Faktisk.

Nei, Meyers utvalg består ikke av sivil­øko­nomer

BOMMER: Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete.
BOMMER: Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete. Ole Martin Wold, NTB Scanpix

Påstand

Det handler om rapporten som ble laget av en arbeidsgruppe, nedsatt av Meyer, bestående av siviløkonomer, som mange vil kalle blårussen, ikke sosialøkonomer.

Liv Signe Navarsete, Senterpartiet. Politisk kvarter, NRK, 08.11.2017

Konklusjon

I fjor ble det nedsatt et utvalg for å se på organiseringen av SSB. Det er ikke riktig at utvalget består av siviløkonomer, og ikke samfunnsøkonomer. Syv av åtte komitémedlemmer har samfunnsøkonomisk bakgrunn, mens én er utdannet statsviter. Navarsetes påstand blir derfor helt feil.

Påstanden er helt feil.

Det har stormet rundt Statistisk sentralbyrå (SSB) de siste ukene. En foreslått omorganisering, som rammer 25 ansatte ved byråets forskningsavdeling, har fått mange til å reagere. De blir bedt om å slutte som forskere, og er tilbudt jobber i SSBs statistikkavdeling. Den store debatten startet da det ble klart at omorganiseringen ville omfatte Erling Holmøy, som har forsket på de økonomiske konsekvensene av innvandring.

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete i Senterpartiet ble onsdag intervjuet om tematikken i radioprogrammet Politisk kvarter på NRK.

I programmet sier Navarsete at det er viktig å forstå hvorfor det nå stormer rundt SSB. Ifølge Navarsete er bakgrunnen «for alt dette» en rapport som ble laget av en arbeidsgruppe nedsatt av SSB-sjef Christine Meyer.

Arbeidsgruppen består ifølge Navarsete av siviløkonomer, ikke sosialøkonomer. Siviløkonomer er bedriftsøkonomer, mens sosialøkonomer, i dag oftere omtalt som samfunnsøkonomer, undersøker den økonomiske virksomheten i samfunnet.

Vi skal se nærmere på den tidligere Sp-lederens påstand om at arbeidsgruppen består av siviløkonomer.

Viser til kronikk i BT

Faktisk.no ber Navarsate dokumentere sin påstand. I en melding skriver Sp-politikeren at hun har hentet påstanden fra Bergens Tidende-kommentator Hans K. Mjeldes kommentar «Gaukungen i Ap-reiret».

Hun omtaler dette som en god kommentar, som sammen med mange andre innspill, har gitt et godt bilde av hva dette egentlig handler om.

Les mer her: Slik ble SSB-forskerne målt og funnet for lett

Til slutt skriver Navarsete:

Så får du faktasjekke BT. Jeg trodde ikke at man skriver kommentarer i en stor avis uten å sjekke fakta, og beklager dersom jeg tok feil i det.

Ikke dekning for påstanden i kommentaren

Det er riktig at utvalget omtales i BT-kommentaren. Her står det blant annet at utvalget ikke har noen medlemmer fra samfunnsøkonomenes såkalte jerntriangel (SSB, Finansdepartementet og UiO).

Det er feil. Tre av åtte komitémedlemmer jobber i dag i SSB, én er i dag professor ved UiO, og fem har samfunnsøkonomisk utdanning fra UiO.

Men det står ikke i kommentaren at de som sitter i utvalget har bakgrunn som siviløkonomer og ikke samfunnsøkonomer, slik Navarsete hevder. Det er dermed ikke dekning for Navarsetes påstand ut fra kommentaren hun selv viser til.

Leder Kristin Clemet i tankesmien Civita har tidligere påpekt feil ved Navarsetes uttalelser om SSB.

Satt ned utvalg

Utvalget SSB-sjef Meyer nedsatte i fjor skulle se på organiseringen i byrået. Mandatet til utvalget var blant annet å finne ut av følgende punkter:

  • Hva bør være de strategiske målene for forskningsvirksomheten i SSB?
  • Hva er vurderingen av dagens forskningsavdeling sett opp mot de strategiske målene?
  • Hvilke implikasjoner dette vil få for den fremtidige organiseringen av forskningsvirksomheten i SSB.

Utvalget består av åtte medlemmer: Torstein Bye, Peter Fredriksson, Kjetil Storesletten, Hilde Bjørnland, Torfinn Harding, Magne Mogstad, Marte Rønning og Erik Horgen.

Dette er utvalgets faglige bakgrunn

Torstein Bye er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo. Han jobber i dag som direktør for SSBs avdeling for Økonomi, energi og miljøstatistikk.

Peter Fredriksson er økonomiprofessor ved Universitetet i Stockholm, og har doktorgrad fra Universitetet i Uppsala. Hans oppgitte forskningsinteresser er klassiske samfunnsøkonomiske temaer, som økonomi i utdanning, immigrasjon og arbeidsmarkedsmobilitet.

Kjetil Storesletten er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har i tillegg en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Carnegie Mellon University.

Selv om siviløkonomi inngår i Storeslettens utdannelse, er han i dag professor i Samfunnsøkonomi ved UiO, med faglige interesser som omhandler kvantitativ makroøkonomi, politisk økonomi, arbeidsmarked og risikodeling.

Det vil med andre ord bli feil å si at han ikke er samfunnsøkonom, slik Navarsete hevder om økonomene i utvalget.

Syv av åtte er samfunnsøkonomer

Hilde Bjørnland er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i økonometri og matematisk økonomi fra London School of Economics.

Torfinn Harding har doktorgrad i økonomi fra NTNU. Han jobber i dag som førsteamanuensis ved NHH, og har sin ekspertise innen samfunnsøkonomiske områder som makroøkonomi og utviklingsøkonomi.

Magne Mogstad er økonomiprofessor ved University of Chicago, og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Samme utdanning har også SSB-forsker Marte Rønning.

Fagforeningenes representant i utvalget, seniorrådgiver Erik Horgen i SSB, er den eneste i utvalget som ikke har samfunnsøkonomisk bakgrunn. Han har mastergrad i statsvitenskap fra UiO.

Navarsete hevdet at medlemmene i utvalget var siviløkonomer, ikke samfunnsøkonomer. Det er feil. Vår gjennomgang viser at alle medlemmene i utvalget, med ett unntak, har samfunnsøkonomisk bakgrunn. Den eneste i utvalget som ikke er samfunnsøkonom, er utdannet statsviter.

Tilsvar

Navarsete har ingen ytterligere kommentar til gjennomgangen foretatt av Faktisk.no, men presiserer på ny at hun har hentet opplysningene fra Bergens Tidende.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?