Faktisk.

Her er hele CV-en til Ida Wolden Bache

Hun gikk ikke rett fra forskningsassistent til visesentralbanksjef, slik man kunne få inntrykk av på Dagsrevyen. Men det kom fram mer i sendingen om Ida Wolden Baches bakgrunn enn på skjermbildet som nå spres i sosiale medier.

hovedbilde
Hvem er best egnet til å bli sentralbanksjef? spurte NRK Dagsrevyen og sammenlignet CV-ene til Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg. Nå får statskanalen kritikk for ikke å ha tatt med flere av Wolden Baches tunge stillinger. Skjermbilde: NRK.

Debatten om hvem som skal bli ny sentralbanksjef i Norge går for fullt. Tirsdag 11. januar hadde NRK Dagsrevyen et innslag om de to som konkurrerer om den prestisjefulle stillingen. «Hvem er best egnet?» spurte statskanalen.

I en grafikk ble CV-ene til de to kandidatene sammenlignet. Mens det sto sju punkter fra Jens Stoltenbergs CV, var det bare tatt med fire punkter fra CV-en til Ida Wolden Bache.

I tillegg til Stoltenbergs mastergrad i samfunnsøkonomi, var stillingen som konsulent for SSB tatt med. Også politiske verv som statssekretær, flere ministerposter, to omganger som statsminister og jobben som generalsekretær i NATO var med på NRKs grafikk.

Bache Woldens CV så langt skrinnere ut. Riktignok var doktorgraden hennes i samfunnsøkonomi og mastergraden i økonomi tatt med. Men av yrkeserfaring var bare to jobber nevnt: Forskningsassistent og visesentralbanksjef.

Full CV

Hele CV-en til Ida Wolden Bache ligger ute på hjemmesiden til Norges Bank.

Utdanning:

 • 2007: PhD samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
 • 1999: MSc Economics, London School of Economics and Political Science

Yrkeserfaring:

 • 2020–: Visesentralbanksjef
 • 2016–2020: Direktør i Pengepolitikk, Norges Bank
 • 2015: Direktør i Finansiell stabilitet, Norges Bank
 • 2013–2014: Direktør og nestleder i Finansiell stabilitet og leder i enhet for Makrotilsyn, Norges Bank
 • 2010–2013: Seniorøkonom, Handelsbanken Capital Markets
 • 2009–2010: Assisterende direktør, Pengepolitisk avdeling, Norges Bank
 • 2008–2010: Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI
 • 2000–2009: Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver, Forskningsavdelingen og Pengepolitisk avdeling, Norges Bank
 • 1998–2000: Forskningsassistent, Forskningsavdelingen, Norges Bank
 • 1996–1998: Forskningsassistent, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Jens Stoltenbergs CV kan man finne en versjon av på NATOs hjemmeside.

«Derr rundet vi pinlig, NRK»

Dette har fått flere til å reagere, og både på Twitter og Facebook deles nå et skjermbilde fra Dagsrevyens sending.

Tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Kårstein Eidem Løvaas, har delt skjermbildet på Facebook. «Og akkurat derrr rundet vi pinlig, NRK», er hans kommentar.

Kårstein Eidem Løvaas, tidligere stortingsrepresentant for Høyre, er blant dem som har delt skjermbildet fra Dagsrevyen. Skjermbilde: Facebook.

En av reaksjonene på Twitter kommer fra Marianne Dahl, seniorforsker ved PRIO:

Dagsrevyen sin sammenligning av Wolden Bache og Stoltenberg sin CV er interessant. Enten har Wolden Bache gjort et helt vanvittig hopp fra forskningsassistent til visesentralbanksjef, eller så kunne de kanskje nevnt flere av de mange enormt imponerende posisjonene hun har hatt.

Nevnte flere stillinger muntlig

Selv om det på grafikken kunne se ut som om Wolden Bache gikk rett fra forskningsassistent til visesentralbanksjef, nevnte nyhetsanker Petter Oulie-Hauge at hun har hatt flere stillinger i Norges Bank:

Hun har vært visesentralbanksjef siden 2020, men har gjort mye i Norges Bank siden hun kom inn som forskningsassistent i 1998. Blant annet var hun direktør for pengepolitisk avdeling før hun fikk nestlederjobben i sentralbanken.

Stoltenbergs yrkesbakgrunn ble likevel viet mer plass av nyhetsankeret:

Politiker har han vært så og si hele livet, men han luktet litt på det sivile yrkeslivet som konsulent i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå fra 1989 til 1990. Så ble han statssekretær i Miljøverndepartementet i 1990. Han var nærings- og energiminister fra 93 til 96, så finansminister fra 96 til 97. I 2000 ble han statsminister, det varte i halvannet år, før åtteårsperioden hans med start i 2005. Fra 2014 har Jens Stoltenberg vært generalsekretær i NATO.

Kommentator utdypet søkernes bakgrunn

Etter presentasjonen av de to CV-ene, ble politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, bedt om å vurdere de to kandidatene. Han sa at begge to er kompetente og faglig sett kvalifisert for jobben.

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, snakket også om kompetansen til de to kandidatene. Skjermbilde: NRK.
Ida Wolden Bache har sin styrke i den erfaringen hun har bygget opp internt i Norges Bank, i pengepolitikk, og arbeidet med finansiell stabilitet. Og har rentesetting og den viktige delen av sentralbankens oppgave.
Så vil mange peke på, og peker på, når man snakker med aktører her, at Stoltenberg særlig har sin styrke i det som kalles kapitalforvaltning, altså forholdet til Oljefondet som jo ligger under Norges Bank. Fordi man i den typen jobb trenger bredere samfunnsforståelse, enn en snever fagøkonomisk kompetanse.

Mener sendingen totalt gir en god fremstilling

Faktisk.no har spurt NRK om hvorfor de valgte denne presentasjonen av de to søkernes CV-er i grafikken.

– Vi mener det var relevant og interessant for publikum å få presentert bakgrunnen til de to kandidatene, og da er det naturlig å også bruke grafikk, svarer redaksjonssjef i Dagsrevyen, Hanna Thorsen.

– Synes NRK at grafikken er dekkende for de to søkernes CV-er?

– Vi mener at sendingen totalt sett gir en god fremstilling av de to søkernes kvalifikasjoner, og at balansen er god. Samtidig mener vi at det kan diskuteres om vi skulle vært mer utfyllende i grafikken med Bache Wolden sin CV.

– Hva har NRK å svare til kritikere som mener NRK underslår Bache Woldens kvalifikasjoner med denne grafikken?

– Vi registrerer at det pågår en debatt, og vi ønsker å ha en mest mulig balansert fremstilling. Det er målet vårt med all journalistikk, avslutter Thorsen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?