Faktisk.

Dette vet vi om Israels bruk av hvit fosfor i Gaza og Libanon

Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner har Israel brukt det brennende våpenet flere ganger den siste måneden. Hva er hvit fosfor og når kan det være lovlig å bruke?

hovedbilde
Dharya, Libanon 16. oktober. Foto: Hussein Malla/ AP / NTB

I krigen mellom Israel og Hamas, har det flere ganger kommet påstander om at Israel har brukt hvit fosfor.

Noen av påstandene er tilbakevist som falske. Men både Amnesty International og Human Rights Watch har publisert rapporter om konkrete eksempler der organisasjonene konkluderer med at Israel har brukt hvit fosfor i angrep i Libanon og Gaza.

Det er ikke ulovlig å bruke hvit fosfor, men våpenet er strengt regulert. En ekspert som har sett på bilder og videoer fra både Libanon og Gaza, sier til Faktisk.no at disse samsvarer med bruk av hvit fosfor.

Les IDF sitt svar lenger ned i saken.

Ikke hvit fosfor ved FN-skole

Like etter at Israel svarte på Hamas sitt angrep den 7. oktober med å slippe raketter i Gaza, ble det publisert en video på sosiale medier som skulle vise at Israel hadde brukt hvit fosfor i Gaza. Videoen ble på tidspunktet faktasjekket, blant annet av BBC Verifys Shayan Sardarizadeh. I et innlegg på X skriver han at videoen er fra mars og viser russisk bruk av brennende ammunisjon i Vuhledar i Ukraina.

Nylig har en video blitt delt i sosiale medier der det påstås at en FN-skole i Gaza har blitt angrepet med hvit fosfor. Skolen huser flyktninger i Al-Shati-leiren, også kalt Beach Camp, nord i Gaza.

Videoen ble delt 2. november av en konto på Instagram og viser en gjenstand som faller ned på bakken og etterlater seg store mengder røyk.

Faktisk Verifiserbar har undersøkt videoen, og gjennom geolokalisering fant de ut at opptaket er fra den nevnte FN-skolen nord i Gaza. Hendelsen stemmer også overens med en pressemelding fra FNs UNRWA som bekrefter at det har vært et angrep på skolen ved flyktningleiren Beach Camp 2. november der ett barn ble bekreftet død.

I pressemeldingen blir ikke hvit fosfor nevnt som et antakelig våpen. Andre publikasjoner har også rapportert om angrepet, deriblant Al Jazeera som nevner at folk trodde de ble truffet av hvit fosfor.

Faktasjekknettstedet Lead Stories har konkludert med at angrepet som kan sees på videoen, ikke er forenelig med hvit fosfor og har dermed markert videoen på Instagram med en beskjed om at innholdet har blitt faktasjekket.

Oberstløytnant og prosjektleder ved Forsvarets høgskole, Krigsskolen, Trygve Johannes Smidt, har sett Instagram-videoen på forespørsel fra Faktisk.no. Han mener heller ikke at den viser hvit fosfor ved FN-skolen.

– Når jeg ser på den opprinnelige videoen er det helt tydelig at dette ikke er hvit fosfor, men snarere en røykboks av et eller annet slag som er kastet eller sluppet fra taket, sier Smidt til Faktisk.no.

På videoen ser vi mennesker som løper mot nedslagsfeltet og kaster noe som ser ut til å være sand over objektet. Det er ingen synlige flammer, men en tykk, grå røyk som velter utover plassen. Smidt påpeker at når han selv har sett hvit fosfor, så har det brent med en intens gul eller hvit flamme og avgitt hvit røyk. Menneskene på videoen går svært nære objektet som falt uten å tilsynelatende ta noen åpenbar skade av dette.

– Personell som befinner seg ubeskyttet i nedslagsområdet kan påføres betydelige skader, eller drepes av stoffet, sier Smidt.

Hvordan fungerer hvit fosfor?

Hvit fosfor blir brukt til å markere, signalisere og/eller gjøre det vanskelig å se. Brukt som våpen som kan det antenne svært lett og anvendes da mot både mennesker, bygninger og vegetasjon.

