Faktisk.

I Oslo har antall mindreårige som har mer enn ti registrerte lovbrudd i løpet av ett år, doblet seg på to-tre år

Oktober 2017: Politi og ambulansepersonell på Holmlia i Oslo i forbindelse med en skyteepisode.
Oktober 2017: Politi og ambulansepersonell på Holmlia i Oslo i forbindelse med en skyteepisode. Foto: Tipser.no / Daniel D.Laabak / NTB scanpix

Påstand

Antall mindreårige som har mer enn ti registrerte lovbrudd i løpet av ett år, har doblet seg i løpet av to-tre år.

Himanshu Gulati, Frp. NRKs Politisk kvarter, 13.06.2018

Konklusjon

Det stemmer at antall mindreårige som har mer enn ti registrerte lovbrudd i løpet av ett år, har doblet seg i løpet av de siste to-tre årene. I 2015 var 12 personer under 18 år registrert med ti eller flere staffbare forhold i Oslo kommune. I 2017 hadde antallet økt til 27. Siden tallene er lave, gjør endringer store utslag. I samme periode har totaltallet over unge gjengangere, som er personer under 18 år med fire eller flere registrerte straffbare forhold, økt fra 112 til 151.

Påstanden er helt sann.

I Politisk kvarter på NRK onsdag 13. juni diskuterte Frps Himanshu Gulati og Maria Aasen-Svensrud (Ap) hvordan man bør straffe unge kriminelle for å få bukt med blant annet gjengkriminalitet i Oslo.

På spørsmål om hva slags type virkemiddel som bør brukes, svarte Gulati:

– Vi som samfunn har jo hatt et mål om at ungdommer ikke skal settes i fengsel, og det er jo riktig, for noen som gjør en feil tidlig i livet, skal få en mulighet til å komme på rett vei resten av livet. Men den type kriminalitet vi nå ser i deler av Oslo Øst, med unge kriminelle, veldig mange av dem med over ti registrerte lovbrudd, det viser at vi står overfor en ny type kriminalitetstrend blant unge, og på de gjengangerne så mener jeg at vi må bruke hardere lut, og også vurdere fengselsstraffer.

Videre påsto han at «antall mindreårige som har mer enn ti registrerte lovbrudd i løpet av ett år, har doblet seg i løpet av to-tre år». Det er den påstanden vi skal ta for oss i denne faktasjekken.

Hva er registrerte forhold?

Personer mellom 10 og 17 år, som blir registrert med fire eller flere straffbare forhold i Oslo kommune i løpet av et kalenderår, defineres som unge gjengangere.

Det føres også statistikk over unge gjengangere med ti eller flere registrerte straffbare forhold.

Registrerte straffbare forhold betyr at en kriminell handling er anmeldt og at en person er mistenkt eller siktet for noe straffbart. Personen trenger altså ikke å ha blitt dømt for forholdet som omtales.

Økte fra 12 til 27

Faktisk.no tar kontakt med Gulati og spør hva han legger til grunn for påstanden. Han viser til tall fra en Salto-rapport for 2017.

Salto står for «Sammen lager vi et trygt Oslo», og er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Formålet er å drive kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. I den siste Salto-rapporten, basert på data fra 2017, finnes detaljert informasjon om unge gjengangere:

De siste årene har det vært en økning i antall unge gjengangere totalt og i antall unge gjengangere med ti straffbare forhold eller mer.

Det er riktig som Frps Gulati påstår. Fra 2015 til 2017 har antall unge gjengangere med minst ti straffbare forhold, (mer enn) doblet seg, fra 12 til 27 personer. Dette tilsvarer en økning på 125 prosent.

Gulati har sett på utviklingen fra et bunnår til et av toppårene. Hadde man sett på utviklingen mellom 2013 og 2017, ville man funnet en økning på rundt 17 prosent – eller fire personer.

I Politisk kvarter sa Gulati også at vi ser en ny type kriminalitetstrend blant unge. Tallene har imidlertid vært høyere tidligere, både i 2005 og i 2007. Da ble henholdsvis 28 og 29 unge registrert med ti straffbare forhold eller mer.

