Faktisk.

Nei, dagens Gaza-befolkning har ikke valgt Hamas

hovedbilde
En palestinsk jente fyller vann i Khan Yunis, Gaza 24. mars 2024. Foto: Eyad BABA / AFP

Påstand

De (palestinere i Gaza, red.anm.) er ofre for en terrororganisasjon som de selv har valgt til å styre Gaza tilbake i 2006.

Human Rights Service. rights.no, 16.05.2024

Konklusjon

Dette stemmer ikke. Det er riktig at Hamas vant det forrige demokratiske valget i Gaza, men kun en liten del av dagens befolkning stemte på Hamas i 2006.

Helt siden Hamas sitt terrorangrep mot Israel i oktober 2023 har spørsmålet om Hamas sin legitimitet blant befolkningen i Gaza stått sentralt.

«Det er mulig at palestinerne i Gaza ønsker fred og sikkerhet. Men 80-90 prosent stemte på Hamas da de ble valgt», skrev Document.no kort tid etter terrorangrepet. Samme nettsted beskriver organisasjonens overgrep mot egne sivile i mai i år, men legger til at «(...) befolkningen i Gaza visste hva Hamas var da de valgte dem i 2005 (2006, red. anm.)».

En mann avgir stemme i Gaza by, 25. januar 2006. Foto: Gaza Press/REX

Argumentet blir også brukt mye i sosiale medier og i lokalavisers debattsider. «At ytterste venstre hevder at palestinerne ønsker en tostats-løsning er fullstendig bak mål, siden befolkningen valgte Hamas», står det å lese i et leserinnlegg i Fædrelandsvennen 2. januar. I Agderposten får vi i desember 2023, også da i et leserinnlegg, vite at  «De valgte Hamas. Derfor har Gaza en selvvalgt situasjon».

Også Human Rights Service har pekt på dagens palestineres eget ansvar. 16. mai publiserte de saken «NRKs naive tro på Hamas». Det pekes på at «krigen i Gaza en katastrofe for de som bor der» før det i neste avsnitt slås fast at «De er ofre for en terrororganisasjon som de selv har valgt til å styre Gaza tilbake i 2006».

Faksimile: Human Rights Service, 16. mai 2024.

Det er helt riktig at Hamas fikk flest stemmer i Gaza ved forrige demokratiske parlamentsvalg. I denne faktasjekken skal vi se på påstanden om at dagens befolkning bærer ansvar for dette.

Hvor mange av palestinerne som nå bor i Gaza stemte på Hamas i 2006?

Nei, 80–90 prosent stemte ikke på Hamas

I 2006 bodde det rett under halvannen million mennesker i Gaza. Men med en medianalder på bare 16 år var det langt fra flertallet som kunne være med å bestemme. Til valget var det faktisk bare hver tredje innbygger som var registrert velger, og av disse var det 76 prosent som leverte en seddel.

Til sammenligning, her hjemme hadde 72 prosent av oss stemmerett ved forrige stortingsvalg i 2021.

Aldersfordeling blant de stemmeberettigede i Gaza, 2006. Grafikk: Central Elections Commission Palestine/Faktisk.no

Det var altså stemmesedlene til 27 prosent av befolkningen i Gaza som avgjorde hvem som skulle representere dem i parlamentet. Og av disse var det langt fra 80–90 prosent som stemte på Hamas, slik Document slo fast. Legger vi godviljen til og tolker nettstedets påstand som en overdrivelse for å få fram et poeng, blir det faktisk også feil. Det etterlatte inntrykket om en overveldende støtte og seier til Hamas stemmer ikke.

Hamas fikk flest stemmer av alle, 48 prosent, men ikke rent flertall. På andreplass kom Fatah med 43 prosent.

Ser vi på Palestina som helhet fikk Hamas 42,5 prosent og Fatah 41,5 prosent.

