Faktisk.

Ikke dokumentert at Ibux forverrer korona­vi­rus­sykdom, ifølge Legemid­del­verket

Statens legemiddelverk fraråder ikke bruk av Ibux, men understreker at paracetamol er førstevalget hvis man har feber.

Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Nylig frarådet den franske helseministeren Olivier Véran og en talsperson for WHO bruk av ibuprofen, som er virkestoffet i Ibux, ved symptomer på koronavirussykdommen covid-19.

Dette har skapt stor usikkerhet, og mange lurer på om det er trygt å ta Ibux hvis man har covid-19.

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Vidar Ruud / NTB Scanpix

18. mars opplyser Legemiddelverket at de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har gått gjennom det vitenskapelige grunnlaget knyttet til potensielle skadevirkninger ved bruk av ibuprofen for dem som har koronavirussykdom.

På sine nettsider skriver Legemiddelverket at EMA «har vurdert tilgjengelig dokumentasjon og mener at det ikke er grunn til å endre anbefalinger om bruk av ibuprofen.»

Legemiddelverket skriver også:

Det er foreløpig ingen legemidler som er godkjent for behandling av covid-19.  En rekke legemidler er under utprøving. Bruk av paracetamol eller NSAID, slik som ibuprofen, ved covid-19 kan lindre feber og ubehag. Disse legemidlene reduserer ikke risikoen for utvikling av mer alvorlige former for covid-19. De kan heller ikke forkorte sykdomsforløpet, redusere smittsomhet, forkorte infeksjonsperioden og forhindre infeksjon.

Legemidler som Ibux kan altså ikke sies å påvirke koronavirussykdommen, men de kan lindre noen av symptomene.

I en pressemelding skriver EMA at de følger situasjonen tett, og vil undersøke ny informasjon om eventuelle sammenhenger mellom bruk av ibuprofen og forverring av koronavirussykdom.

Ibux ikke førstevalg, men kan brukes

– Vi endrer ikke våre anbefalinger, sier fagdirektør Madsen til Faktisk.no.

Madsen understreker at Legemiddelverket anbefaler paracetamol som førstevalget ved behandling av feber.

Men hvis jeg har en pakke Ibux stående og ikke noe paracetamol i huset, da kan jeg ta Ibux?

Da kan du bruke Ibux, ja, sier Madsen.

På sine nettsider skriver Legemiddelverket at man kan bruke ibuprofen, men at man da må følge anbefalingene fra legen eller instruksjonene i pakningsvedlegget.

De understreker også at pasienter som bruker ibuprofen som ledd i en medisinsk behandling, kan fortsette med dette. Det gjelder spesielt for pasienter som tar ibuprofen mot kronisk sykdom.

Ibuprofen og infeksjonssykdommer

Ibuprofen hører til i legemiddelgruppen NSAIDs, ikke-steroide antiinflammatoriske midler. NSAIDs benyttes for betennelsesdempende, smertestillende og/eller febernedsettende virkning.

Det er kjent at ibuprofen kan føre til alvorlige komplikasjoner ved vannkopper, noe Faktisk.no har omtalt tidligere.

Laboratorieforsøk i Østerrike

15. mars publiserte Faktisk.no følgende faktasjekk:

Etter at Faktisk.no publiserte denne faktasjekken, har vi fått mange spørsmål fra lesere som lurer på om vi konkluderte med at det er trygt å bruke Ibux hvis man har koronavirussykdom. Flere lurte på om vi også hadde konkludert med at rådene fra franske helsemyndigheter og WHO var feilaktige.

I faktasjekken så vi på påstanden om at et laboratorieforsøk i Østerrike har vist at Ibux akselerer utviklingen av koronaviruset. Dette forsøket har aldri funnet sted, og universitetet som skal ha gjennomført det, kaller påstanden «falske nyheter».

Ny anbefaling fra WHO

Usikkerheten rundt bruk av ibuprofen ved koronavirussykdom begynte for alvor 14. mars. Da la den franske helseministeren Olivier Véran ut en Twitter-melding der han anbefalte å bruke paracetamol i stedet for ibuprofen.

«Å ta antiinflammatoriske legemidler (ibuprofen, kortison...) kan være en faktor som forverrer infeksjonen, Hvis du har feber, ta paracetamol», skrev den franske helseministeren på Twitter. Skjermbilde: Twitter

17. mars endret Verdens helseorganisasjon (WHO) tilsynelatende sine anbefalinger knyttet til bruk av ibuprofen ved mistanke om koronavirussykdom.

Den tyske avisen Die Welt gjenga en uttalelse fra WHOs talsperson Christian Lindmeier. Under en pressekonferanse i Gèneve sa Lindmeier at WHO anbefaler at personer som mistenker at de har koronavirussykdommen covid-19 ikke selvmedisinerer med ibuprofen, virkestoffet i Ibux, uten å rådføre seg med lege.

Lindmeier understreket også at det foreløpig ikke finnes noen studier som viser at bruk av ibuprofen er forbundet med høyere dødelighet ved koronavirussykdom.

