Faktisk.

Nei, en Nürnberg 2-rettssak er ikke i gang

Tilhengere av ideen om at korona-pandemien var planlagt, slutter ikke å tro på at de ansvarlige for «plandemien» skal stilles for retten.

hovedbilde
Nürnberg-prosessen var en rettssak mot fremstående politiske og militære ledere i nazi-Tyskland. Rettssaken ble ført for en alliert militærdomstol i Nürnberg i 1945–46.

I mai spredte det seg et rykte på Facebook om at en ny Nürnberg-prosess var på gang. Det ble sagt at en rettssak mot store organisasjoner, myndigheter i flere land og deres ledere skulle starte 3. juli 2021. I verste fall risikerte de ansvarlige dødsstraff, ble det hevdet.

Som Faktisk.no skrev allerede i mai, ble det aldri noen rettssak:

Nürnberg-prosessen stilte krigsforbrytere etter 2. verdenskrig for retten i en militærdomstol opprettet for anledningen. Det eksisterer altså ikke noen permanent «Nürnberg-domstol», og ryktene var bare oppspinn.

Nå spres det igjen påstander om en «Nürnberg 2-prosess». Et bilde av den tyske advokaten Reiner Fuellmich har den siste tiden blitt mye delt på Facebook, både i Norge og andre land.

Dette bildet av den tyske advokaten Reiner Fuellmich har blitt mye delt på Facebook både i Norge og andre land den siste tiden. Skjermbilde: Facebook.

På bildet gjentas omtrent den samme påstanden som gikk viralt i mai:

Team på 1 000 advokater og 10 000 medisinske eksperter starter Nürnberg 2-rettssak mot CDC, WHO, Davos-gruppen og verdensledere for forbrytelser mot menneskeheten.

Konferanse, ikke rettssak

Reiner Fuellmich er en tysk advokat som også har lov til å praktisere i California. For personer som tror på de mange konspirasjonsteoriene om covid-19, har han blitt utropt til en helt og redningsmann.

Fuellmich står nemlig i spissen for det som omtales som et massesøksmål mot verdensledere, forskere og journalister. Disse skal sammen ha skapt en falsk pandemi, og for dette skal de stilles for retten for «forbrytelser mot menneskeheten». At pandemien skal være planlagt – en «plandemi» – er en velkjent konspirasjonsteori.

Det er dette søksmålet som omtales som Nürnberg 2.0, og som mange nå tror er i gang. Det er ikke riktig.

I tillegg til bildet av Fuellmich, har en rekke videoer med titler som «Nuremberg trials 2.0 has begun» blitt mye spredt den siste uken. En av videoene ble delt over 24 000 ganger før YouTube fjernet den, ifølge analyseverktøyet CrowdTangle.

Videoen brøt sannsynligvis med YouTubes retningslinjer, men på andre plattformer kan man finne flere videoer med omtrent samme tittel. Videoene er opptak fra en konferanse i Warszawa 15. november, hvor Fuellmich deltok.

Rainer Fuellmich deltok på en konferanse i Polen 15. november. Den var starten på et prosjekt som kalles «Nürnberg 2». Skjermbilde: Bitchute.

Etter konferansen møtte han flere politikere i det polske parlamentet. På en pressekonferanse etter møtet ble det opplyst at politikerne hadde blitt enige om å nedsette en egen koronakommisjon. Det ble understreket at ikke hele parlamentet sto bak.

Tror ikke på domstolene

Konferansen markerte ifølge flere alternative nettsteder starten på et polsk prosjekt som kalles Nürnberg 2.0. Prosjektet skal ha blitt initiert av polske intellektuelle, og målet skal være å samle inn dokumentasjon på kriminelle handlinger, lovløshet, overgrep og enkeltpersoners tragedier i kjølvannet av pandemien.

Under konferansen sa Fuellmich noe som kan tyde på at han har mistet troen på at domstolene kan ordne opp:

– Den eneste måten å ende dette på, er at folk står opp mot myndighetene. Det er ikke domstolene. Kanskje kan vi bruke domstolene til å renske opp i ting, men jeg frykter at vi ikke en gang kan bruke dem til det. For domstolene er så infiltrert av den andre siden at vi må sette opp et helt nytt rettssystem.

På spørsmål fra salen om hvor lang tid han tror Nürnberg 2-prosessen kommer til å ta, svarte Fuellmich likevel at han så for seg å gjennomføre en internasjonal rettssak mot slutten av året.

Uklart hvilken domstol

Hvilken eller hvilke domstoler søksmålet skal behandles av, er svært uklart. Faktisk.no har spurt Fuellmich om dette, men ikke fått svar.

Som nevnt, finnes det ikke noen permanent «Nürnberg-domstol». Eksperter Faktisk.no tidligere har snakket med, har avvist at dette kan være en sak for noen internasjonale domstoler.

Jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Marit Halvorsen, omtalte tidligere i år påstanden om en ny Nürnberg-rettssak som «bare rør og tull, fra ende til annen».

Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag kan bare dømme i tvister mellom stater, noe dette ikke er. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ligger også i Haag, og den kan dømme individer for forbrytelser mot menneskeheten.

Ifølge bildet som spres, skal også organisasjoner som CDC (amerikanske smittevernmyndigheter), WHO (Verdens helseorganisasjon) og Davos-gruppen (Verdens økonomiske forum) være involvert i rettssaken. De vil ikke kunne bli dømt i ICC.

Et annet faktum som taler mot at en slik sak kan komme opp for ICC, er at individer (som personer i et søksmål) ikke kan bringe saker inn for denne domstolen. Det er det bare FNs sikkerhetsråd, sjefsanklageren i ICC og stater som har anerkjent domstolen som kan gjøre.

Ikke forbrytelser mot menneskeheten

Forbrytelser mot menneskeheten er definert som mord, utryddelse, deportasjon og andre umenneskelige handlinger begått mot sivilbefolkningen før eller under en krig.

Dette er ifølge Geir Ulfstein definert som en av de groveste internasjonale forbrytelsene. Han er professor ved Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet ved Universitetet i Oslo.

– Forbrytelser mot menneskeheten krever at det har skjedd et utbredt eller systematisk angrep på sivilbefolkningen, uttalte Ulfstein til Faktisk.no i vår.

I vår ble en uriktig påstand om at den norske regjeringen var tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten, spredt til en rekke land. Det var også bare oppspinn:

Ulfstein avviste at innføring av koronatiltak som lockdown, koronapass og frivillig vaksinering, er forbrytelser mot menneskeheten:

– Det kan oppstå tvil om hvor langt man kan gå i å innskrenke andre menneskerettigheter, slik som privatlivets fred og bevegelsesfriheten. Men slike forbud og restriksjoner kan uansett ikke anses som forbrytelser mot menneskeheten.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?