Faktisk.

Nei, vindtur­biner produserer ikke strøm bare 4 av 12 måneder i året

Her ser man deler av Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Bildet er fra 2019. Foto: Jan Kåre Ness / NTB.

Påstand

Gjennomsnittlig produserer vindturbiner strøm bare 4 av 12 måneder i året.

Motvind Norge. Motvind.org, 16.05.2022

Konklusjon

Det stemmer ikke at vindturbiner gjennomsnittlig bare produserer strøm fire måneder i året. Norske vindturbiner produserer strøm nesten hele året, men produksjonen varierer avhengig av vindforholdene. Fire av tolv måneder er bare riktig hvis man tar utgangspunkt i at turbinene skulle ha produsert for fullt alle timer, alle dager, hele året.

Organisasjonen Motvind Norge er imot industriell utbygging av vindkraft. Nylig laget de en brosjyre om vindkraftmotstanden.

I brosjyren kommer Motvind Norge med en rekke påstander. Da organisasjonen delte brosjyren på sin Facebook-side, ble det særlig diskusjon om én av dem:

Gjennomsnittlig produserer vindturbiner strøm bare 4 av 12 måneder i året.
Motvind Norge har delt lenken til brosjyren på sine Facebook-sider. Skjermdump: Facebook.

«Hvorfor lyver dere om noe som er så enkelt å motbevise? Er det en bevisst strategi?» skrev Andreas Thon Aasheim. Han er kommersiell direktør i Cloudberry Clean Energy, som eier, utvikler og drifter både vannkraftverk og vindparker.

En kvinne i kommentarfeltet var uenig:

«Det har lenge vært kjent at vindkraftverk produserer bare 1/3 av tiden (i snitt). Så da kan man bruke et bilde: Om man deler 12 mnd på 3 får man 4», svarer hun.

Stemmer det at vindturbiner i snitt bare produserer strøm fire av tolv måneder i året? Det skal vi se på i denne faktasjekken.

To viktige begreper

Magnus Wold er overingeniør ved Seksjon for kraftsituasjon og ressurser i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ifølge Wold er to begreper man må forstå:

Brukstid er hvor mange timer av et år et kraftverk ville ha vært i drift med full effekt for å oppnå den faktiske årsproduksjonen.

Magnus Wold er overingeniør ved Seksjon for kraftsituasjon og ressurser i NVE. Foto: Privat.

Brukstiden regnes ut ved å dele årsproduksjon på installert effekt. Installert effekt er det et vindkraftverk maksimalt kan produsere.

Det andre begrepet man må forstå er kapasitetsfaktor. Det er hvor mange timer i året brukstiden utgjør i prosent.

Det er 8760 timer i ett år. En brukstid på 3500 timer, gir dermed en kapasitetsfaktor på omtrent 40 prosent.

Viser til tall fra NVE

Faktisk.no har spurt Motvind Norge om dokumentasjon for påstanden om at vindturbiner bare produserer strøm i snitt fire av tolv måneder i året. I et notat skriver organisasjonens fagpolitiske utvalg at de har tatt utgangspunkt i kapasitetsfaktoren, som NVE har beregnet.

Motvind Norge legger til grunn en kapasitetsfaktor på 33 prosent. Organisasjonen viser til tall for perioden 2010–2021, og skriver at «norske vindkraftverk totalt sett, med unntak av ett år, har ligget omkring 33 prosent de siste årene».

Tall fra NVE bekrefter dette bildet:

«33 prosent er en tredjedel. Fire av tolv måneder, som Motvind Norge nevner i vår brosjyre, er også en tredjedel av året», står det i notatet.

«Det er dette tallet som er utgangspunktet for å si at 'gjennomsnittlig produserer vindturbiner strøm bare 4 av 12 måneder i året'. Det viser til hele den norske vindkraftproduksjonen».

I notatet er Motvind Norge også åpne for at formuleringen er noe upresis:

«Så kan man selvfølgelig diskutere om forfatteren av brosjyren, med sin begrensede plass, i stedet for bare å si gjennomsnittlig, burde ha lagt til 'dersom de produserte for fullt'».

Les hele notatet fra Motvind Norge her.

Produserer strøm hele året

John Olav Tande er sjefsforsker hos SINTEF Energi. Han sier til Faktisk.no at påstanden om at vindturbiner gjennomsnittlig produserer strøm bare fire av tolv måneder i året, er feil.

– Det er tulleretorikk. Det gir ikke mening å fremstille det slik. Vindturbiner produserer strøm hele året, men ikke like mye hele tiden. Det vil variere avhengig av vindforholdene, sier han.

John Olav Tande, sjefsforsker ved SINTEF Energi, mener Motvind Norge driver med «tulleretorikk».. Foto: SINTEF.

Tande sier at det er en klassisk misforståelse å tro at brukstid handler om når vindturbinene er i bruk.

– Det er snakk om et forholdstall, det er en praktisk måte å kunne sammenligne ulike tall på. Det betyr ikke at vindturbinene ikke går resten av tiden, sier han.

Tande påpeker at man kunne gjort samme regnestykket med et vannkraftverk.

– Men ingen sier jo at vannkraftverk produserer kun fire av tolv måneder av den grunn, sier han.

Produserer mellom 0 og 100 prosent

Magnus Wold i NVE mener at påstanden til Motvind Norge kunne vært riktig om vindkraftverkene produserte hundre prosent i fire måneder og null prosent resten av året.

– Men det er jo ikke slik virkeligheten er. Vindkraftverkene har et fullt spekter mellom null prosent til hundre prosent, påpeker han.

Denne grafen viser kraftproduksjon fra alle norske vindkraftverk for 2020 og 2021. Den varierer mye, men i dette tidsspennet er den aldri null. Det måtte den ha vært for at påstanden til Motvind Norge skulle vært riktig.

Kraftproduksjon fra alle norske vindkraftverk for 2020 og 2021. Kilde: NVE

Påstanden om at vindturbiner bare produserer strøm fire av tolv måneder i året, stemmer altså ikke. De produserer stort sett strøm hele tiden, men hvor stor produksjonen er varierer.

Dersom vindturbinene produserte for fullt hele tiden, hadde det vært riktig at de produserte strøm bare fire av tolv måneder i året. Men dette er en hypotetisk situasjon.

Motvind Norge har fått mulighet til å kommentere konklusjonen i denne faktasjekken. De har ikke ønsket å komme med ytterligere kommentarer.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?