Da vi her hjemme skulle stemme over EU-medlemskap i 1994 ble opptellingen omtalt som «uhyre spennende» i Aftenposten, og resultatet viste ifølge avisen at Norge var et «delt land».

Nei-siden fikk da 52,2 prosent, ja-siden 47,8 prosent.

Det ble en spennende kveld og natt i november 1994 da stemmesedlene ble telt opp etter EU-valget. Foto: Erik Johansen/NTB

Til nå har vi sett på andelen av de registrerte stemmene. Tolker vi påstanden i Document.no bokstavelig, at 80 til 90 prosent av alle palestinere i Gaza – ikke bare de stemmeberettigede – stemte på Hamas blir det en enda større skivebom.

Kun 13 prosent av befolkningen i Gaza stemte på Hamas ved valget i 2006.

Document skriver i en e-post til Faktisk.no at de nå har endret i saken.

Dagens andel

Så hvor mange av innbyggerne i dagens Gaza stemte på Hamas i 2006?

Dette spørsmålet er det heldigvis umulig å svare på. Også i Gaza var det hemmelig valg. Men vi kan regne oss fram til et forsiktig anslag som vil gi et representativt bilde.

Ved valget i 2006 var det kun de født før 25. januar 1988 som hadde stemmerett. Vi kan derfor, ut fra dagens innbyggerstatistikk, gjøre et anslag på hvor mange av dem som hadde stemmerett i 2006.

Av flere årsaker får vi med uønskede variabler som gjør at det er knyttet usikkerhet til resultatet.

  • Statistikken går på alder, ikke fødeår.
  • Statistikken er et estimat, ikke folketelling
  • Den er publisert i august, altså før krigen
  • Den sier ingenting om tilflyttere som ikke hadde stemmerett i 2006

Det er derfor, som ovennevnt, viktig å ha med seg at statistikken gir et overslag, ikke en fasit.

I august 2023 bodde det 464 194 personer i Gaza som potensielt hadde stemmerett i 2006. Legger vi til grunn den samme oppmøteprosenten og andelen til Hamas betyr det at 171 906, eller 8,2 prosent, av dagens befolkning i Gaza stemte på Hamas i 2006.

Påstanden om at dagens befolkning har valgt sin egen situasjon selv stemmer altså ikke.

Beklager

Human Right Service skriver i en e-post at de anerkjenner at det ikke er de som bor i Gaza i dag som har valgt Hamas, men gir ingen videre forklaring på hvorfor de likevel påstår dette i saken:

«Det er i år 18 år siden valg ble holdt i Gaza og på Vestbredden, og HRS skal gi Faktisk.no rett i at i disse 18 årene har mange beboere i Gaza avgått ved døden, nye er født og de som ikke var stemmeberettiget i 2006 og senere har selvsagt aldri hatt anledning til å stemme.

Det er derfor ikke «de samme menneskene» som bor i Gaza i dag som i
2006. Vi er overbevist om at de som leser det vi skriver på rights.no er
intelligente nok til å forstå det.

HRS beklager at det ikke falt oss inn at noen i Faktisk.no ikke ville ta det
poenget.»

Oppslutning nå

Men hva mener så dagens befolkning? Hadde Hamas vunnet et valg om det ble utlyst i morgen og hva tenker palestinere i Gaza om Hamas?

Den siste meningsmålingen fra Gaza, publisert av Palestinian center for policy and survey research 20. mars i år, viser en tydelig støtte til Hamas blant befolkningen i Gaza.

Likevel er det omtrent like mange som oppgir at de ville stemt på Hamas ved et valg i år, sammenlignet med valget i 2006. Med de samme listene som utgangspunkt, ville 45 prosent av de som sier de ville stemt valgt Hamas.

Meningsmålingen gir også et innblikk i hvordan palestinerne i Gaza har det akkurat nå, hva de mener om selve krigen, terrorangrepet 7. oktober og veien videre.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?