Faktisk.

Ingenting tyder på at Norge vil ha 3,8 millioner innbyggere i 2025

Skjermbilde: Deagel.com

Over tid har en befolkningsfremskriving fra nettstedet Deagel.com blitt spredd i Norge, hovedsakelig gjennom konspirasjonsteoretiske nettforum, Facebook-grupper og blogger.

Skjermbilde: Facebook

Ifølge nettstedet vil Norge ha en befolkning på 3,8 millioner i 2025, mot 5,37 millioner i dag. De som deler fremskrivningen, knytter den gjerne til en konspirasjonsteori om at en «global elite» vil redusere verdens befolkning. Enkelte ser også ut til å tro at Deagel.com har tilgang på sensitiv informasjon fra amerikansk og annen etterretning.

Det er imidlertid ingen som helst grunn til å tro på fremskrivingene til Deagel.com.

Skjermbilde: Google

Google-søk på Deagel.com gir ingen indikasjoner på at fremskrivningene deres har blitt brukt av troverdige kilder. I stedet blir de omtalt av konspiratoriske nettsteder jewworldorder.org og 5gexposed.org. Konteksten er gjerne spekulasjoner om en styrt befolkningsreduksjon eller at koronapandemien er «planlagt».

Skjermbilde: Google

Ifølge hovedscenariet til Statistisk sentralbyrå (SSB), vil det være 5,5 millioner mennesker i Norge i 2025. Befolkningen skal med andre ord øke med over 100 000 personer.

Ifølge Deagel skal dette antallet tvert imot reduseres med 1,57 millioner mennesker i samme periode. Nettstedet påstår også at USAs befolkning vil gå fra 328,2 millioner mennesker til 100 millioner innen 2025.

Det fremgår ikke av Deagels nåværende hjemmesider hvordan de har kommet frem til at Norges befolkning vil krympe med 1,57 millioner mennesker i løpet av de neste fem årene.

Tidligere versjoner av Deagel.com på archive.org viser at nettstedet i sin tid forsøkte å gjøre rede for «metoden» de brukte for å beregne befolkningsutviklingen. Da skrev de blant annet at vestlige land vil kollapse på samme måte som Sovjetunionen, og at befolkningen vil utvandre til Sør-Amerika og Asia i stor stil. De så også for seg at tilstanden i Europa ville bli så ille at knapt noen ville ønske å innvandre til kontinentet.

Deagel.com gjorde ikke noe forsøk på å dokumentere disse påstandene, som i beste fall er rene spekulasjoner. At metodebeskrivelsen nå er tatt vekk fra nettstedet, slik at det ikke lenger er mulig å se hvordan befolkningsutviklingen er regnet ut, svekker troverdigheten ytterligere.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?