Faktisk.

Feil at CDC innrømmer manglende isolering av korona­vi­ruset

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

Påstand

CDC har innrømmet at de ikke har klart å isolere koronaviruset.

Facebook-innlegg. Facebook, 13.10.2020

Konklusjon

Et dokument fra den amerikanske smittevernetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har gitt opphav til en konspirasjonsteori om at koronaviruset SARS-CoV-2 egentlig ikke finnes. Denne teorien spres nå i Norge. I flere Facebook-innlegg påstås det at CDC i dokumentet innrømmer at de ikke har klart å isolere SARS-Cov-2-viruset. Det er ikke riktig. CDC isolerte viruset fra det første kjente smittetilfellet i USA allerede i januar.

Påstanden er helt feil.

De siste ukene har en påstand om at koronaviruset SARS-CoV-2 egentlig ikke eksisterer spredt seg blant norske Facebook-brukere. Påstanden går ut på at den amerikanske smittevernetaten, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), har innrømmet at de ikke har klart å isolere viruset, og at det derfor ikke finnes.

Påstanden om at koronaviruset ikke har blitt isolert, har blitt delt i flere norske Facebook-grupper den siste tiden. Skjermbilde fra Facebook.

«Ingen har isolert (påvist) viruset, ifølge amerikanske CDC (...). Og et tyvetalls firma/laboratorier er i gang med å utvikle vaksine mot et virus man ikke har påvist og som ganske sikkert ikke en gang eksisterer», har en mann skrevet i flere norske Facebook-grupper.

Han har også delt en lenke til bloggen Principia Scientific International, som ifølge faktasjekkerne i Science Feedback har spredt feilinformasjon både om global oppvarming og vaksiner. I blogginnlegget hevdes det at et dokument fra CDC viser at det aldri har blitt utført en vellykket laboratorietest for å isolere og bekrefte eksistensen av SARS-Cov-2.

Også det norske nettstedet Nyhetsspeilet, som er kjent for å fremme konspirasjonsteorier, har kommet med den samme påstanden:

«Det amerikanske Helsedirektorat (CDC) innrømmer at de ikke har klart å isolere koronaviruset. Det betyr i klartekst at de ikke har kunnet finne det. Det betyr videre at det ikke finnes».

Manual for laboratorier

Som dokumentasjon brukes et dokument fra CDC som er datert 13. juli 2020. Dokumentet er en manual for hvordan laboratorier kan lage sin egen test for å påvise SARS-CoV-2.

På side 39 i dokumentet står følgende:

Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/µL) spiked into a diluent consisting of a suspension of human A549 cells and viral transport medium (VTM) to mimic clinical specimen. (Faktisk.nos utheving)

Den uthevede delen av setningen tolkes som at CDC innrømmer at de ikke har klart å isolere SARS-CoV-2-viruset. Ut fra det dras det en slutning om at viruset egentlig ikke eksisterer. Det er ikke riktig.

– En ren teknikalitet

– Dette er så dumt at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne, og et godt eksempel på hvor galt det kan gå når folk som mangler helt fundamental faglig innsikt begynner å lese tekster som krever nettopp dette, skriver Vegard Eldholm i en e-post til Faktisk.no.

Han har doktorgrad i molekylær mikrobiologi og jobber som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

– Dette dreier seg om en ren teknikalitet. Et viktig poeng med formuleringen er at den ikke sier at «ingen virus eksisterer», men at ingen «kvantifiserte virusisolat er tilgjengelig», påpeker Eldholm.

Fredrik Müller er professor og avdelingsleder for mikrobiologi ved Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus. Han forklarer hva mangelen på kvantifiserte virusisolat innebærer:

– Det betyr at de ikke hadde SARS-CoV-2-virus med et kjent antall viruskopier per milliliter løsning («diluent») som viruset er fordelt i. Det kan være en omfattende oppgave å lage et slikt viruspreparat der nøyaktig antall kopier er kjent, skriver Müller i en e-post til Faktisk.no.

– Det betyr på ingen måte at viruset ikke er isolert, understreker professoren.

Helt standard metode

Müller forklarer at CDC laget seg et preparat med virus RNA (altså virusarvestoff, ikke levende virus) som standard for å kunne bestemme deteksjonsgrensen («limit of detection». Det vil si det minste antall virus som koronatesten greier å påvise.

Det norske nettstedet Nyhetsspeilet har også spredt feilinformasjon om at CDC har innrømmet at de ikke har klart å isolere koronaviruset. Skjermbilde fra Nyhetsspeilet.

Laboratoriene gjør dette for å kunne utvikle testmetodene sine slik at de kan definere med god nok nøyaktighet hva som skal til for at en test av en pasient skal slå ut som negativ eller positiv.

For å få til dette, måtte CDC ha et preparat med kjent virusmengde å sammenlikne med. Det hadde de ikke, så det nest beste valget var å bruke virus RNA som en slik standard. Det er også lettere å mengdebestemme, ifølge Müller.

Vegard Eldholm forklarer at det er veldig arbeidskrevende å estimere eksakt antall viruspartikler i en pasientprøve med andre metoder enn den som skildres i CDC-dokumentet:

– Dette gjelder for alle virus. Det er helt standard og helt klart den beste fremgangsmåten, opplyser han til Faktisk.no.

Isolert i januar

At SARS-CoV-2-viruset egentlig ikke finnes, er en stadig tilbakevendende konspirasjonsteori i sosiale medier. Mange av dem som hevder dette, mener at pandemien er iverksatt for å kontrollere befolkningen, og at dette er en verdensomspennende operasjon.

Ifølge professor Fredrik Müller er det absolutt ingen tvil om at SARS-CoV-2 eksisterer:

– Viruset fra mange personer i mange land i verden har blitt undersøkt i laboratorier, og det er avbildet i menneskeceller ved elektronmikroskopi. Viruset er også vist å være til stede ved å påvise «biter» av det, som virusproteiner og virusarvestoff (RNA), skriver han til Faktisk.no.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) ble SARS-CoV-2 identifisert av kinesiske myndigheter 7. januar 2020.

CDC mottok en prøve fra den første personen som fikk påvist smitte i USA 20. januar og isolerte viruset, ifølge en artikkel i Emerging Infectious Diseases. På sin egen hjemmeside skriver CDC at viruset ble isolert, og at det nå er tilgjengelig for forskere.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?