Faktisk.

Nei, WHO har ikke «bekreftet» at covid-19 ikke er farligere enn influensa

Marit Hommedal / NTB

Påstand

WHO bekrefter (ved et uhell) at Covid ikke er mer farlig enn influensa.

Off-Guardian, Steigan.no. Off-Guardian, 08.10.2020

Konklusjon

Ifølge nettstedet Off-Guardian viser uttalelser fra WHOs beredskapssjef Michael Ryan om at ti prosent av verdens befolkning kan ha blitt smittet av koronaviruset, at covid-19 ikke er farligere enn influensa. WHO og Ryan selv har gitt klart uttrykk for at koronavirussykdommen er farligere enn influensa. Regnestykket Off-Guardian legger til grunn for sin påstand deler antallet bekreftede smittede som har dødd av covid-19 på antallet man anslår har blitt smittet, totalt sett. Dette gir det feilaktige svaret at 0,14 prosent av dem som er smittet av koronaviruset, dør. Forskning tilsier at tallet er rundt 0,6 prosent, et tall som også brukes av WHO.

Påstanden er helt feil.

12. oktober publiserte nettstedet steigan.no en oversatt artikkel med tittelen «WHO bekrefter (ved et uhell) at Covid ikke er mer farlig enn influensa».

Artikkelen, som opprinnelig ble publisert på det engelskspråklige nettstedet Off-Guardian, hevder at en uttalelse fra WHOs beredskapssjef, Michael Ryan, viser at koronavirussykdommen covid-19 er omtrent like farlig som influensa. Ifølge nettstedet falt uttalelsen under WHOs styremøte 5. oktober, og de viser til en video av møtet.

Videoen ser ikke lenger ut til å være tilgjengelig på WHOs nettsider. Uttalelsene fra Michael Ryan ble imidlertid referert av en rekke medier, blant annet NBC, Time og Los Angeles Times.

Ifølge NBC sa Ryan at «de beste estimatene» tilsa at 10 prosent av verdens befolkning kan ha blitt smittet av viruset. Off-Guardian mener dette betyr at covid-19 er like dødelig som influensa.

Mens originalversjonen av artikkelen har fått nesten 61 500 reaksjoner, kommentarer og delinger på Facebook, har artikkelen på steigan.no fått 11 280, ifølge analyseverktøyet CrowdTangle.

Faktisk.no har fått en rekke tips om artikkelen på steigan.no fra lesere som lurer på om innholdet stemmer. Det gjør det ikke.

Regner på feil måte

Hvis man skal finne ut hvor dødelig en sykdom er, er det vanlig å bruke et av de to følgende forholdstallene:

  • Antall døde per bekreftet smittetilfelle
  • Den totale andelen smittede som dør av sykdommen

Du kan lese mer om hvordan dødeligheten av en sykdom som covid-19 blir beregnet i denne faktasjekken og denne artikkelen fra Faktisk.no.

I steigan.nos oversettelse av artikkelen fra Off-Guardian, står det:

Den globale befolkningen er omtrent 7,8 milliarder mennesker, hvis 10% har blitt smittet, er det 780 millioner tilfeller. Det globale antallet dødsfall som for tiden tilskrives Sars-Cov-2-infeksjoner er 1.085.373.

Det gir en dødsrate på infeksjoner på omtrent eller 0,14%. Helt i tråd med sesonginfluensa og spådommene fra mange eksperter fra hele verden.

Off-Guardian deler altså antallet av de bekreftet smittede som har dødd av covid-19 på et anslag over hvor mange som er smittet, totalt sett, og kommer da frem til en «dødsrate» på 0,14 prosent. Dette regnestykket er misvisende.

Mens tallet 780 millioner er basert på et anslag over hvor mange som, totalt sett, kan ha blitt smittet med covid-19, er antall dødsfall nettstedet opererer med basert på personer med bekreftet smitte som er døde som følge av covid-19.

Siden mange kan dø av covid-19 uten at de har blitt testet for sykdommen, er det ikke mulig å slå fast hvor dødelig koronaviruset er ved å dele antallet bekreftede smittetilfeller i hele verden på antallet personer som antas å ha blitt smittet, totalt sett. En slik regnemåte medfører betydelig usikkerhet, blant annet fordi smittesporingen og testingen varierer kraftig mellom forskjellige land og områder. Dette regnestykket kan altså ikke sies å bekrefte at covid-19 ikke er farligere enn influensa.

Mellom 0,53 og 0,82 prosent

For å få et bilde av hvor mange av de som er smittet av koronaviruset som dør av covid-19, må man i stedet basere seg på anslag over antallet sykdomstilfeller og dødelighetsraten sykdommen antas å ha. Forskningen på dette området peker klart i retning av at covid-19 er dødeligere enn influensa.

