Faktisk.

Fortsatt ikke viten­ska­pelig dokumentert at viruset er men­neske­skapt

Norsk forsker hevder på nytt at viruset er menneskeskapt. Heller ikke denne gangen er det lagt frem noen dokumentasjon. Foreløpig vet man ikke sikkert hvor viruset kommer fra.

hovedbilde
Foto: NIAID-RML.

28. mai meldte den britiske tabloidavisen The Daily Mail at en «eksplosiv ny studie» hevdet å kunne bevise at koronaviruset ikke har en naturlig opprinnelse. Det ble også hevdet at kinesiske forskere har forfalsket data for å skjule at viruset ble konstruert i et laboratorium.

Skjermdump fra Daily Mail

Artikkelen til Daily Mail har alene fått over 70 000 reaksjoner, kommentarer og delinger på Facebook, og både Fox News og New York Post har laget saker basert på artikkelen.

Studien har også blitt omtalt av norske ABC Nyheter og av Ekstra Bladet i Danmark. Den norske vaksineforskeren Birger Sørensen er førsteforfatter av studien, som foreløpig ikke har blitt gjort tilgjengelig for andre enn Daily Mail.

Daily Mail-artikkelen spiller inn i debatten om virusets opprinnelse, som har blusset opp de siste ukene. Bakgrunnen er blant annet en kronikk i tidsskriftet Science, der flere anerkjente forskere oppfordrer til grundige undersøkelser av muligheten for at viruset lekket ut av et laboratorium.

I tillegg har USAs president Joe Biden beordret etterretningstjenestene å undersøke spørsmålet på nytt. Det skjedde etter at en reportasje i The Wall Street Journal la frem informasjon som peker i retning av labteorien, ga nytt liv til debatten om virusets opprinnelse.

Noe lignende skjedde i april i fjor, etter at det ble stilt spørsmål ved sikkerheten ved det virologiske laboratoriet i Wuhan. Da skrev vi at det samlet sett ikke var grunnlag for å konkludere med at viruset sannsynligvis hadde lekket ut fra en lab:

Eksperter på feltet sier nå til Faktisk.no at argumentene som gjengis av den britiske avisen ikke taler for at koronaviruset er menneskeskapt. De vil likevel ikke utelukke at viruset kommer fra en lab.

Ikke offentlig tilgjengelig

Studien det dreier seg om er forfattet av den britiske medisineren Angus Dalgleish, en kjent HIV-forsker som også er medlem av det nasjonalistiske partiet UKIP, den norske vaksineforskeren Birger Sørensen og Andres Susrud.

De to sistnevnte er henholdsvis styreleder og administrerende direktør i Immunor, et selskap som i fjor forsøkte å lansere en vaksine mot covid-19.

Daily Mail siterer Sørensen på at han tror at viruset slapp ut av deler av laboratoriet i Wuhan med lavere sikkerhetsnivå.

Sørensen ble kjent for et norsk publikum da NRK publiserte en sak i fjor som ga inntrykk av at en vitenskapelig artikkel han snart skulle publisere, dokumenterte at koronaviruset SARS-CoV-2 ikke hadde en naturlig opprinnelse.

Det stemte ikke, noe flere medier, inkludert Faktisk.no omtalte den gangen:

Et utkast til artikkelen der Sørensen, Dalgleish og Susrud forsøkte å dokumentere at viruset var konstruert i et laboratorium, ble senere gjort tilgjengelig av den konservative nettavisen Minerva.

Det nye manuskriptet til de tre forfatterne, som Daily Mail har fått tilgang til, ser ut til å være basert på teksten Minerva publiserte.

Det finnes ikke noen offentlig tilgjengelig versjon av studien. Verken Daily Mail, Sørensen, Susrud eller Dalgleish har besvart Faktisk.nos forespørsler om å få se manuskriptet eller om kommentarer til opplysningene i denne artikkelen.

Avvist av tidsskrift

Opprinnelig skrev The Daily Mail at studien som angivelig viser at koronaviruset er menneskeskapt, skulle publiseres i det vitenskapelige tidsskriftet QRB Discovery.