Økning i folketall

Slik har utviklingen i antall personer mellom 10 og 17 år i Oslo kommune vært, i samme periode:

Hvem er de?

I den omtalte Salto-rapporten finnes det detaljert informasjon om de 27 unge gjengangerne med minst ti registrerte straffbare forhold i Oslo kommune i 2017.

De er fordelt på ni bydeler. Søndre Nordstrand topper statistikken, med totalt seks personer.

I Salto-rapporten ser man på unge gjengangere fra 10 til 17 år, og gjengangere i aldersgruppen 18-22 år. En person som i løpet av et kalenderår er registrert med tre straffbare forhold før fylte 18 år, og inntil tre etter fylte 18 år, telles ikke som gjenganger i noen av gruppene.

Slik har utviklingen i antall personer fra 10 til 17 år i hver enkelt bydel vært, fra 2008 til 2017:

Utvikling

I rapporten kommer det tydelig frem at det har vært en kraftig økning i unge gjengangere de siste to årene, altså fra 2015 til 2017. Det står også at gjengangerne ofte kjenner hverandre på tvers av byen:

Skolegang, sosiale medier og etnisitet er faktorer som gjør at unge gjengangere kjenner hverandre på kryss og tvers av byen. Ungdommene oppleves ofte av politiet som deler av flyktige nettverk. Anmeldelser med flere gjerningspersoner genererer et stort antall forhold. I underkant av 20 % av anmeldelsene med en ung gjenganger involverte flere gjerningspersoner i aldersgruppen.

Videre står det at de 27 unge gjengangerne med ti eller flere straffbare forhold registrert i 2017, allerede har begått kriminalitet i flere år.

For unge gjengangere generelt - personer under 18 år med fire eller flere registrerte straffbare forhold i løpet av et kalenderår, ser utviklingen slik ut:

Hva viser statistikken?

Tidligere har vi faktasjekket en påstand om at det aldri har vært mer kriminalitet. Det er ikke riktig, hverken i Norge eller Oslo. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Oslo politidistrikt og Oslo kommune viser at de overordnede kriminalitetstallene har vært betydelig høyere før.

Heidi Mork Lomell, instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, uttalte da til Faktisk.no at endringer i kriminalstatistikk ikke alltid gir et riktig bilde på om kriminaliteten faktisk går ned eller opp.

Det er mange faktorer som kan føre til at endringer i statistikken ikke gjenspeiler reelle endringer i kriminaliteten. Mørketallene er store for lovbruddstyper som vold og seksuallovbrudd, og når det gjelder narkotikakriminalitet kan statistikken i større grad være uttrykk for politiets prioriteringer enn reelle endringer i kriminalitetsbildet.

Når kan man straffes i Norge?

For å kunne straffes for en kriminell handling i Norge, må den som har brutt loven ha vært tilregnelig da den straffbare handlingen fant sted. Man regnes ikke som tilregnelig dersom man er under 15 år gammel.

15 år er altså den kriminelle lavalderen i Norge. Unge over 15 år og under 18 år, kan bare idømmes ubetinget fengselsstraff når det er «særlig påkrevd», ifølge straffeloven. Fengselsstraffen kan ikke være på mer enn 15 år.

I 2016 ble 15 personer registrert med ti eller flere straffbare forhold i Oslo. Politiet i Oslo har på forespørsel fra Faktisk.no gjort et søk på avgjørelsen som er tatt i disse sakene.

Av de 15 personene var én person under 15 år hele året. Én hadde registrerte forhold både før og etter fylte 15 år. Alle de 14 ungdommene som hadde dem eller flere registrerte forhold etter fylte 15 år i 2016, fikk koder som regnes som oppklart.

Statistikk: Oslo politidistrikt

58 forhold, eller 27,2 prosent av sakene, er henlagt etter bevisets stilling.

Totalt 154 av 213 forhold ble oppklart. I seks saker ble personen registrert med straffbart forhold frikjent. 17 forhold ble henlagt fordi personen var under 15 år.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?