Faktisk.

Lekket korona­vi­ruset ut fra et kinesisk labo­ra­to­rium?

Teorien om at koronaviruset stammer fra et laboratorium har fått nytt liv. Hva vet vi egentlig nå?

Foto: NIAID-RML

Ingen vet med sikkerhet hvor koronaviruset først oppsto og hvordan det begynte å spre seg. Den siste uken har imidlertid en teori om at viruset spredte seg fra et laboratorium i den kinesiske byen Wuhan, fått fornyet oppmerksomhet.

Noe av årsaken er lekkede dokumenter fra amerikanske diplomater. I 2018 uttrykte de bekymring over sikkerheten ved et viruslaboratorium i Wuhan.

I tillegg har flere amerikanske medier meldt at etterretningstjenestene i USA nå undersøker muligheten for at viruset faktisk lekket ut fra dette laboratoriet.

Også norske medier og nettsteder har omtalt saken. Blant disse er Nettavisen, som siterte amerikanske tv-kanalen Fox News på at «korona-viruset startet i et kinesisk laboratorium som ville vise styrke mot USA».

Skjermbilde fra ABC Nyheter.

ABC Nyheter skrev at USAs etterretning har en alternativ teori om at koronaviruset oppsto i et kinesisk laboratorium.

Det er ikke riktig at amerikansk etterretning har en teori om at viruset oppsto i et laboratorium i Kina. De undersøker imidlertid muligheten for at viruset kan ha lekket ut fra et laboratorium ved et uhell. Dette skriver ABC Nyheter også i ingressen.

Men hva vet vi egentlig? Er det mer sannsynlig enn tidligere at viruset lekket ut fra et laboratorium?

Laboratorieteorien

Allerede 1. april skrev nettstedet Document at koronaviruset trolig kom fra forsøk på flaggermus i laboratorier i Wuhan. Kilden var en en artikkel av to kinesiske forskere som ble lagt ut på nettet i februar.

Forskerne slår imidlertid ikke fast at koronaviruset stammer fra et laboratorium, men beskriver det som en mulighet.

Faktisk.no har tidligere omtalt forskjellige teorier om at koronaviruset kom fra et laboratorium. Blant disse er konspirasjonsteorier, som hevder at viruset ble skapt i et laboratorium.

Forskere regner det som mest sannsynlig at koronaviruset kommer fra flaggermus, i likhet med flere andre virus som har smittet mennesker, blant annet ebola.

Andre teorier hevder at viruset slapp ut fra et kinesisk laboratorium ved et uhell. Vi har tidligere beskrevet disse teoriene som «spekulative»:

Diplomattelegrammer

Etter Faktisk.nos publisering har en artikkel i Washington Post (krever abonnement) utløst ny diskusjon om laboratorieteorien

Avisens spaltist Josh Rogin hadde fått tilgang til et diplomattelegram (en såkalt «diplomatic cable») fra 2018.

USAs president Donald Trump har kalt koronaviruset for «the China virus». Her fra statsminister Erna Solbergs besøk i Det hvite hus i 2018. Heiko Junge / NTB Scanpix

Telegrammet skal være ett av to dokumenter der amerikanske vitenskapsdiplomater i Kina ga uttrykk for at de er bekymret for sikkerheten ved laboratoriet. Dokumentet handler om Wuhan Institute of Virology, laboratoriet som blant annet etablerte at SARS-viruset som rammet verden i 2004, stammet fra flaggermus.

Rogin siterer fra det lekkede dokumentet, der det står at laboratoriets arbeid med koronavirus utgjør en risiko for en ny, SARS-lignende pandemi, men at dette arbeidet også er svært viktig.

Han skriver også at de kinesiske forskerne fikk bistand fra flere amerikanske institusjoner, men at de ba om mer hjelp. Diplomatene anbefalte at USA skulle gi mer støtte til laboratoriet, fordi forskningen på koronavirus på flaggermus som ble utført der var viktig, men også farlig.

Rogin konkluderer med at det ikke kan utelukkes at koronaviruset lekket ut fra et laboratorium.

Han uttaler seg også om de lekkede dokumentene i en Youtube-video fra Washington Post.

Propagandakrig

Det pågår nå en propagandakrig mellom USA og Kina om håndteringen av koronaviruset. Mens kinesiske myndigheter har spredt konspirasjonsteorier om at amerikanske soldater brakte viruset til Kina, har USAs president blant annet kalt koronaviruset for «China virus».

Samtidig forsøker Kina å fremstille sin håndtering av koronaviruset som bedre enn den amerikanske. Det gjør de blant annet ved å henvise til at USA rapporterer om mangel på respiratorer og testutstyr, ifølge New York Times.

Avisen skriver også at Kina forsøker å imøtegå kritikk av landets offisielle korona-statistikk. Flere har kritisert tallene som lite troverdige, ikke minst fordi landets regjering har en lang historie med hemmelighold rundt dårlige nyheter, skriver BBC.

Kina forsøker å fremstille sin håndtering av koronaviruset som bedre enn den amerikanske. Bildet viser president Xi Jinping med førstedame Peng Liyuan under en mottakelse i Beijing der kong Harald og dronning Sonja var til stede. Heiko Junge / NTB Scanpix

Noe av bakteppet er også at amerikanske myndigheter i 2019 bestemte at journalister i flere statlige, kinesiske medier måtte registrere seg som utenlandske agenter. I tillegg kommer kritisk dekning av Kinas undertrykkelse av uighur-minoriteten i Xinjiang-provinsen.

Opplysningene som nå kommer frem i amerikanske og kinesiske medier, må sees i lys av denne propagandakrigen. Det betyr ikke at de ikke stemmer, men at man bør være forsiktig med å konkludere med at de gir et dekkende eller korrekt bilde av virkeligheten.

