Faktisk.

Nei, det har ikke dødd flere av korona-vaksinen enn av covid-19

Foto: Heiko Junge / NTB.

Påstand

Tallet på døde av vaksinen overskrider nå tallet på døde av covid-19.

Steigan.no. Steigan.no, 23.04.2021

Konklusjon

Så langt er det registrert over 700 covid-19 assosierte dødsfall i Norge, mens fire dødsfall antas å ha direkte sammenheng med vaksinering. Da artikkelen på Steigan.no ble publisert, var det meldt om 736 dødsfall relatert til covid-19, ifølge Folkehelseinstituttet. Legemiddelverket hadde på dette tidspunktet behandlet 147 meldinger om dødsfall etter korona-vaksinering. Av disse har Legemiddelverket så langt konkludert med at fire dødsfall har en direkte sammenheng med vaksinering. De 143 andre dødsfallene undersøkes fortsatt, men antas å ikke ha noen direkte sammenheng med vaksinen.

Påstanden er helt feil.

Nettstedet Steigan.no publiserte 23. april en artikkel med tittelen:

Tallet på døde av vaksinen overskrider nå tallet på døde av covid-19

«Hvorfor deler ikke FHI denne informasjonen? 147 døde i Norge etter vaksine mot covid-19», sto det i ingressen.

Skjermbilde fra Steigan.no.

Artikkelen var ført i pennen av Margrethe Salvesen, som har autorisasjon som sykepleier. Hun sprer aktivt feilinformasjon om koronaviruset og vaksiner på sosiale medier, og har markert seg som en sterk kritiker av myndighetenes koronatiltak.

Faktisk.no har kontaktet redaktør for Steigan.no, Pål Steigan, og gitt han mulighet til å dokumentere påstanden. Steigan har ikke svart på våre henvendelser.

I teksten forteller Salvesen om et eldre ektepar fra Sarpsborg som døde på Sykehuset Østfold, hvor de var innlagt med covid-19. Sarpsborg kommune sendte først ut en pressemelding hvor det ikke ble opplyst at ekteparet hadde blitt vaksinert med koronavaksine før de døde.

Dette har skapt spekulasjoner i sosiale medier om hva ekteparet døde av. Kommuneoverlegen i Sarpsborg, Karianne Janseg Bergman, har imidlertid avvist at dødsfallene hadde noen sammenheng med vaksinen:

– Det er ingen sammenheng mellom vaksinasjonen og dødsfallene. Begge døde av koronarelaterte årsaker, uttalte hun til Sarpsborg Arbeiderblad, ifølge Dagbladet.

Tilfeldig sammenfall i tid

Videre i artikkelen på Steigan.no fastslås det at «til nå har 147 personer dødd etter å ha blitt vaksinert i Norge». Det stemmer at Legemiddelverket per 20. april hadde behandlet 147 meldinger om dødsfall etter vaksinering.

Her er det imidlertid viktig å merke seg at det ikke nødvendigvis er en årsakssammenheng mellom vaksinen og dødsfallet selv om en person dør kort tid etter å ha blitt vaksinert. Dette er også nevnt i Steigan-artikkelen.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen. Foto: Legemiddelverket.

– Vi ber helsepersonell og privatpersoner om å melde inn bivirkninger på minste mistanke. Dermed melder mange inn bivirkninger de ikke tror har noe med vaksinen å gjøre, men vi vil likevel ha dem inn for å kunne sette ting i system, forklarer medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til Faktisk.no.

– Nesten alle dødsfallene, med noen få tragiske unntak, har vært eldre sykehjemsbeboere. Når man vaksinerer mange tusen sykehjemsbeboere, vil det statistisk sett skje en del dødsfall. Her har det vært tilfeldige sammenfall i tid.

Fire dødsfall har sammenheng med vaksine

Snittalderen for de 147 døde er ifølge Legemiddelverket over 84 år. Bare fem var under 60 år da de døde. Av disse hadde fire av dødsfallene en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen, ifølge Madsen:

– I disse fire tilfellene er det en sammenheng mellom dødsfall og vaksinen, sier han til Faktisk.no.

Vaksinasjon med AstraZeneca ble satt på pause 11. mars etter flere tilfeller av sjeldne og alvorlige symptomer som blodpropp, blødninger og lave blodplater. Også europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har konkludert med at det er en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de alvorlige bivirkningene.

Madsen forklarer at en uavhengig ekspertgruppe er i ferd med å gå gjennom de rapporterte dødsfallene for å se om det er tilknytning til vaksinen.

