Faktisk.

Vedum har rett, men sammen­ligner med budsjett som ikke ble vedtatt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sammenligner dagens avgifter på strøm og drivstoff med Solberg-regjeringens siste forslag til statsbudsjett. Det ble aldri vedtatt og støttet av Frp. Foto: Torstein Bøe / NTB.

Påstand

Vi har lavere avgiftsnivå for strøm og drivstoff enn det siste statsbudsjettet til Solberg-regjeringen, som Frp støttet.

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet. VG, 23.03.2022

Konklusjon

Avgiftsnivået på drivstoff er høyere i dag enn da Solberg-regjeringen ga seg. Men det er lavere enn i Solberg-regjeringens siste forslag til statsbudsjett. Dette ble imidlertid aldri vedtatt, fordi dagens regjering overtok i mellomtiden. Dermed fikk forslaget heller aldri støtte fra Frp. Avgiftene på strøm er lavere i dag enn under Solberg-regjeringen.

Høye priser både på strøm og bensin har preget den økonomiske diskusjonen i Norge det siste halvåret.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er blitt pepret med spørsmål om bensin den siste tiden, slik VG skriver i denne artikkelen.

– Vi har lavere avgiftsnivå for strøm og drivstoff enn det siste statsbudsjettet til Solberg-regjeringen, som Frp støttet, sier Vedum til avisen.

Dette fikk Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen til å reagere. I et Facebook-innlegg anklager han Vedum for å bløffe. Solvik-Olsen skriver:

SP-Vedum hevder i VG at drivstoffavgiftene nå er lavere enn under forrige regjering. Det er faktisk feil.

Solvik-Olsen viser til at avgiftsnivået på bensin er høyere i dag enn det var for ett år siden, da den borgerlige regjeringen styrte.

Forskjellige budsjetter

Faktisk.no har spurt finansminister Vedum om dokumentasjon for påstanden. Han tok utgangspunkt i det siste budsjettet som regjeringen Solberg la frem, etter at de hadde tapt Stortingsvalget i 2021. Det skriver senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i Finansdepartementet til Faktisk.no.

Det er altså ikke det siste budsjettet som regjeringen Solberg fikk vedtatt i Stortinget som danner grunnlag for sammenligningen. Vedum sammenligner med det siste budsjettet som ble fremlagt av Solberg-regjeringen.

Solberg-regjeringen visste at den skulle gå av da finansminister Jan Tore Sanner (H) la fram forslag til statsbudsjett 12. oktober 2021. Her overleverer han budsjettdokumentene til daværende stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

Den nye rødgrønne regjeringen la frem et nytt statsbudsjett (såkalt tilleggsnummer) med det de rakk å få inn av endringer, 8. november.

Det er spesielle omstendigheter rundt det siste budsjettet en utgående regjering legger frem. Regjeringen vet at den ikke trenger å forhandle om flertall for budsjettet i Stortinget, og kan i større grad bruke det til å markere egen politikk.

Solberg-regjeringen var heller ikke en flertallsregjering i 2021. Derfor ville uansett ikke budsjettet blitt vedtatt uten endringer, som følge av forhandlinger med det daværende støttepartiet Frp.

Frp har i tidligere forhandlinger vektlagt å få ned ulike typer avgifter. Drivstoffavgifter har tidligere bidratt til å skape konflikter mellom dem og Venstre.

Foreslo endringer

I statsbudsjettet for 2022 foreslo Solberg-regjeringen å øke enkelte avgifter på drivstoff. Den største endringen var forslaget om å øke CO₂-avgiften fra 1,37 øre per liter til 1,78 øre per liter bensin. Denne økningen finnes også i Støre-regjeringens vedtatte budsjett:

Forskjellen på de to budsjettene er at Støre-regjeringen reduserer enkelte andre veibruksavgifter noe. Dermed blir det samlede avgiftsnivået på drivstoff marginalt høyere med Solberg-regjeringens siste foreslåtte statsbudsjett enn med dagens avgiftsnivå.

Sammenligner vi avgiftsnivået på bensin, er dagens avgiftsnivå fortsatt høyere enn for Solberg-regjeringens siste vedtatte statsbudsjett, som er budsjettet for 2021.

Redusert el-avgift

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, ble det lagt inn et kutt i el-avgiften på 1,5 øre per kilowattime (kWh) til 15,41 øre. Dette kuttet ligger også i Støre-regjeringens statsbudsjett.

Men i tillegg til dette har Støre-regjeringen også redusert el-avgiften til 8,91 øre per kWh i månedene januar til mars. Dermed er det riktig at avgiftsnivået på strøm er lavere i dag enn det var med Solberg-regjeringens siste forslag til statsbudsjett.

Finansminister Vedum har altså sine ord i behold hvis man sammenligner Solberg-regjeringens siste foreslåtte statsbudsjett med dagens avgiftsnivå.

Hvis man tolker påstanden som en sammenligning med det siste vedtatte budsjettet til Solberg-regjeringen, slik Ketil Solvik-Olsen ser ut til å gjøre, er påstanden riktig for strøm, men feil for drivstoff.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?