Faktisk.

Droneangrep fører til omfattende GPS-jamming i Russland

– Russland er sårbare også i områder som de tidligere har regnet for trygge, sier militærekspert.

hovedbilde
Satellittbildet 12. desember viser at mannskapene på Engels-flybasen formulerte beskjeden «Død over nazistene» på rullebanen samme dag som det ble iverksatt GPS-jamming. Foto: Planet Labs/Faktisk Verifiserbar

Russisk GPS-jamming har økt til et nivå man aldri har sett før.

Etter at Ukraina gjennomførte droneangrep mot militære mål dypt inne i Russland, har Russland tatt i bruk jamming for å sikre luftrommet mot langtrekkende presisjonsvåpen, viser en kartlegging Faktisk Verifiserbar har gjennomført.

Jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler.

5. desember ble to flybaser rammet, og dagen etter ble en russisk flyplass i Kursk-regionen truffet i et droneangrep.

En uke etter droneangrepet på Engels-flybasen, slo Russland opp en «elektronisk paraply» for å beskytte sin hovedflybase for strategiske bombefly.

Et satellittbilde fra Planet Labs tatt samme dag, viser at mannskapene på Engels har formulert følgende budskap til den ukrainske fienden: «Død over nazistene».

Omfattende GPS-forstyrrelser

12. desember ble det målt kraftige GPS-forstyrrelser over store områder i Saratov-regionen, ifølge nettsiden GPSJam. Ifølge kartet har GPS-forstyrrelsene en rekkevidde på rundt 50 mil. I dette området har det ikke forekommet GPS-forstyrrelser i et slikt omfang siden Russlands storskalainvasjon 24. februar.

Kartet viser også omfattende signalforstyrrelser rundt hovedstaden Moskva.

Nettsiden GPSJam viser signalforstyrrelsene rundt Moskva og Engels, som er Russlands hovedflybase for strategiske bombefly. Faksimile: gpsjam.org

– Mangler man GPS, eller hvis GPS-en gir dårlige data, vil presisjonen i navigasjon, evnen til effektiv kommunikasjon på flere moderne sambandsmidler og evnen til å styre våpen inn på spesifikke mål bli kraftig redusert, sier orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen.

– Sårbare

Strømmen sier at kartdataene viser at Russland har iverksatt tiltak for områdeforsvar og beskyttelse av egne baser. Russland har systemer for elektronisk krigføring som er i stand til å jamme store områder.

– At Russland gjør dette nå er lite annet enn en erkjennelse av at de er sårbare også i områder som de tidligere har regnet for trygge, sier Strømmen til Faktisk Verifiserbar.

GPS-jammingen i Russland har i løpet av en uke økt til et nivå som man ikke har sett før, sier Erik Kannike i det private estiske etterretningsselskapet SensusQ til Wired.

Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen er PhD-stipendiat ved Sjøkrigsskolen. Foto: Forsvaret

Lett tilgjengelig sivilt utstyr som droner med innebygd navigasjon og større droner som bruker satellittkommunikasjon for fjernstyring, har som regel GPS som eneste navigasjonshjelpemiddel, forklarer Tor Ivar Strømmen.

– Det betyr at slike system blir nesten ubrukelige i områder hvor GPS er forstyrret eller jammet ut, særlig hvis man også bruker visuelt dekke som røyklegging, noe Russland er svært gode på. GPS-jamming er derfor mye brukt, og et relativt enkelt mottiltak for å beskytte mål mot presisjonsangrep, og for eksempel droneangrep, sier han.

Orlogskapteinen sier at GPS-jamming er en kapasitet som Russland de siste årene svært ofte har brukt, for både «signalering» til Norge og i sammenheng med militær øvingsvirksomhet.

Elektronisk krigføring

Både i Ukraina og Syria har russiske styrker vist evne til elektronisk krigføring. Ifølge Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er overvåkingsdroner satt ut av spill på grunn av GPS-jamming, men Russland har benektet at de står bak og lagt skylden på Ukraina.

– Årsaken til at vi ikke har sett dette i bruk utenfor kampområdene i Ukraina frem til nå, er først og fremst fordi Ukraina ikke har hatt demonstrert kapasitet til å true utenfor eget territorium med våpen som trenger GPS. Samt at GPS-jamming selvsagt også vil ha en avgrenset negativ effekt også på sivil og militær russisk aktivitet i områdene som blir jammet. Også Russland bruker GPS, men har oftest også GLONASS, og er derfor mindre sårbar enn andre, forklarer Strømmen.

The Independent Barents Observer har tidligere omtalt at et langtrekkende system med teleskop-antennemaster med en rekkevidde på opp til 500 mil, ved flere anledninger har vært satt opp på en forlatt flystripe sør for Murmansk. Systemet har vært brukt av Nordflåten under taktiske øvelser, og kan også gjennomføre informasjonshenting av signaler.

Sterk økning i Norge

En oversikt fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser at det har vært en sterk økning i GPS-jamming mot Norge etter krigsutbruddet. Ifølge Nkom har det vært 81 dager med GPS-bortfall i Øst-Finnmark frem til 16. november.

Grafikken viser GPS-bortfall i Øst-Finnmark frem til 16. november. Faksimile: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

I 2020 ble det registrert 22 dager med bortfall av GPS-signaler, og 2021 sank antallet til 21. Ifølge Nkom kan økningen i 2022 ha sammenheng med krigen i Ukraina.

Statssekretær Johan Vasara (Ap) i Samferdselsdepartementet sa i august til Dagbladet at de var bekymret over utviklingen.

Blokkering av GPS-signaler rammer både sjøfart og luftfart, og kan i verste fall føre til tap av menneskeliv, advarte norsk politi og redningstjeneste i intervju med TV 2 i 2019.

28. juni registrerte nettsiden GPSJam signalforstyrrelser i Øst-Finnmark. Faksimile: gpsjam.org

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?