For øyeblikket anbefaler WHO at man bruker paracetamol, som er virkestoffet i Paracet, dersom man mistenker at man har koronavirussykdom.

Som nevnt over mener europeiske legemiddelmyndigheter at det ikke er grunn til å endre anbefalingene.

Faglig uenighet

Den franske avisen Le Monde knytter helseminister Vérans Twitter-melding til en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet. Denne artikkelen lanserer en hypotese om en mulig sammenheng mellom bruk av ibuprofen og et verre sykdomsforløp ved koronavirussykdom hos pasienter med høyt blodtrykk eller diabetes.

Den mulige sammenhengen dreier seg om et enzym, angiotensin 2, som produseres i kroppen. Dette enzymet kan gjøre det lettere for virus å binde seg til cellene, og produksjonen av det er forhøyet i pasienter med diabetes og høyt blodtrykk. Ifølge artikkelen kan ibuprofen også øke produksjonen av dette enzymet.

Den europeiske kardiologiforeningen (ESC) kaller i en uttalelse påstandene om at bruk av ibuprofen og lignende legemidler kan gjøre koronavirussykdommen verre for «spekulative». Foreningen skriver også at det ikke finnes noe solid vitenskapelig grunnlag for å påstå at bruk av ibuprofen kan forverre koronavirussykdommen.

Det hersker med andre ord faglig uenighet om grunnlaget for Lancet-artikkelen.

Både de britiske faktasjekkerene i Full Fact og faktasjekkorganisasjonen Snopes konkluderer med at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for at ibuprofen kan forverre koronavirussykdommen. Begge understreker imidlertid at det finnes belegg for at ibuprofen kan forverre enkelte infeksjonssykdommer.

Anbefalingene varierer

Per i dag varierer anbefalingene fra forskjellige europeiske helsemyndigheter angående bruk av ibuprofen ved symptomer på koronavirussykdom. Det er ikke kjent om disse anbefalingene vil bli påvirket av EMAs vurdering, som førte til at det norske Legemiddelverket opprettholdt sine råd:

Frankrike

Det franske helsevesenet skrev i april 2019 at undersøkelser av franske pasienter antydet en sammenheng mellom bruk av ibuprofen og forverring av infeksjonssykdommer. Den franske avisen Le Monde skriver at helsemyndigheten ANSM allerede den gangen anbefalte bruk av paracetamol ved luftveisinfeksjoner.

Sverige

Ifølge Sveriges Television fraråder ikke det svenske Läkemedelsverket bruk av ibuprofen ved koronasykdommen.

– Årsaken er at vi for øyeblikket ikke kjenner til noen data som taler for at det skulle være spesifikt farlig ved covid-19 sammenlignet med andre virusinfeksjoner, sier Filip Josephson, som er utreder ved Läkemedelsverket til SVT.

Josephson sier også at Läkemedelsverket er i kontakt med WHO for å undersøke hva helseorganisasjonen bygger sin nye anbefaling på. De vil stå fast ved sin nåværende anbefaling inntil videre.

Danmark

Den danske Sundhedsstyrelsen anbefaler at pasienter med luftveissymptomer og feber bruker paracetamol fremfor legemidler som ibuprofen.

Storbritannia

Det britiske helsevesenet (NHS) anbefaler for øyeblikket at man ikke tar ibuprofen hvis man har symptomer på koronavirussykdom. De skriver også at det per i dag ikke finnes sterke bevis for at ibuprofen kan gjøre covid-19 verre, men at de anbefaler bruk av paracetamol med mindre legen har frarådet det.

Pasienter som allerede tar ibuprofen eller et annet, beslektet legemiddel på legens anbefaling, skal ikke slutte å ta det uten å rådføre seg med lege, ifølge NHS.

Feilinformasjon om ibuprofen

Internasjonalt har det blitt spredd en rekke feilaktige meldinger om ibuprofen og koronavirussykdommen covid-19 den siste tiden.

Felles for mange av disse meldingene er at de fremstiller de potensielle skadevirkningene ved bruk av ibuprofen som fakta. I tillegg inneholder de gjerne feilaktige eller villedende historier om personer som har blitt alvorlig syke fordi de har tatt ibuprofen.

Meldinger som har blitt spredd inkluderer blant annet:

  • En melding som ble spredt i Norge via WhatsApp hevdet at et laboratorieforsøk ved det medisinske universitetet i Wien viste at ibuprofen fikk koronaviruset til å utvikle seg raskere. Som Faktisk.no skrev, har dette forsøket aldri funnet sted, og universitetet har kalt meldingen for «falske nyheter».
  • I Storbritannia har det blitt hevdet at fire unge mennesker ble innlagt på intensivavdelingen ved sykehuset i Cork. De fire hadde angivelig koronavirussykdommen, og ifølge meldingen ble de dårligere etter å ha tatt betennelsesdempende medisiner, blant annet ibuprofen. Faktasjekkerne i Full Fact skriver at dette ikke stemmer, og sykehuset det er snakk om avviser påstanden.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?