Faktisk.

Nei, flere land advarer ikke stats­bor­gerne sine mot Sverige

Foto: Johan Nilsson / TT / NTB scanpix

Påstand

Flere land advarer sine statsborgere mot Sverige [...].

Resett. Resett.no, 29.01.2018

Konklusjon

Både Storbritannia og Canada omtaler gjengkriminalitet i sin reiseinformasjon for Sverige. Dette er ikke det samme som å advare statsborgerne sine mot Sverige. I offisiell reiseinformasjon er det vanlig å omtale kriminalitetsbildet i det aktuelle landet. Hovedkonklusjonen til Storbritannia, Canada og til flere andre land, er at kriminaliteten i Sverige er lav.

Påstanden er delvis feil.

I en artikkel publisert mandag 29. januar, skriver Resett at «flere land advarer sine statsborgere mot Sverige». Påstanden fungerer som tittel i saken som er skrevet av nyhetsredaktør Elisabeth Sjølie. I første del omtaler hun i hovedsak gjengkriminalitet i landet. Lenger ned står dette:

Foto: Skjermdump / Resett
Flere land advarer nå mot den organiserte kriminaliteten i svenske byer. Både i Storbritannia og i Canada har utenriksdepartementet gitt reisende råd om å være på vakt mot gjengkriminaliteten i Malmö og Göteborg, og omtaler skyting og eksplosjoner som en mulig fare. Det bes også om å være på vakt mot terrorangrep i Sverige.

Sjølie viser så til den svenske avisen Sydsvenskan, som skriver at også amerikanske, australske, nyzealandske, irske, tyske og franske utenriksdepartement påpeker terrortrusselen i Sverige. Hun skriver:

Selv om disse ikke nevner gjengkriminalitet, så skriver det amerikanske utenriksdepartementet at volden er mest omfattende i de tre største byene.

I en e-post til Faktisk.no skriver Elisabeth Sjølie at kildene som er lenket inn i artikkelen er det som ligger til grunn for påstanden: Én artikkel fra Sydsvenskan, én fra 24Malmö.se, samt reiseinformasjon fra myndighetene i Storbritannia og Canada. Sjølie skriver:

Det står en advarsel i både det det britiske og det kanadiske utenriksdepartementets reiseråd i lenkene nederst, både når det gjelder gjengkriminalitet, eksplosjoner, skyting, og terrorangrep, hvilket vil si at «flere land advarer sine statsborgere mot Sverige».

Resetts sak lå mandag formiddag på topplisten over de mest delte sakene i sosiale medier, ifølge Storyboard.

Bredt omtalt i Sverige

I Sverige ble saken publisert av Sydsvenskan onsdag 24. januar, med denne ingressen:

I de offisielle reiserådene som gis til britiske og kanadiske statsborgere før reiser til Sverige, fremføres ikke bare advarsler om et forhøyet terrortrusselnivå. Britiske og kanadiske UD advarer nå også mot en enda farligere gjengkriminalitet i Malmø og Gøteborg.

Saken ble raskt plukket opp av andre svenske medier, og både Sveriges Radio, 24Malmö.se og Expressen siterte Sydsvenskan. Dagen etter ble saken bredt omtalt igjen, da Göteborgsposten kunne fortelle at politiet i Gøteborg hadde reagert på advarselen slik den var fremstilt i avisene, og kontaktet den kanadiske ambassaden for å korrigere bildet av trusselsituasjonen i byen. Også Sydsvenskan kunne samme dag fortelle at Malmø-politiet «raste mot advarsler».

Noen dager senere fulgte Sydsvenskan opp med en leder som kommenterte politiets «vanskelig håndterbare virkelighet».

Rights.no omtalte også

Saken publisert på Rights.no fredag 26. januar. Foto: Skjermdump / Rights.no

Tre dager før Resetts publisering, 26. januar, ble en lignende sak delt mye, da Hege Storhaug i Rights.no skrev artikkelen «Advarer turister mot terror og å besøke deler av Sverige». Denne saken var basert på den samme reiseinformasjonen som Resett nå baserer sin sak på, og som Sydsvenskan baserte sin artikkel på 24. januar.

Saken til Rights.no havnet 26. januar på 19. plass på Storyboards liste, med 2232 delinger i sosiale medier.

Hva står i reiseinformasjonen?

