Faktisk.

Dette brevet viser ikke at Norge er medlem i EU

hovedbilde
Skjermbilde fra regjeringen.no.

Det siste døgnet har et brev signert av Gro Harlem Brundtland blitt delt i flere store Facebook-grupper. I brevet står det at den norske regjeringen søker om å bli medlem i EU, og at Norge er klar for å starte forhandlinger om vilkårene for medlemskap.

Brevet det vises til er datert 24. november 1992 og ligger åpent tilgjengelig på regjeringens hjemmeside. Det er altså et ekte brev, som den daværende Ap-statsministeren sendte til EU. Brevet er imidlertid ikke et bevis på at Norge er medlem i EU, slik enkelte hevder.

I kommentarfeltet på den åpne Facebook-gruppen «NorExit» hagler hetsen mot Brundtland, som får skylden for det påståtte EU-medlemskapet:

Skjermbilde fra Facebook-gruppen «NorExit».

I en tidligere faktasjekk har Faktisk.no skrevet om hvordan Norge både søkte om medlemskap og signerte en tilslutningsavtale, men at vi likevel ikke er med i EU:

Etter at Brundtland sendte brevet til EU 24. november 1992, skjedde dette:

  • April 1993: Norge startet forhandlingene om medlemskap med EU, ifølge regjeringens oversikt.
  • Mars 1994: Forhandlingene var over.
  • 24. juni 1994: Brundtland signerte en avtale om tiltredelse på Korfu. Avtalen var midlertidig, siden det var den det skulle være folkeavstemming om.
  • 28. november 1994: Det ble nei-flertall i folkeavstemmingen om EU-medlemskap.
  • 29. november 1994: Regjeringen ga EU beskjed om at Norge ikke kom til å bli medlem.
  • 1. januar 1995: EU-rådet behandlet tilslutningen av nye medlemsland. Finland, Sverige og Østerrike ble nye medlemmer mens det i vedtaket står at: «Norge har ikke ratifisert avtalen innen tidsfristen og har derfor ikke blitt medlem av EU fra 1. januar 1995».

I kommentarfeltet til Facebook-gruppen «NorExit» har flere delt et notat fra EU-kommisjonen, som de mener dokumenterer at Norge er medlem i EU. Notatet er fra juni 1994 og omtaler utfallet av forhandlingene mellom Norge og EU. Heller ikke dette er altså et bevis på at Norge er EU-medlem.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?