– De er ikke ferdig med arbeidet, men vår bedømmelse er at de aller fleste dødsfallene ikke har noe med vaksinasjon å gjøre, sier han.

– Så det stemmer ikke at det har dødd flere av vaksinen enn av covid-19?

– Det er så langt fra sannheten som det går an. Antall covid-relaterte dødsfall har nå passert 700, mens det foreløpig bare er fire dødsfall hvor vi mener det kan være en sammenheng med vaksinen, sier Madsen.

Behandler alvorlige bivirkninger først

Legemiddelverket offentliggjør ukentlig rapporter om meldte bivirkninger av koronavaksinene. Den siste rapporten ble publisert 22. april og tar for seg behandlede meldinger om meldte bivirkninger fra den første vaksinen ble satt 27. desember og til 20. april.

Det er bare meldinger som er kvalitetssikret og behandlet som er med i rapporten. Meldinger om alvorlige hendelser behandles først, slik at fordelingen mellom alvorlige og mindre alvorlige hendelser i rapporten ikke er den samme blant de ubehandlede meldingene. Faktisk.no har skrevet mer om dette her.

Over 700 covid-relaterte dødsfall

Som Madsen sa, har antall covid-relaterte dødsfall i Norge nå passert 700. Da artikkelen på Steigan.no ble publisert 23. april, var det ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) registrert 736 dødsfall assosiert med covid-19.

Da denne faktasjekken ble publisert 29. april, hadde antall dødsfall registrert hos FHI steget til 754. Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19, ifølge FHI.

Mens det ble registrert 439 covid-relaterte dødsfall i 2020, har det hittil i år blitt registrert 315 dødsfall.

Les mer om hvordan covid-relaterte dødsfall registreres her:

Viser til PCR-tester

Margrethe Salvesen skriver i en SMS til Faktisk.no at det går fram av sammenhengen at hun viser til perioden etter at man begynte å sette vaksiner.

– Faktisk.no regner med covid-dødsfall fra i fjor vår, men det er fullstendig meningsløst i denne sammenhengen, skriver Salvesen.

Den første koronavaksinen ble satt i Norge 27. desember 2020. Fra da og til Steigan-artikkelen ble publisert 23. april, har det ifølge VG blitt registrert 313 covid-relaterte dødsfall i Norge. Det er langt flere enn de 147 dødsfallene som er rapportert inn i forbindelse med vaksinering.

Konfrontert med dette, svarer Salvesen i en e-post at bruken av PCR-tester i Norge gir svært mange falske positive tester, og at døde ofte testes etter at de er døde. Det er ikke riktig at det er svært mange falske positive prøvesvar i Norge, noe vi har skrevet om i denne artikkelen.

Salvesen viser også til en diskusjon om PCR-testene mellom reality-kjendis Svein Østvik og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på NRK Debatten 27. april. Den kan du lese mer om her:

Større risiko med AstraZeneca-vaksinen

I artikkelen på Steigan.no hevdes det også at «I Norge i dag vil det generelt være en større risiko for å dø ved å la seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen, enn risiko for å dø av covidsykdommen, ifølge FHI».

Faktisk.no har kontaktet FHI, som viser til et notat de har utarbeidet for regjeringen:

– Vi har sammenlignet covid-19-dødelighet i befolkningen med risikoen for å dø etter AstraZeneca-vaksinen for ulike kjønn og aldersgrupper. Risikoen for å dø av covid-19 øker jo lenger man går uvaksinert, forklarer Preben Aavitsland, overlege ved FHI, i en e-post til Faktisk.no.

– Beregningene viser for eksempel at det for en kvinne i alderen 40–49 år er like farlig å gå uvaksinert i 79 uker som å ta en AstraZeneca-vaksine nå. Siden alternative vaksiner blir tilgjengelige lenge før 79 uker, er det minst farlige for henne å vente noen uker på en annen vaksine.

Ifølge Aavitsland er det altså noe riktig ved det som står i artikkelen, men den tar ikke med at risikoen for å dø av covid-19 er veldig avhengig av hvor lenge man går uvaksinert. I artikkelen kommer det heller ikke fram at risikoen ser ut til å være ulikt fordelt på aldersgruppene.

Beregningene til FHI gjelder bare for AstraZeneca-vaksinen og ikke for de andre korona-vaksinene som bruke i Norge.

– Den høye risikoen ved vaksinasjon er bakgrunnen for at vi har anbefalt å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet, sier Aavitsland.

Tilsvar

Redaktør for Steigan.no, Pål Steigan, har fått mulighet til å kommentere konklusjonen i denne faktasjekken. Han har ikke svart på henvendelsene til Faktisk.no.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?