Både Resett og Rights.no lenker til Storbritannias og Canadas offisielle reiseinformasjon. Det er riktig at utenriksdepartementene i begge land omtaler kriminalitet og terror i informasjonen som gis til reisende:

Faktisk.no har laget en sammenstilling av reiseinformasjonen fra Canada, Storbritannia, USA, New Zealand og Australia. Her kan du lese alle reiserådene landene gir om kriminalitet og terror i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

I reiseinformasjonen beskrives kriminalitetsbildet i landene, og hva turister bør være oppmerksomme på. Tilfeller av gjengkriminalitet i Norge, Sverige og Danmark blir beskrevet i flere av rådene. Alle landene påpeker at kriminaliteten i Sverige er lav.

Storbritannia om Sverige, Danmark og Norge

Storbritannia skriver dette om gjengkriminaliteten i Sverige:

Kriminaliteten er på et lavt nivå, selv om det er noe mindre alvorlig kriminalitet. Voldelig kriminalitet forekommer, tilfeller av gjengkriminalitet, inkludert skyting og eksplosjoner, har blitt rapportert i Malmø og Gøteborg.

Til sammenlikning skriver Storbritannia dette om København i Danmark:

Det generelle kriminalintetsnivået er lavt. (...) Du bør være ekstra forsiktig i Cristiania og i Nørrebro, særlig sent om kvelden. Det har vært en rekke ordensforstyrrelser i disse områdene mellom motorsykkelgjenger og minoritetsgrupper. Dette har inkludert knivstikking og skyting, men ser ut til å være lokale gjengrelaterte oppgjør. Du bør være ekstra forsiktig i disse områdene, særlig sent om natten.

Og dette om Oslo:

Kriminalintetsnivået er lavt, men det er en mulighet for å bli utsatt for mindre tyverier, særlig på flyplasser og jernbanestasjoner i og rundt Oslo. (...) Overfall og ran har vært økende. Vær på vakt når du går hjem alene om natten og hold deg til hovedveier og opplyste områder. Unngå snarveier og stille gater uten andre fotgjengere.

Canada om Sverige, Danmark og Norge

Canada skriver også om gjengkriminalitet i sin reiseinformasjon. Om Sverige skriver de:

Kriminaliteten i Sverige er lavere enn i de fleste europeiske land. (...) Siden 2014 har det vært en økning i gjengkriminalitet og organisert kriminalitet i Sør-Sverige, inkludert byene Gøteborg og Malmø. I Malmø ble det rapportert om flere bilbomber i slutten av 2014. Granatangrep mot eiendommer har forekommet siden januar 2015. 18. mars 2015 ble en restaurant i Gøteborg angrepet og to personer ble drept. Selv om disse hendelsene ikke har skjedd i turistområdene bør du følge med i lokale medier og følge råd fra lokale myndigheter.

Til sammenligning skriver de dette om Danmark:

Småkriminalitet forekommer i store byer og i turistområdene... (...) Gjengkriminalitet forekommer i København, særlig i bydelene Nørrebro, Husum, Brønshøj, Bispebjerg og på øya Amager. Som en respons til dette har politiet satt opp kontroll-soner i berørte nabolag der de har myndighet til tilfeldig ransaking av hvem som helst. Vær på vakt for omgivelsene, unngå store forsamlinger og følg instruksjoner fra lokale myndigheter.

Og dette om Norge:

Kriminalintetsnivået er lavt, likevel forekommer småkriminalitet som lommetyverier og veskenapping, særlig i turistsesongen fra mai til september. Vær på vakt når du ferdes på offentlige steder og i turistområder, inkludert flyplasser. tog- og busstasjoner, restauranter og hoteller. Unngå dårlig opplyste områder om kvelden, særlig gatene rundt Oslo S.

Skriver om lav kriminalitet

USA og Canada skriver at kriminaliteten i Sverige, Finland og Norge er lav. For både Sverige og Danmark skriver de på at det forkommer gjengkriminalitet i de store byene.

Australia skriver om den lave kriminaliteten i både Norge og Sverige, men for Norges del påpeker de at overfall og gjengkriminalitet forekommer - særlig i Oslo øst. De skriver ingen ting om gjengkriminalitet i Sverige.

New Zealand skriver ingen ting om kriminalitet i Norge, Sverige og Finland, men påpeker at reisende til Danmark må passe seg for lommetyver og voldelige demonstrasjoner.

Slik omtales terrortrusselen

Resett omtaler myndighetenes påpekning av terrortrussel i Sverige, mens Rights.no skriver at «britiske og canadiske myndigheter advarer egne borgere mot høy terror-risiko i Sverige».