Reinhardt Gudbrand Skøien fra Forsvarets Ammunisjons- og EOD-skole forklarer at hvit fosfor har en litt klissete, voksaktig substans med hvit- eller gulaktig farge og at det har en særegen skarp lukt som kan minne om hvitløk og fyrverkeri.

HRW mener dette bildet viser hvit fosfor som blir brukt over Gaza by havn 11. oktober. Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

– Hvit fosfor spontanbrenner og brenner i kontakt med oksygen og vil brenne helt til det er fullstendig oksidert eller til det ikke lenger har tilgang til oksygen. Når det brenner avgir det en tett og kraftig hvit røyk. Røyken er irriterende på slimhinner og pusteorganer, sier Skøien.

Stoffet kan føre til smertefulle brannskader dersom det kommer i kontakt med huden. Den kjemiske reaksjonen kan skape en intens varme opp til rundt 815 grader celsius. Skøien forteller også at stoffet er løselig i fettstoffer og brenner derfor lett i underliggende hudlag og kan dermed gi både brann- og kjemiske skader.

Han forteller også at hvit fosfor har noen spesielle kjennetegn som kan brukes til å bekrefte eller avkrefte om stoffet har blitt brukt:

– For eksempel på bilder og videoer av selve eksplosjonen, eller fra stedet etterpå. Da med tanke på våpen og ammunisjonsrester, type skader på bakken og skader på mennesker, sier Skøien.

Hvit fosfor i Libanon og Gaza

Human Rights Watch (HRW) har verifisert videoer og bilder som viser det de mener er hvit fosfor i al-Mina-området i Gaza by 11. oktober. Organisasjonen har også snakket med to personer som var til stede i området og beskriver et luftangrep som etterlot seg hvite striper i luften, mye røyk og en sterk lukt. Washington Post har også publisert en video fra samme angrep.

To videoer fra to forskjellige steder nær grensa til Israel i Libanon, har også blitt verifisert av HRW. Videoene viser det de mener er hvit fosfor som blir brukt 10. oktober, antakelig som en røykvegg eller for å signalisere.

Bildet viser et område i al-Bustan, Libanon 15. oktober. Foto: Hussein Malla / AP / NTB

Det er også flere andre steder og tidspunkt der hvit fosfor har blitt brukt i Libanon som Amnesty International har verifisert ved hjelp av video- og bildemateriale. Organisasjonen sier de har funnet bevis på flere tilfeller der hvit fosfor har blitt brukt sør i Libanon nær den israelske grensen mellom 10. og 16. oktober.

Bilder tatt i Sderot i Israel 9. oktober er en del av dette bildematerialet. Bildene fra Getty Images viser israelske styrker med flere prosjektiler, liknende bildet under.

Israelske soldater med ammunisjon som samsvarer med hvit fosfor i øvre Galilee-regionen nord i Israel 18. oktober. Foto: Jalaa Marey / AFP / NTB

Morten Høvik er tidligere sjef for Forsvarets Minedykkerkommando og har tidligere jobbet i Gaza under konflikten i 2014. Han har sett bildene og mener de lysegrønne prosjektilene på bildene samsvarer med hvit fosfor artilleriammunisjon.

Høvik forteller at prosjektilene med gul og rød ring har høyeksplosiv bristeladning. De mindre med brun ring, som kan sees på bildet fra Getty, er laveksplosiv ladning som støter ut 116 mindre fosforelementer. De gule prosjektilene med brun ring er mest sannsynlig lysgranater ifølge Høvik.

Faktisk.no har samlet sammen bilder og video fra al-Mina ved Gaza by havn 11. oktober, al-Bustan og Aita al-Shaab, Libanon 15. oktober, og Dharya, Libanon 16. oktober og vist dem til Høvik.

– Etter min vurdering er det disse vi ser på klippene, alle de lysegrønne har brannrør (utløser) i nesen som utløser fosfor i en gitt høyde over bakken, sier Høvik til Faktisk.no.

Israels militære (IDF) nektet 13. oktober for at de har brukt hvit fosfor i sine militæroperasjoner i Gaza og Libanon. Uttalelsen kom som et svar på HRW sin rapport som ble publisert dagen før.