30. mai avviste tidsskriftets offisielle Twitter-konto imidlertid at studien hadde blitt antatt eller at artikkelen skulle publiseres.

Skjermdump fra Twitter.

Det bekrefter også QRB Discovery-redaktør Bengt Nordén overfor Faktisk.no:

– Artikkelen ble refusert i sin opprinnelige versjon, sier han.

– Jeg er kjent med at forfatterne er misfornøyde med dette, og at de mener at redaktøren har misforstått.

Ifølge Nordén kan artikkelforfatterne komme med en innsigelse mot tidsskriftets vurdering og gjøre et nytt forsøk på å få artikkelen antatt, men han kjenner ikke til at noe slikt har skjedd.

Etter at Faktisk.no tok kontakt med Daily Mail og informerte dem om at tidsskriftet avviste at studien skulle publiseres i QRB Discovery, har artikkelen blitt endret. Det står nå at studien har blitt sendt inn for publikasjon.

Fullt mulig at viruset lekket ut fra lab

Vegard Eldholm har doktorgrad i molekylær mikrobiologi og jobber som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI). Han kjenner til Birger Sørensen og Angus Dalgleishs forrige upubliserte artikkel, og uttalte seg kritisk til Sørensens konklusjoner i fjor. Nå har han sett nærmere på artikkelen i Daily Mail.

Han mener det er fullt mulig at viruset kan ha lekket ut fra et laboratorium, selv om det ikke finnes noe vitenskapelig bevis for dette. Det betyr ikke at Sørensen og Dalgleishs arbeid bør tillegges noe vekt, mener Eldholm:

– Dei følger ikkje normale prosedyrer for deling av funna sine, noko som gjer det svært vanskeleg å ettergå.

Eldholm understreker at man må skille mellom muligheten for at viruset ved et uhell kan ha sluppet ut fra en lab, og at det skal være manipulert eller laget av mennesker.

Normalt, spesielt i arbeid med covid-19, vil forskere gjøre arbeidet sitt tilgjengelig som en såkalt preprint, slik at andre kan gjennomgå det. Eldholm reagerer på at dette ikke gjøres her.

– I dette tilfellet jobbar dei tilsynelatande direkte med Daily Mail og deler nokre figurar utan nok kontekst til at ein kan ta stilling til det. Først når arbeidet er fullt tilgjengeleg, vil det vere mogeleg å vurdere om det kan vere noko hold i det.

– Nesten komisk

Noen av funnene til forskerne er likevel omtalt i artikkelen i Daily Mail. Eldholm reagerer spesielt på at Sørensen skal ha sagt at:

… But because, like magnets, the positively charged amino acids repel each other, it is rare to find even three in a row in naturally occurring organisms, while four in a row is 'extremely unlikely'.

– Det er rett og slett feil. Det er tusenvis av eksempel på fire og fleire positivt ladde aminosyrer på rad i det humane proteomet/genomet, og i andre koronavirus.

Daily Mail siterer også Dalgleish på følgende:

The laws of physics mean that you cannot have four positively charged amino acids in a row. The only way you can get this is if you artificially manufacture it.

– Det er jo nesten komisk. Når eg søker i den mest brukte proteindatabasen etter aminosyresekvenser som har fem positivt ladde aminosyrer etter seg, gir dette 10 000 treff. Dette er maksimalt antall treff databasen er i stand til å gi, så det betyr at det er fleire, sier Eldholm.

– I praksis betyr dette at det er langt over 10 000 eksempel på kjente proteinsekvensar der ute som har minst fem positivt ladde aminosyrer på rad. Påstanden om at fire på rad går på tvers av fysikken sine lover, er med andre ord ikkje heilt botnsolid.

– Uten vitenskapelig belegg

Også Anne Spurkland, som er professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, reagerer på at Dalgleish og Sørensen er så bastante i Daily Mail. Hun var også en av fagfolkene som gikk hardt ut mot Sørensen i fjor.

– De har jo ikke lagt frem bevis for noe av det som hevdes. Så lenge man ikke får se teksten der de legger fram sine resonnementer, er det egentlig verdiløst som dokumentasjon, sier Spurkland.

