Faktisk.

Vi fulgte super­du­ellen mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

Tirsdag 29. august var det duket for statsministerduell i Tromsø, direktesendt på NRK1.

Skjermbilde: NRK

Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) ble grillet av programlederne Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen, samt fremmøtt publikum.

De startet med dagens oppsiktsvekkende partibarometer fra Norstat for NRK som viser at Høyre nå er Norges største parti. På målingen har Høyre 25,7 prosents oppslutning, mens Arbeiderpartiet har falt til 24,4 prosent.

Apropos fall: Støre åpnet med en påstand partiet har kjørt hardt på i valgkampen:

Andelen av oss som jobber faller.

Vi har funnet frem tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Slik ser de ut:

Vi har tidligere faktasjekket en lignende påstand som Støre kom med i sin landsmøtetale 19. april. Dette var før de aller siste tallene kom inn. Den er derfor ikke oppdatert med den aller siste utviklingen, men gjennomgangen gir innsikt om sysselsettingstallene:

Ap-lederen har har også hevdet at veksten i nye jobber har gått ned. Slik gikk det da vi så nærmere på den påstanden:

Også finansminister Siv Jensen (Frp) har fått en påstand om sysselsettingen faktasjekket. Slik gikk det:

I debatten på NRK1 sa Erna Solberg at arbeidsledigheten nå er på vei ned. Her er tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til SSB som viser den siste utviklingen. Først antallet:

Ser man på andelen arbeidsløse, viser også denne en nedgang:

Høyre måtte imidlertid trekke en radioreklame som rullet på P4 i juli, da de bommet på begge sine påstander om sysselsetting og økonomi:

Skole og lærere

Debatten dreide til skole og lærere. Erna Solberg snakket om hvordan regjeringen nå har økt antallet lærere på de laveste trinnene i skolen. Slik er dagens tall fra Utdanningsdirektoratet om antall lærere og årsverk til undervisning i grunnskolen:

Jonas Gahr Støre var på sin side opptatt av at nesten 40 000 lærere gjør andre ting enn å være lærere.

Vi har tidligere skrevet en artikkel om temaet, basert på en tidligere påstand Støre kom med i valgkampen om at en tredjedel av lærerne faller ut av skolen etter fem år: «Hvor mange lærere slutter egentlig i skolen?».

Vi har også tidligere faktasjekket gruppestørrelser i skolen:

Det samme har vi gjort rundt temaet lærertetthet og forskjeller mellom kommunene:

Pengebruk og forsvar

Duellen kom også innom Forsvaret. Jonas Gahr Støre kom med en konkret påstand om pengebruken til forsvar:

Vi var, da vi gikk av, på 7. plass i NATO på forsvarsutgifter mellom landene. Nå har vi falt ned til 11. plass.

Strengt tatt lå Norge på 8. plass da den rødgrønne regjeringen gikk av høsten 2013. Men da hadde de allerede levert budsjettet for neste år, som ga Norge en 7. plass i 2014. Her har du hele oversikten fra 2010 til i dag, basert på NATOs egne tall:

Flyktninger og innvandrere

Det ble også snakket om innvandring, der Erna Solberg hevdet at den nåværende regjeringen har satt bosettingsrekord i Norge. Dette har vi faktasjekket tidligere:

Slik er forøvrig tallene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

Apropos flyktninger, ble det en diskusjon om samfunnet var blitt kaldere under den borgerlige regjeringen. Støre trakk frem retorikken i innvandringspolitikken, og det faktum at Frp var «sluppet til» i regjering:

Erna Solberg er en av de få, kanskje den eneste konservative lederen, som har tatt et ytterparti på høyrefløyen inn i regjering. Det har ført til økte forskjeller i Norge, men det har også gjort noe med tonen i vårt samfunn.

Statsministeren kvitterte blant annet med å nevne en undersøkelse hun mener viser det motsatte:

Det viktigste måleinstrumentet vi har, er en undersøkelse som gjøres i mange land som sier: «Ville du følt uro hvis din datter eller sønn valgte å gifte seg med en innvandrer?» Det er færre og færre i Norge som føler uro med det, og det har falt betydelig i løpet av denne regjeringen. Kanskje det største parameteret på om vi har blitt hardere eller kaldere er nettopp det.

Solberg viser til ett av spørsmålene i SSB-rapporten «Holdninger til innvandrere og innvandring 2016»:

Solberg har rett i at antallet som svarer ja har gått ned siden 2013. Samtidig har andelen økt igjen fra 2015 til 2016. Ser man på resten av undersøkelsen, er den imidlertid ikke positiv fra et integreringsperspektiv.

SSB konkluderer med at det er «økt skepsis til innvandrere og innvandring». Tallene viser blant annet at færre har kontakt med innvandrere, og at færre verdsetter innvandreres arbeids- og kulturinnsats. Flere mener innvandrere er en kilde til utrygghet.

Fisk og selvforsyning

Selvforsyning ble også et tema. Fra salen kom det et spørsmål om kandidatene visste hva selvforsyningsgraden for Norge var. Mens Støre spurte «er det mat du tenker på?», var Solberg offensiv og sa:

Hvis vi regner inn fisken i selvforsyningsgraden i Norge, ikke minst all den laksen som står i havmerdene, så er vi betydelig selvforsynt. Vi er en matvareprodusent dette landet. Fisken er vår viktigste eksportvare, ved siden av det vi har fra olje og gass, og den typen. Vi leverer 31 millioner middagsmåltider hver eneste dag ute. Så tar vi med oss fisken, så er vi mer enn 100 prosent selvforsynt.

Her er tallenes tale, presentert i to grafer basert på tall fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Helsedirektoratet. Så blir det et spørsmål hvorvidt Solberg snakker om fisk isolert, eller som en del av helheten:

Kilde: Helsedirektoratet

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?