En metaanalyse som ble publisert i International Journal of Infectious Diseases 19. september anslår en dødelighet på 0,68 prosent for covid-19. Dette anslaget tilsier at hvis 780 millioner mennesker har blitt smittet, så har omtrent 5,3 millioner av disse dødd av sykdommen.

Tallet forskerne har regnet seg frem til, er basert på 24 estimater av dødelighet fra flere ulike land hentet fra perioden februar til juni 2020. Det er ganske store variasjoner mellom studiene som blir sammenlignet, og forskerne bak analysen skriver at 0,68 prosent er et usikkert anslag. Likevel mener de at den reelle dødeligheten mest sannsynlig ligger et sted mellom 0,53 og 0,82 prosent.

Utelater tiltak

Regnestykket fra Off-Guardian tar heller ikke høyde for at covid-19 har blitt møtt med en rekke smittevernstiltak, noe som ikke skjer under sesonginfluensa. Dermed sammenligner nettstedet to sykdommer som i realiteten ikke kan sammenlignes direkte.

En studie som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature anslår at 3,1 millioner flere personer ville ha dødd av covid-19 bare i Europa, dersom det ikke hadde blitt innført smittevernstiltak. Hvis hele verden hadde blitt tatt i betraktning, ville tallet åpenbart ha vært betydelig høyere.

Påstanden om at covid-19 ikke er farligere enn influensa, er med andre ord helt feil.

Sprer feilinformasjon

Ifølge en rapport fra NewsGuard, en amerikansk organisasjon som vurderer troverdigheten til digitale nyhetskilder, ble Off-Guardian etablert av enkeltpersoner som hadde blitt kastet ut fra kommentarfeltet til den britiske avisen The Guardian.

Skjermdump: NewsGuard-rapport om Off-Guardian

NewsGuard skriver videre at Off-Guardian begår «jevnlige og alvorlige» brudd på journalistiske standarder, og viser til at nettstedet har spredd feilinformasjon om koronaviruspandemien, samt konspirasjonsteorier om terrorangrepene 11. september 2001 og vaksiner.

Skjermbilde fra Youtube

15. oktober var toppsaken på nettstedet «The Covidian Cult», der den etablerte forståelsen av covid-19 sammenlignes med alt fra totalitære ideologier til religiøse kulter, herunder scientologi.

En video som også lå høyt på nettsiden sammenligner koronaviruspandemien med terrorangrepene 11. september. Budskapet er at den «offisielle» historien om både terrorangrepene og pandemien er del av en agenda som tjener «elitenes» sak.

Oppklarte utsagn senere

Under en pressekonferanse 12. oktober svarte WHOs beredskapssjef Ryan på spørsmål fra en journalist fra nyhetsbyrået AFP om uttalelsen.

Ifølge transkripsjonen av pressekonferansen, som er åpent tilgjengelig på WHOs hjemmesider, spurte en AFP-journalist om dødelighetsraten ved covid-19 er lik den for influensa.

I svaret til AFP presiserte Ryan at utsagnet hans var ment å vise til at mange mennesker fremdeles kan bli utsatt for koronasmitte, siden bare en liten andel av verdens befolkning har blitt smittet av sykdommen. Han sier også:

– Poenget mitt var ment som en illustrasjon.

Ryans uttalelser blir fulgt opp av WHO-epidemiologen Maria Van Kerkhove, som sier at en rekke matematikere og statistikere undersøker dødeligheten av covid-19:

– Alle samler seg rundt et punktestimat på omkring 0,6 prosent, sier hun, og fortsetter:

– Det kan være det ikke høres så veldig mye ut, men det er mye høyere enn influensa, og dødeligheten øker dramatisk med alderen.

Tilsvar

Faktisk.no har lagt frem konklusjonen og hovedinnholdet i denne faktasjekken for Pål Steigan, som publiserte oversettelsen av Off-Guardians artikkel på sin nettside.

I en e-post skriver Steigan:

Når det gjelder innholdet, så sitter verken dere eller vi med noen endelig fasit, men det er verdt å merke seg at den anerkjente epidemiologen John Ioannidis har gjort en vitenskapelig studie av  dødeligheten av covid-19 som viser at dødeligheten av viruset i forhold til alle smittede (IFR) ligger på et mediantall på 0,05% for folk under 70. Studien er fagfellevurdert og pubisert i WHOs egen Bulletin. Det tilsvarer det Kit Knightly skrev i den artikkelen dere kritiserer.

Artikkelen Steigan viser til har blitt møtt med skarp kritikk knyttet til metodebruk og datagrunnlag. På spørsmål om hva han tenker om denne kritikken, svarer Steigan:

– Nok et eksempel på at dere verken er pressefolk eller skjønner hvordan vitenskapen fungerer. Det finnes ingen fasit, det skal være motsigelser. Ioannidis kommer til å svare, og det blir interessant. Faren oppstår hvis noen, sånn som dere, prøver å etablere en kanonisert fasit. Da dør vitenskapen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?