Faktisk.

Nei, Rødt og SV mener ikke at slike som Miriam er «velferds­pro­fi­tører»

Foto: Skjermdump / Facebook

Påstand

Enkelte partier mener at slike som Miriam er en «velferdsprofitør». Hun driver nemlig en privat barnehage i Bodø.

Erna Solberg, Høyre. Erna Solbergs facebookside, 01.09.2017

Konklusjon

Verken Rødt eller SV mener Miriam Fagerli i Vågønes Barnehage AS er en velferdsprofitør. Begge partier er imot at eiere av private barnehager skal kunne ta ut profitt, men det gjør ikke eierne av denne barnehagen. Tvert imot har Vågønes Barnehage AS vedtektsfestet at det ikke kan utbetales aksjeutbytte. Statsministeren burde funnet seg en annen barnehage for å illustrere sitt politiske poeng.

Påstanden er helt feil.

Under et besøk i Vågønes Barnehage AS i Bodø inntok statsminister Erna Solberg (H) rollen som journalist. I en mye delt Facebook-video intervjuer hun Miriam Fagerli, som er daglig leder i barnehagen og deleier i aksjeselskapet.

I videoen spør Solberg:

Føler du deg som en velferdsprofitør?

Fagerli svarer:

Nei, det gjør jeg ikke. Fordi det som er av midler som kommer inn til denne barnehagen, det går tilbake til driften. Her blir det ikke tatt ut noe utbytte til noen.

Motstand i kommentarfeltet

Når Solberg deler videoen på Facebook, skriver hun dette:

I kommentarfeltet er det flere som stiller spørsmål ved om ikke statsministeren vet at venstresiden skiller mellom selskaper som har kommersielle motiver, og ideelle aktører som driver barnehager. De påpeker at ingen partier – heller ikke Rødt og SV – er imot at private skal få drive barnehager så lenge de ikke tar ut profitt.

La oss se nærmere på påstanden Solberg kommer med på Facebook:

Enkelte partier mener at slike som Miriam er «velferdsprofitører». Hun driver nemlig en privat barnehage i Bodø.

– Rødt og SV klarest mot velferdsprofitører

Faktisk.no spør Statsministerens kontor om hvilke partier Solberg mener når hun skriver «enkelte partier». Politisk rådgiver Odd Hoen-Sevje (H) skriver i en e-post at:

Noen partier er mer eksplisitte i sin motstand enn andre, for eksempel Rødt og SV. I andre partier er de mindre entydige, men en mengde av Arbeiderpartiet, MDG og Senterpartiets stortingsrepresentanter har signert dette oppropet.

I oppropet Hoen-Sevje viser til har kampanjen Velferd uten profitt bedt stortingskandidater ta stilling til «om de støtter prinsippet om at skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, og ikke privat profitt». Flere av dagens stortingsrepresentanter fra Ap, MDG og Sp har signert oppropet, slik Hoen-Sevje påpeker.

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes (t.v.), og SV-leder Audun Lysbakken er de som er klarest på sin motstand mot velferdsprofitører, ifølge Høyre.
Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes (t.v.), og SV-leder Audun Lysbakken er de som er klarest på sin motstand mot velferdsprofitører, ifølge Høyre. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix.

Siden statsministerens rådgiver særlig nevner Rødt og SV, og det er de partiene som klarest har ytret sin motstand mot profitt på velferd, legger vi i denne faktasjekken til grunn at det er disse to Solberg snakker om når hun på Facebook skriver at «enkelte partier mener at slike som Miriam er velferdsprofitører».

«Aksjeutbytte kan ikke utbetales»

Før vi finner ut hva Rødt og SV mener om Miriams barnehagedrift, ser vi nærmere på Vågønes Barnehage AS. Barnehagen er et aksjeselskap, noe som betyr at eierne kan ta ut utbytte innenfor de kravene barnehageloven stiller. I Brønnøysundregisteret finner man imidlertid barnehagens vedtekter fra 2000. Der står det følgende:

Aksjeutbytte kan ikke utbetales. Ved et evt salg av barnehagen, skal et eventuelt likvidasjonsutbytte avsettes til et kommunalt/fylkeskommunalt fond for barnehageutbygging.

Ifølge barnehagens egne vedtekter kan det altså ikke betales ut utbytte til eierne. Ifølge Bizweb har det hvert fall ikke blitt betalt ut noe utbytte siden 1996, som er så langt som oversikten går tilbake. Eierne kan når som helst endre vedtektene og bestemme at aksjeutbytte kan utbetales. Vedtektene har imidlertid ikke blitt endret på 17 år.

Miriam Fagerli eier 13,33 prosent av aksjeselskapet i tillegg til å være daglig leder i barnehagen. De siste årsregnskapene viser at lønnen til daglig leder har økt gradvis fra 496 000 kroner i 2012 til 588 000 kroner i 2016.

– Miriam er ikke velferdsprofitør

Det stemmer altså, slik Miriam Fagerli sier i intervjuet med Erna Solberg, at det ikke har blitt tatt ut utbytte fra barnehagen. Selv har Fagerli som daglig leder en årslønn på under 600 000 kroner. Mener Rødt og SV at Miriam er en velferdsprofitør, slik statsministeren hevder?