Hva gjelder terror opererer Storbritannia og Canada med omtrent den samme reiseinformasjonen om Norge, Danmark og Sverige. De skriver at terrorangrep er «sannsynlig». Det var også slik Politiets sikkerhetstjeneste (PST) omtalte vurderingen av hvorvidt en terroraksjon kan bli forsøkt gjennomført i Norge i april 2017. Denne vurderingen ble nedjustert fra «sannsynlig» til «mulig» i november 2017.

USA opererer med laveste terrortrusselnivå for Norge, Sverige og Finland, men peker på en noe høyere sjanse for terror i Danmark. New Zealand og Australia opererer med samme nivå på terrortrusselen i Norge, Sverige, Danmark og Finland. De skriver at turister må være varsomme på samme måte som de må være det hjemme i Australia.

New Zealand har vurdert terrortrusselen i Norge, Sverige og Danmark til å være på nest laveste nivå: «Noe risiko».

Kan fraråde reiser

Faktisk.no har vært i kontakt med både britiske og kanadiske myndigheter. I en e-post skriver pressesjef ved det britiske utenriksdepartementet, John Brunskill, følgende:

Formålet med reiseinformasjonen vår er å gi objektiv informasjon og råd for å hjelpe folk med å ta bedre informerte beslutninger om utenlandsreiser. Ingen utenlandsreiser kan garanteres å være trygge, og folk har personlig ansvar for enhver tur de tar til utlandet. Våre reiseinformasjonssider om Sverige finnes her. Der står det at over 857 000 britiske statsborgere besøkte Sverige i 2016, og at de fleste besøk er problemfrie.

På nettsidene sine skriver det britiske utenriksdepartementet at de noen ganger fraråder all reise, eller all reise utenom nødvendig reise, til et bestemt sted:

Ved ikke-terrortrusler som kupp, sivil uro eller naturkatastrofer vil vi bare råde mot ikke å reise dersom vi vurderer risikoen for britiske statsborgere til å være uakseptabelt høy.

Ved terror vil vi bare råde mot ikke å reise i situasjoner med ekstrem og overhengende fare, hvor trusselen er tilstrekkelig spesifikk, stor eller endemisk (geografisk begrenset journ. anm.) til å påvirke britiske statsborgere alvorlig.

Det å «advare sine statsborgere mot Sverige» og å «advare turister mot [...] å besøke deler av Sverige» er noe annet enn å omtale gjengkriminalitet i den offisielle reiseinformasjonen. Et eksempel på et land britiske myndigheter fraråder reise til, er Afghanistan:

Utenriksdepartementet fraråder all reise til alle distrikter i følgende provinser i Afghanistan: [...]. Utenriksdepartementet fraråder all reise til følgende spesifikke distrikter i Afghanistan: [...]. Utenriksdepartementet fraråder all reise utenom nødvendig reise til alle andre provinser og distrikter i Afghanistan.

Kanadiske myndigheter har foreløpig ikke svart på Faktisk.nos spørsmål, men har gitt beskjed om at de jobber med saken.

Canada: Laveste nivå

Både Canada og USA opererer med ulike nivåer for risiko i sin håndtering av reiseinformasjon. Kanadiske myndigheter har rangert Sverige på det laveste risikonivået av sine totalt fire nivåer. Slik beskriver Canada det laveste nivået:

Utvis normale forholdsregler. Det er ingen betydelig sikkerhetsrisiko. Den generelle sikkerhetssituasjonen ligner den kanadiske. Du bør utøve normale forholdsregler.

De øvrige tre nivåene beskrives slik:

  • Utvis høy grad av varsomhet: Det foreligger en kjent sikkerhetsrisiko, eller en endring i sikkerhetssituasjonen kan skje på kort varsel. Du bør alltid utvise stor forsiktighet, overvåke lokale medier og følge instruksjonene fra de lokale myndighetene.
  • Unngå reiser som ikke er strengt nødvendige: Det foreligger spesifikk sikkerhetsrisiko som kan sette deg i fare. Du bør revurdere behovet for å reise til landet, territoriet eller regionen. Hvis du allerede er i landet, territoriet eller regionen, bør du revurdere hvorvidt du virkelig trenger å være der. Hvis ikke, bør du vurdere å forlate området mens det fortsatt er trygt å gjøre det. Det er opp til deg å bestemme hva "ikke strengt nødvendig reise" betyr, basert på familie- eller forretningsbehov, kjennskap til et land, territorium eller region, og andre faktorer.
  • Unngå alle reiser: Det foreligger en ekstrem fare for din personlige sikkerhet. Du bør ikke reise til dette landet, territoriet eller regionen. Hvis du allerede er i landet, territoriet eller regionen, bør du vurdere å reise fra det hvis det er trygt å gjøre det.