Interesse for teorien

11. april publiserte The New York Times en gjennomgang av Trump-administrasjonens håndtering av koronaviruspandemien.

Artikkelen beskriver blant annet hvordan Matthew Pottinger, som er rådgiver for nasjonal sikkerhet i Trump-administrasjonen, argumenterte for at koronaviruset hadde lekket ut fra et kinesisk laboratorium.

New York Times beskriver Pottingers holdning til den kinesiske regjeringen som «et skeptisk – noen vil til og med si konspiratorisk – syn».

Ifølge avisen ba Pottinger etterretningstjenestene, blant annet CIA-offiserer som arbeidet med asiatiske forhold og masseødeleggelsesvåpen, om å «finne bevis som kunne styrke teorien hans».

New York Times skriver videre:

Etterretningstjenestene fant ingen tegn på at det kinesiske statsapparatet var alarmert, en reaksjon analytikerne antok ville ledsage en ulykke der et dødelig virus hadde lekket ut fra et statlig laboratorium.

General Mark Milley, som er USAs forsvarssjef, uttalte seg om saken på en pressekonferanse 14. april. Han sa at etterretningstjenestene hadde undersøkt saken grundig, men at bevisene pekte i retning av at viruset hadde en naturlig opprinnelse.

Ulike oppfatninger

Ifølge en artikkel den amerikanske tv-kanalen CNN publiserte 16. april, undersøker de amerikanske etterretningstjenestene nå om viruset stammer fra et kinesisk laboratorium.

Merk at det ikke er snakk om at viruset ble skapt i et laboratorium, men om hvorvidt smitten stammer fra et laboratorium. Det kan for eksempel ha skjedd ved at en ansatt ble smittet ved et uhell.

CNN siterer anonyme kilder som «advarer om at det er forhastet å trekke noen konklusjoner». Nettstedet skriver også at etterretningstjenestene undersøker «en rekke andre teorier om virusets opprinnelse» i tillegg til laboratorieteorien.

Også den amerikanske tv-kanalen Fox News har omtalt laboratorieteorien. I en artikkel som ble publisert 16. april, viser de til flere anonyme kilder som mener at den første personen som fikk koronaviruset ble smittet av en flaggermus, og at dette skjedde i et laboratorium.

Det er imidlertid ikke klart hvilke opplysninger kildene til Fox News støtter seg på som gjør at de konkluderer på en annen måte enn kildene CNN siterer.

Avviser påstandene

I et intervju med den statlige, kinesiske nyhetskanalen CGTN 18. april sa Yuan Zhiming, som er direktør for Wuhan Institute of Virology, at viruset ikke kom fra hans laboratorium. Han sa også at det er forståelig at folk trekker denne slutningen, siden laboratoriet ligger i Wuhan.

Yuan Zhiming, direktør for Wuhan Institute of Virology, avviser at koronaviruset kommer fra laboratoriet. Skjermbilde: CGTN

I intervjuet hevder Yuan at Washington Post og andre medier har skrevet at viruset kommer fra laboratoriet han leder, og at en del av hensikten med dette er å forvirre folk.

Det er ikke riktig at Washington Post skrev at viruset kommer fra Wuhan-laboratoriet. Derimot skrev spaltist Josh Rogin at det ikke kan utelukkes, noe som er en helt annen påstand.

Yuan viser heller ikke til noe som kan dokumentere at avisen, eller andre nyhetsmedier, har skrevet om dette «for å forvirre folk».

Skal ha sjekket prøver

Shi Zhengli er forsker og nestleder ved det virologiske laboratoriet i Wuhan. I et intervju med nettstedet Scientific American som ble publisert 11. mars, sier hun at koronavirusets arvemateriale ikke stemmer overens med virusprøvene som ble oppbevart i laboratoriet.

– Det løftet virkelig en byrde fra skuldrene mine, sa Shi til Scientific American.

– Jeg hadde ikke fått blund på øynene på flere dager.

Shi hadde en ledende rolle i arbeidet med å finne opprinnelsen til SARS-viruset som spredte seg i 2004, og laboratoriet har oppbevart og analysert en rekke koronavirus. Mange av disse er samlet inn fra flaggermushuler rundt omkring i Kina.

Da det ble kjent at det nye koronaviruset spredte seg i Kina, skal Shi ha undersøkt om materialer som hadde blitt brukt i eksperimenter ved laboratoriet hadde blitt håndtert på feil måte, særlig når de ble kastet.

Vi kan ikke vite sikkert om prøvene fra flaggermushulene var de eneste koronavirusprøvene i laboratoriet. Scientific American skriver heller ikke at det ikke ble funnet tegn på dårlig håndtering av materialer som hadde blitt brukt til eksperimenter.

Shi har også avvist at koronaviruset stammer fra laboratoriet der hun jobber overfor South China Morning Post og magasinet Caixin Global. Hun beskriver dem blant annet som «konspirasjonsteorier fremsatt av personer som ikke tror på vitenskap».

Mangler fremdeles grunnlag

Samlet sett er det fremdeles ikke grunnlag for å konkludere med at viruset sannsynligvis stammer fra et laboratorium.

Selv om denne teorien fremstår som noe mer sannsynlig enn tidligere i lys av de amerikanske diplomatenes bekymringer, vet vi ikke hvordan sikkerheten ved laboratoriet har utviklet seg siden 2018.

I tillegg er det all grunn til å ta informasjonen og påstandene som nå kommer frem med en klype salt. Dette på grunn av den pågående propagandakrigen mellom Kina og USA.

Det har heller ikke kommet frem nye, konkrete opplysninger som tilsier at koronaviruset lekket ut fra et laboratorium i Kina.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?