Faktisk.no har lagt fram opplysningene om Vågønes Barnehage AS for Rødt og SV, og spurt partiene hva de mener om Miriams barnehagedrift. Pressesekretær i Rødt, Iver J. Aastebøl, svarer på e-post:

Vågønes barnehage er en privat, ideell barnehage. Organisert som et ideelt aksjeselskap. Det betyr per definisjon at man «har satt det vanlige målet om avkastning til side for å ivareta et bestemt formål». Så det fins ingen partier som noen gang har hevdet at slike som Miriam er velferdsprofitører. Tvert imot. 

Heller ikke SV mener Miriam er en velferdsprofitør. Pressesjef i SV, Siri Gjørtz, skriver i en e-post til Faktisk.no:

Ut fra den informasjonen dere presenterer, høres det ikke ut som eierne av Vågønes Barnehage tar ut profitt av driften, og er derfor ikke per i dag det som har blitt betegnet som en velferdsprofitør. Det SV ønsker, er å stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferd som skattefinansieres av staten, slik det er i skolen i dag. Dette handler ikke om hvem som driver velferden, altså om det er private eller offentlige, men om de tar ut profitt av driften.

– Hvorfor lurer du velgerne, Erna?

Statsministerens video fra Vågønes Barnehage skapte også engasjement på Twitter. Når Lina Aas-Eng, som titulerer seg som velger, spør Solberg om hvorfor Høyre «lurer velgerne til å tro at noen er imot private ideelle barnehager», svarer statsministeren:

Aas-Eng er ikke fornøyd med Solbergs svar. Hun skriver:

Men Erna, det er ikke sant. Vedlagt ser du vedtaket. Var du klar over dette, eller villeder du offentligheten med vilje?

Vedtaket Aas-Eng viser til ble gjort av kommunestyret i Bodø 15. juni 2017. Ifølge møtereferatet vedtok politikerne følgende:

1. Alle nye barnehager som får tilsagn skal innenfor gjeldende lov og regelverk driftes av kommunen eller ideelle virksomheter.

2. Det arbeides for en lovendring som gir kommunene mulighet til å sette krav ved utbetaling av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.

– Kan ikke prioritere ideelle

Faktisk.no har spurt Statsministerens kontor hva Solberg mener med at «Bodø kommune har vedtatt at nye barnehager ikke skal bygges av private». Odd Sevje-Hoen viser til vedtaket i kommunestyret og skriver at:

Dette betyr i realiteten at nye barnehager ikke skal bygges av private. Årsaken er at i praksis må en kommune velge: Enten kan de drifte alle nye barnehager i kommunal regi, eller så må de åpne generelt for private. Det er ikke anledning til å prioritere tilskudd til ideelle barnehager fremfor kommersielle barnehager utelukkende basert på om de tar ut utbytte.

Sevje-Hoen viser til denne saken fra Kunnskapsdepartementet. Han viser også til dette brevet med lovtolkning som departementet har sendt til fylkesmennene. Begge steder står det at kommunene ikke har mulighet til å stille vilkår som innskrenker de private barnehagenes lovfestede mulighet til å ta ut utbytte fra barnehagedriften. Sevje-Hoen påpeker følgende:

Jeg understreker at dette er Kunnskapsdepartementets juridiske tolkning, og ikke en politisk vurdering.

Uavklart hva som skjer

Hvordan dette vil påvirke vedtaket til kommunestyret i Bodø, er det foreløpig vanskelig å si noe om. To uker etter at vedtaket ble gjort, varslet den borgerlige opposisjonen i Avisa Nordland at de ville kreve lovlighetskontroll av vedtaket. Det innebærer at staten (Fylkesmannen) kontrollerer om kommunale vedtak er lovlig fattet.

Faktisk.no har spurt Fylkesmannen i Nordland om hvordan det går med lovlighetskontrollen. Rådgiver Malin Bruun i oppvekst- og utdanningsavdelingen svarer følgende på e-post:

Vi er kjent med at opposisjonen har krevd lovlighetskontroll av vedtaket, men vet ikke hva status i saken er. Foreløpig kan vi ikke se at saken er oversendt oss for behandling.

Vi har også spurt hvilke følger Kunnskapsdepartementes brev til fylkesmennene kan få for vedtaket til kommunestyret i Bodø. Til det svarer Bruun:

Det er for tidlig for oss å vurdere om denne har betydning for Bodø kommunes vedtak.

Tilsvar

Faktisk.no har konkludert med at Erna Solbergs påstand er helt feil og gitt henne mulighet til å kommentere konklusjonen. I en e-post skriver politisk rådgiver ved Statsministerens kontor, Odd Hoen-Sevje:

At Rødt eller SV ikke vil bruke begrepet «velferdsprofitør» om denne private barnehagen, endrer ikke det faktum at Rødt og SV gjennom vedtaket i Bodø kommune vil ramme nettopp barnehager som Vågønes Barnehage AS. Loven åpner nemlig ikke for forskjellsbehandling mellom kommersielle og private barnehager. I sin iver etter å ramme noen, rammer Rødt alle.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?