Anne Spurkland er professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo (UiO). Foto: UiO.

– Vi vet rett og slett ikke hvor viruset kommer fra ennå, og kanskje får vi aldri vite det. Det er fullt mulig at viruset kan stamme fra en lablekkasje, eller det kan ha oppstått i naturen. Forskere diskuterer og jobber med dette hele tiden.

Spurkland understreker at det ikke er noen tvil om at viruslaboratoriet i Wuhan har forsket på koronavirus i mange år, og også gjort undersøkelser for å se om virusene de har isolert kan smitte menneske-celler.

Spurkland presiserer samtidig at det er forskjell på å si at viruset kan ha sluppet ut av en lab, og at viruset er blitt bevisst manipulert i såkalte «gain of function»-studier.

– Jeg kan være enig i at det ikke er utenkelig at viruset kan ha lekket fra laboratoriet i Wuhan. Men det Sørensen hevder, om at egenskaper ved viruset beviser at det er manipulert i et laboratorium, er uten vitenskapelig belegg.

– Viser ikke kortene sine

Hun reagerer på at forskerne først legger frem konklusjonene sine i tabloidpressen:

– Det virker som om de nå gjør det samme som i fjor. De påstår at de har solid evidens for at dette er et virus som er konstruert i en lab, og får mye oppmerksomhet. Men de viser ikke kortene sine.

Spurkland understreker at hun ikke kan bedømme innholdet i den nye artikkelen, siden den ikke er publisert ennå. Hun har derimot lest Sørensen og Dalgleishs forrige manuskript, som den nye artikkelen ser ut til å bygge på.

– Dette fremsto uvitenskapelig skrevet, og det inneholdt feil. Det er ikke så rart at ingen tidsskrifter ville publisere det. Kanskje er den nye artikkelen mer gjennomarbeidet, men det er umulig å si.

Spurkland reagerer også på at Sørensen og Dalgleish skriver at andre forskere må motbevise deres teorier, ikke omvendt:

– Det er ikke sånn vitenskapen fungerer. Jeg skjønner godt at de så langt stort sett har fått oppmerksomhet i media, og ikke fra andre forskere.

UIB-professor: – Ikke «fellende bevis»

Audun Helge Nerland er professor ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen og forsker ved Havforskningsinstituttet. Han sier til Faktisk.no at det er relativt lett å lage nye varianter av virus i et laboratorium, og at mye tyder på at det har blitt drevet slik forskning ved virologi-laboratoriet i Wuhan.

Audun Helge Nerland er professor ved Klinisk institutt II ved Universitetet i Bergen (UiB) og forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: UiB.

Nerland mener samtidig at det ikke er mulig å konkludere med at koronaviruset er menneskeskapt, selv om det er en reell mulighet for det:

– Det er veldig vanskelig å finne ut om et virus har oppstått i naturen eller om det er menneskeskapt, sier Nerland.

Nerland mener at Sørensen og hans medforfattere har funnet indisier som kan tyde på at viruset er menneskeskapt, men at det ikke kan bevise noe. Indisiene det er snakk om er ifølge Nerland aminosyresekvensene som blir omtalt i studien.

– Det er ikke snakk om noe fellende bevis. Hvis man fant en sekvens på ti nukleotider som var lik en sekvens fra et annet sted, så ville det være stor sannsynlighet for at den var menneskeskapt, sier han, og fortsetter:

– Før var det vanlig at det ble lagt inn en del sekvenser som gjorde det synlig at det er menneskeskapt, men det skjer ikke i dag. Hvis det er bare noen få nukleotider som er lagt til i genomet, så kan dette ha skjedd naturlig, selv om sekvensen skulle tyde på å være designet i laboratoriet.

Faktisk.no har forsøkt å få kontakt med Sørensen, Susrud og Dalgleish for å få tilgang til den nye studien, og for å be om kommentarer til kritikken som fremkommer i denne artikkelen. Vi har tatt kontakt per e-post, telefon og SMS. Ingen av dem har besvart våre spørsmål.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?