Myndighetene oppfordrer reisende sterkt til å følge den offisielle reiseinformasjonen med tanke på egen sikkerhet. Om de to siste nivåene skriver myndighetene dette:

VIKTIG: De to nivåene nedenfor er offisielle reiseråd fra kanadiske myndigheter, og utstedes når sikkerheten til kanadiere som reiser eller bor i landet kan bli kompromittert.

USA: Laveste nivå

Det amerikanske utenriksdepartementet anser Sverige et land hvor reisende kun trenger å utvise normale forholdsregler. Dette innebærer at Sverige ligger på nivå én - det laveste risikonivået av totalt fire ulike nivåer. USA beskriver nivået slik:

Nivå 1 - Utvis normale forholdsregler: Dette er det laveste sikkerhetsrisikonivået. Det finnes en risiko for enhver internasjonal reise. Forholdene i andre land kan skille seg fra forholdene i USA og de kan endre seg når som helst.

Nivåene som følger, er disse:

  • Nivå 2 - Utvis ekstra forsiktighet: Vær oppmerksom på økt sikkerhetsrisiko. UD gir ytterligere råd til reisende i disse områdene i «Travel Advisory». Forholdene i et hvilket som helst land kan endres når som helst.
  • Nivå 3 - Revurder reise: Unngå reise på grunn av alvorlig fare for sikkerhet. UD gir ytterligere råd for reisende i disse områdene i «Travel Advisory». Forholdene i et hvilket som helst land kan endres når som helst.
  • Nivå 4 - Ikke reis: Dette er høyeste rådgivende nivå som følge av større sannsynlighet for livstruende risiko. Under en nødsituasjon kan amerikanske myndigheter ha begrenset mulighet til å tilby assistanse. UD anbefaler at amerikanske statsborgere ikke reiser til landet eller forlater landet så fort det er trygt å gjøre det. UD gir ytterligere råd for reisende i disse områdene i «Travel Advisory». Forholdene i et hvilket som helst land kan endres når som helst.

Norsk UD anser Sverige for å være et sikkert land

Norske myndigheter opererer med to ulike typer reiseråd, skriver Utenriksdepartementet (UD) på sine nettsider. Den ene typen er UDs reiseråd, mens den andre er norske helsemyndigheters helsefaglige råd til reisende.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd, når de mener det er grunn til å fraråde nordmenn reiser til bestemte land, eller områder. Dette kan skyldes krig, eller at sikkerhetsrisikoen av andre grunner er så stor at man ikke bør reise dit. Her er oversikten over landene der UD har aktive reiseråd. Enkelte av reiserådene er avgrenset til bestemte områder i noen av landene.

Ordinær reiseinformasjon finnes også for alle land Norge har diplomatiske forbindelser med. På spørsmål om hvorfor UD ikke har noe reiseråd som omfatter Sverige, eller deler av Sverige, viser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl til UDs reiseinformasjon om landet. Der står det blant annet følgende:

Sverige anses som et sikkert land å ferdes i, og de fleste reiser er problemfrie. De helsemessige og sanitære forholdene er som i Norge. I det hele tatt har kultur og samfunn svært mange likhetstrekk med Norge.

Begrepene

Der norske myndigheter skiller mellom ordinær reiseinformasjon og offisielle reiseråd, bruker svenske myndigheter begrepene reiseinformasjon og frarådelse (avrådan).

Det var Sydsvenskan som først omtalte Storbritannias og Canadas oppdaterte reiseinformasjon som «offisielle reiseråd» og «advarsler». Resett og Rights.no har omtalt reiseinformasjonen som «advarsel» når de har skrevet om saken på norsk.

I sin artikkel har Sydsvenskan skrevet at det advares mot «enda farligere gjengkriminalitet i Malmø og Gøteborg». Dette er ikke det samme som at landene «advarer sine statsborgere mot Sverige» eller «advarer turister mot [...] å besøke deler av Sverige».

Tilsvar

Nyhetsredaktør i Resett, Elisabeth Sjølie, kommer med følgende kommentar etter å ha blitt forelagt Faktisk.nos konklusjon:

Resett står fullt og helt inne for sin formulerte overskrift. Vi takker imidlertid Faktisk.no for interessen i vårt arbeid og ser med forventning frem til at dere også kommer med konklusjoner om andre medier som Resett har meldt fra til Faktisk.no om.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?