enstemmig vedtak fra landsmøtet om at vi ønsker en blågrønn regjering.

– Stor avstand mellom oss og Frp

Sveinung Rotevatn, som var stortingsrepresentant under valgkampen, ble nylig utnevnt til statssekretær i Justisdepartementet. Dette sa han om et mulig regjeringssamarbeid med Frp til Klassekampen 18. juli:

Det er stor avstand mellom oss og Frp, og jeg tror det en regjering med forankring i sentrum vil være mer styringsdyktig. Men det viktigste nå er å få et borgerlig flertall.

Så da kan Venstre stille som et støtteparti til en borgerlig regjering med Frp, som i dag?

Vi går til valg på at vi fire borgerlige partier skal søke samarbeid etter valget. Det er det vi tror gir de beste resultatene, men det er velgernes stemmer som vil avgjøre hvem som havner i regjering.
SYLVIS STATSSEKRETÆR: Sveinung Rotevatn ble nylig utnevnt til statssekretær for Sylvi Listhaug (Frp) i Justisdepartementet. Før valget sa han at avstanden mellom Frp og Venstre var stor.
SYLVIS STATSSEKRETÆR: Sveinung Rotevatn ble nylig utnevnt til statssekretær for Sylvi Listhaug (Frp) i Justisdepartementet. Før valget sa han at avstanden mellom Frp og Venstre var stor. Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Oppsummering

I vårt avgrensede søk i papiraviser har vi funnet 13 artikler der topper i Venstre uttaler seg om et mulig regjeringssamarbeid med Frp under valgkampen. Det ble ikke sagt i klartekst at et slikt samarbeid kunne være aktuelt. Samtidig ble det heller aldri sagt helt tydelig at et slikt samarbeid er fullstendig uaktuelt.

Ved to anledninger ble det imidlertid sagt at det bare er to regjeringsalternativer på borgerlig side. Det ene var den daværende regjeringen med Frp og Høyre, og det andre var Høyre, KrF og Venstre. På direkte spørsmål om Venstre kunne være med på å danne den regjeringen vi har i dag, sa Grande at det var «ekstremt usannsynlig».

Med andre ord gikk Grande langt i å avvise at et regjeringssamarbeid med Frp var aktuelt ved minst tre anledninger.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?