Faktisk.

Nei, Gud omtales ikke som «hen» i ny svensk kirke­hånd­bok

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Påstand

Det svenske kirkemøtet (...) vedtok en ny liturgibok der Gud omtales som det kjønnsnøytrale «hen».

Document.no. Document.no, 24.11.2017

Konklusjon

Det er ikke riktig at det svenske kirkemøtet har innført det kjønnsnøytrale ordet «hen» om Gud. «Hen» er overhodet ikke nevnt i den nye kirkehåndboken. Kirkemøtet har imidlertid vedtatt å gi prestene tre alternativer ved innledningen av gudstjenesten. De kan velge mellom «I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn», «I Guds, Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn» og det mer kjønnsnøytrale «I Guds, den treeniges navn». Det åpnes også for å benevne Den Hellige Ånd som hunkjønn.

Påstanden er helt feil.

Forrige uke vedtok det svenske kirkemøtet ny «kyrkohandbok», som tilsvarer den norske boken «Gudstjeneste for Den norske kirke». Håndboken inneholder tekster som leses under gudstjenester og andre religiøse seremonier. Nettstedet Document.no omtaler det svenske vedtaket i en artikkel med tittelen:

Foto: Skjermdump/Document.no.
Gud blir «hen» i den svenske kirken.

Videre i teksten heter det:

Det svenske kirkemøtet tok torsdag et stort skritt mot oppløsning da det torsdag vedtok en ny liturgibok der Gud omtales som det kjønnsnøytrale «hen».

Typisk nok finner man ikke bekreftelse på dette radikale vedtaket i svenske mainstream-medier. Man må til Danmark, til Politiken, for å få fastslått at kirkemøtet hoppet ut av vinduet.

Svenske kirken: Fake news

I artikkelen lenker Document.no til en sak i den danske avisen Politiken. Saken starter med en rettelse:

Rettelse: I en oprindelig version af denne artikel optrådte flere fejl. Dels skrev vi, at den svenske kirke havde besluttet, at Gud ikke er en mand, men den kønsneutrale formulering er kun en valgmulighed, ikke et krav. Kirken har heller ikke indført 'hen' i stedet for hun og han. Vi beklager fejlene. Red.

Politiken har altså rettet opp saken som var utgangspunktet for artikkelen til Document.no. Det norske nettstedet slår fortsatt fast at «Gud blir 'hen' i den svenske kirken». Stemmer det at det svenske kirkemøtet har vedtatt at Gud skal omtales med det kjønnsnøytrale pronomenet «hen» i sin nye kirkehåndbok?

Nei, det stemmer ikke, ifølge Den svenske kirken. I en pressemelding skriver kirken at det har blitt spredt feilaktig informasjon i svenske og internasjonale medier om språket i kirkehåndboken. Leder i gudstjenesteutvalget, Sofia Pedersen Videke, sier i denne videoen at det har blitt spredt «fake news» om vedtaket:

Ordet «hen» ikke nevnt

Videke har særlig merket seg tre feilaktige påstander i medienes omtale av vedtaket på kirkemøtet:

  1. I gudstjenestens innledning kan svenske prester velge mellom tre alternativer (Faktisk.nos oversettelse):
    a) «I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn».
    b) «I Guds, Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn».
    c) «I Guds, den treeniges navn».
  2. I formuleringen «I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn» er det gjort en språklig tilpasning til Bibel 2000. Den innebærer at man kan benevne Den Hellige Ånd som hunkjønn, altså «i Den Heliga Andens namn» istedenfor «i Den Helige Andes namn».
  3. Orden «hen» forekommer overhodet ikke i kirkehåndboken.

Mer inkluderende

Påstanden til Document.no om at «det svenske kirkemøtet (...) vedtok en ny liturgibok der Gud omtales som det kjønnsnøytrale 'hen'», er altså ikke riktig. Tvert imot avviser Den svenske kirken at ordet «hen» forekommer i den nye kirkehåndboken.

Kirkemøtet har imidlertid ønsket å gjøre språket i boken mer inkluderende ved å tone ned bruken av Gud i maskulin form. Dette har ikke foregått uten diskusjon. Før vedtaket ble fattet uttalte den svenske presten Mikael Løwegren ifølge Kristeligt Dagblad følgende:

Man rører ved det inderste i den kristne tro og spørgsmålet om, hvem Gud er, og der har politiske målsætninger ikke noget at gøre. Man tager dagens moralske norm og lægger nedover troen, og det kan blive skadeligt for kirken.

Etter en ti timer lang debatt vedtok likevel kirkemøtet med 202 mot 27 stemmer å endre kirkehåndboken fra 1986, ifølge TV 2. Å endre sangteksten «en Fader, en Fader» til «en Fader og mor» ble derimot nedstemt.

Feil i Dagen

Foto: Skjermdump/Facebook.

Kirken så seg nødt til å sende ut den korrigerende pressemeldingen etter at saken fikk stor oppmerksomhet både i svenske og utenlandske medier. Blant de norske mediene som omtalte det svenske vedtaket var den kristne avisen Dagen. I artikkelen «Svenskene innfører kjønnsnøytral Gud» skriver Dagen følgende:

Ved innledningen til søndagens høymesse har presten hittil sagt «I faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn». Nå skal det i stedet hete «I Guds, den treeniges, navn».

Det er ikke riktig. Ifølge Den svenske kirken kan presten velge mellom de tre alternativene som er referert tidligere i denne faktasjekken. Sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, kritiserer også vedtaket i en lederartikkel. Der tar han noe mer forbehold:

Ved innledningen til søndagens høymesse har presten hittil sagt «I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn». Nå skal det i stedet hete «I Guds, den treeniges, navn» eller eventuelt «I Guds, Sønnens og Den Hellige Ånds navn»

Selv om Selbekk tar forbehold, er han ikke helt presis. Ifølge Den svenske kirken er det fortsatt lov for prester å si «I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn». Dagen har endret begge sine artikler etter at Faktisk.no tok kontakt.

Tilsvar

Redaktør Hans Rustad i Document.no skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

Faktisk.no er blitt spindoktorer for det nye Norge. Det vil si man ser ikke skogen for bare trær.

Kirkemøtet var selv skyld i at det var uklart hva som var vedtatt. Vi slet med å finne bekreftet at Gud var blitt hen, men vi stolte på liberale Politiken. Den korrigeringen som Faktisk.no synes er det viktigste, overser at den svenske kirken gjør det som var hovedpoenget i nyhetsreportasjen: At kirken åpner for at Gud og treenigheten kan omtales kjønnsnøytralt.

Når Faktisk.no kontakter sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, opplyser han at han har sett pressemeldingen fra Den svenske kirken, og at de to artiklene skal rettes opp. I en e-post skriver Selbekk at det nå står:

Nådehilsenen i gudstjenestens innledning skal utvides med de to alternativene der «Faderen« endres til det mer kjønnsnøytrale Gud. Det er valgfritt om man vil bruke den opprinnelige nådehilsenen der Faderen er med eller en av de to andre.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?