Faktisk.

Nei, en Tinder-date skal ikke bli nok til å sikre opphold i Sverige

Utrecht Robin/abaca/NTB

Påstand

Date på Tinder skal gi opphold i Sverige for å beskytte homofiles rettigheter

Human Rights Service. Rights.no, 18.01.2021

Konklusjon

Det er feil at en date via sjekkeappen Tinder er nok til at utenlandske borgere skal få oppholdstillatelse i Sverige. I et nytt lovforslag åpnes det for familiegjenforeningsopphold for par som ikke har bodd sammen. Dette begrunnes med at det kan være umulig for homofile å bo sammen i land der dette er ulovlig. Kravet om at forholdet er seriøst, og at det ble innledet i parets hjemland, er imidlertid det samme. Justisdepartementet i Sverige avviser overfor Faktisk.no at en Tinder-date er tilstrekkelig i en slik sammenheng.

Påstanden er helt feil.

Det norske innvandringskritiske nettstedet Rights.no publiserte mandag 18. januar innlegget «Date på Tinder skal gi opphold i Sverige for å beskytte homofiles rettigheter». Artikkelen dreier seg om konsekvensene av foreslåtte endringer i svensk innvandringslovverk.

I ingressen skriver Rights.no:

Den svenske regjeringen legger tre nye lovforslag på bordet. Det ene er at en date på Tinder skal likestilles med et langvarig ekteskap og gi familiegjenforening.

Innlegget avsluttes slik:

De nye lovene til Löfvens regjering vil ytterligere uthule den svenske økonomien. En Tinder-lov, altså. Det er ikke til å tro, men det er jo Sverige. Der er det tilsynelatende ingen ende på vanvidd. Den norske grensen må beskyttes, derom liten tvil.

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på påstanden i innleggets tittel. Stemmer det at en date på Tinder skal bli nok til å sikre opphold i Sverige med det nye lovforslaget?

Siterer leserinnlegg av Sverigedemokrater

Innlegget på Rights.no er basert på et leserinnlegg av Jonas Andersson og Jennie Åfeldt i Aftonbladet. Begge er representanter for Sverigedemokratene i den svenske Riksdagen, som tilsvarer det norske Stortinget.

I innlegget skriver representantene blant annet:

En ny Tinderdejt ska i princip jämställas med ett långvarigt äktenskap vid familjeåterförening. Regeringen menar att lagen behövs för att tillvarata hbt-rättigheter, men faktum är att just denna problematik redan behandlas i kommitténs betänkande.

Dette stemmer ganske bra med Rights.no sin omtale av saken. Den konkrete bestemmelsen ligger mot bunnen av side 42 i dette dokumentet (SOU 2020:54).

Ikke nok med Tinder-date

Faktisk.no har spurt det svenske Justisdepartementet om denne tolkningen av lovendringen er korrekt. Det er den ikke.

– Vi har fått flere spørsmål om dette, og kortfattet kan man si at dette forslaget ikke går ut på at man skal kunne «tindre» frem en person som senere skal kunne komme til Sverige grunnet tilknytning eller familiegjenforening. Det Sverigedemokratene skriver stemmer altså ikke, skriver Michaela Lööf, politisk rådgiver for justis- og migrasjonsminister Morgan Johansson, i en e-post til Faktisk.no.

Lööf forklarer at forslaget innebærer en mulighet for oppholdstillatelse grunnet tilknytning i visse tilfeller der et forhold allerede var etablert i hjemlandet.

– Det handler altså om en person som har til hensikt å gifte seg, eller bli samboer med noen som har fått bevilget en tidsbegrenset oppholdstillatelse i Sverige, skriver hun.

Seriøst forhold etablert i hjemlandet

En forutsetning for en slik oppholdstillatelse er at paret har hatt et etablert forhold i hjemlandet. Dette skal kunne gi for eksempel homofile personer, som ikke har hatt mulighet til å bo sammen i sitt hjemland, en mulighet til oppholdstillatelse og gjenforening i Sverige, opplyser rådgiveren.

– Har man kun innledet en relasjon på Tinder, omfattes man ikke av dette forslaget, skriver hun.

Professor i velferdsrett Anna Lundberg ved Linköpings universitet har forsket på migrasjonsrelaterte temaer. Hun avviser også påstanden som feil.

– Den stemmer ikke. Det som forandres er at man fjerner krav om at man må ha bodd sammen i hjemlandet, hvilket ikke alltid er mulig for LHBT-personer i land der homoseksualitet er ulovlig. Basert på forslaget skal det fortsatt gjøres en vurdering om forholdet er seriøst, og hvorvidt det ble etablert i hjemlandet, skriver Lundberg til Faktisk.no.

Tilsvar

Rights.no ved daglig leder Rita Karlsen har skrevet et langt tilsvar til Faktisk.no, som i sin helhet kan leses her. Her følger en sammenfattet versjon av tilsvaret:

Karlsen påpeker at SD-politikerne Jonas Andersson og Jennie Åfeldt skriver følgende i et leserinnlegg:

En ny Tinderdejt ska i princip jämställas med ett långvarigt äktenskap vid familjeåterförening. Regeringen menar att lagen behövs för att tillvarata hbt-rättigheter, men faktum är att just denna problematik redan behandlas i kommitténs betänkande.

Karlsen skriver også:

Så kan det være at Faktisk.no spiller dum, og skal ha det til at vår artikkel antyder at én date er nok (som det for øvrig ikke står i tittelen). Det er i så fall ikke annet enn en forsøpling av saken fra Faktisk.nos side.

Mye tyder på det, da det heter at Faktisk.no har vært i kontakt med det svenske Justisdepartementet, som altså avviser «at en Tinder-date er tilstrekkelig i en slik sammenheng». Men det som kanskje hadde vært viktigere å spørre samme departement om, eller kanskje helst Migrationverket, er hvordan svenske myndigheter skal kunne kontrollere at forhold via Tinder faktisk er seriøst?

Hun fastholder videre at slike dater i prinsippet skal likestilles med ekteskap ved familiegjenforening eller etablering for opphold i Sverige.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?