IDF mener Amnesty-rapport er feilaktig

Faktisk.no har vært i kontakt med IDF sitt nordamerikanske pressekontor. I en e-post har de svart på påstandene om bruken av hvit fosfor i Libanon og Gaza i oktober i år.

I svaret skriver IDF at Amnesty sin rapport er «feilaktig, partisk og for tidlig publisert», og at den baserer seg på «grunnløse antakelser om IDFs operasjoner». Videre skriver de at IDF tar forbehold under sine militære operasjoner for å unngå skade på sivile. De beklager all skade på sivile og sivil struktur som et resultat av deres operasjoner.

IDF skriver også at hovedtypen røykprosjektiler som militæret bruker ikke inneholder hvit fosfor, og at andre røykleggende prosjektiler, med hvit fosfor, ikke er ulovlig å bruke og at mange vestlige militære bruker slike, også IDF.

De skriver at IDFs prosedyrer krever at slike prosjektiler «ikke blir brukt i tettbefolkede områder, med visse unntak. Dette oppfyller og går utover kravene i internasjonal lov.»

Når blir bruken en krigsforbrytelse?

Amnesty mener ett av tilfellene de rapporterer om må etterforskes som krigsforbrytelse. Organisasjonen har verifisert bilder og videoer som viser angrepet i byen Dhayra den 16. oktober, i tillegg til å intervjue fire personer, deriblant borgermesteren i byen, en innbygger, en fra nødetatene, og en lege som jobber på sykehuset og tok imot skadde.

Amnesty mener bruken av hvit fosfor i Dharya, Libanon 16. oktober må etterforskes for brudd på krigens regler. Foto: Hussein Malla / AP / NTB

Basert på dette mener Amnesty at Israel har brukt hvit fosfor i et område der sivile og sivile objekter har blitt skadet, og at de dermed har brutt internasjonal humanitær lov.

Camilla Guldahl Cooper er ekspert på krigens folkerett og førsteamanuensis og hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, Stabsskolen. Til Faktisk.no forteller hun at det ikke er et totalforbud mot bruk av hvit fosfor, men at bruken er veldig strengt regulert.

– Bruken er lovlig når det er til belysning eller røyklegging, men ikke i befolkede områder, sier Cooper.

Hvit fosfor blir ikke betegnet som et kjemisk våpen etter FN-traktaten for kjemiske våpen. Men bruken av våpenet kan betegnes som forbudt dersom den bryter med FNs Convention on certain conventional weapons (CCW).

– Det skal mye til for at det er lovlig å bruke i områder der det er sivile bygninger, sier Cooper.

Hun legger til at Israel har blitt kritisert for å bruke hvit fosfor på en slik måte tidligere.

CCW forbyr visse våpen og bruk av våpen i krigføring og konvensjonen ble vedtatt for å forhindre bruk av våpen som kan påføre unødvendig eller utilbørlig skade og lidelse i kamp eller mot sivile.

I avtalens protokoll tre står det at det er ulovlig å bruke brennende våpen mot en konsentrasjon av sivile og dessuten mot alle «sivile objekter». Denne delen av avtalen har Israel ikke ratifisert.

– Kjernen er at dette er et krigføringsmiddel med brennende effekt. Det er ulovlig å bruke hvit fosfor som et brannvåpen. Men man kan bruke hvit fosfor til eksempelvis røyklegging selv om det tilfeldigvis har en brennende effekt som en bivirkning, sier Cooper.

Israel har brukt hvit fosfor før

Hvit fosfor har blitt bekreftet brukt tidligere av Israel i Gaza. HRW publiserte i mars 2009 en rapport som dokumenterer Israels bruk av hvit fosfor i Gaza i en periode på 22 dager fra desember 2008 til januar 2009. I ett av tilfellene traff hvit fosfor en FN-skole i Beit Lahiya som førte til at to døde og fjorten ble skadet.

Israel har selv innrømmet bruken av hvit fosfor i 2008-2009 og at dette kan ha vært en overtredelse av internasjonal lov.

Militæret til Israel uttalte i 2013 at de ville fase ut denne bruken av hvit fosfor.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?