Faktisk.

SIAN sentrale i spredningen av innhold fra alternative medier

Facebook-grupper styrt av SIAN-medlemmer, er sentrale i ekkokammeret som gjør alternative medier til vinnere i sosiale medier. En anonym profil som har uttrykt «forståelse» for 22. juli-terroristen, styrer andre viktige grupper.

hovedbilde
Foto: NTB, skjermdump fra Facebook. Montasje: Faktisk.no

30. mai 2017 gikk en artikkel med tittelen «Vi tvinges til å sponse verdikrig mot Norge» sin seiersgang på Facebook. Saken fra nettstedet Rights.no kom på 5. plass over de mest engasjerende sakene i Norge den dagen, ifølge StoryBoard.

Artikkelen handlet om offentlig pengestøtte til norske moskeer, men var illustrert med et bilde av islamisten Ubaydullah Hussain. Han ble i 2018 dømt til ni års fengsel for deltakelse i ekstremistgruppen IS.

Faksimile fra Rights.no

På Facebook ble artikkelen likt, delt og kommentert over 11 000 ganger. Nesten alt engasjementet kom fra noen få Facebook-sider og -grupper.

Artikkelen er et tidlig eksempel på hvordan noen få Facebook-grupper genererer et voldsomt engasjement for norske alternative nyhetsnettsteder. Denne utviklingen har fortsatt. Artiklene deres får ofte flere reaksjoner, kommentarer og delinger enn store medier som VG, NRK og Aftenposten.

Undersøkelser viser at nordmenn har lite tillit til alternative medier, og at de har få lesere. Da vi ville se nærmere på hvorfor noen omstridte saker og temaer går viralt på sosiale medier, fant vi nettverk og mønstre vi ikke kjente til fra før. Det har blitt til artikkelserien «Det norske ekkokammeret».

Årsaken til at alternative medier blir virale vinnere, er et nettverk av nasjonalistiske, islamkritiske og systemkritiske Facebook-grupper.

I dag er Facebook-grupper styrt av SIAN-medlemmer sentrale i ekkokammeret som gjør alternative medier til vinnere i sosiale medier. Andre viktige grupper styres av en anonym profil som har uttrykt «forståelse» for 22. juli-terroristen. I denne artikkelen skal vi bli nærmere kjent med noen av disse gruppene.

Dette er andre del i serien «Det norske ekkokammeret». Les første del her.

Toppgruppene

I samarbeid med Analyse & Tall har vi analysert 185 000 Facebook-innlegg med lenker til alternative medier.

Analysen viser at et nettverk av Facebook-grupper står for over halvparten av alle interaksjoner (summen av reaksjoner, kommentarer og delinger) artikler fra disse mediene oppnådde mellom 2014 og 2020.

Kartleggingen avdekket også et kjernenettverk som sprer artikler fra alle de fem alternative mediene vi har undersøkt: Rights.no, Document, Resett, Steigan.no og Lykten.no:

Grafikk: Analyse & Tall og Faktisk.no

Hvis du leser denne artikkelen på en datamaskin, kan du selv utforske hele nettverket her.

Rights.no får rundt 75 prosent av engasjementet sitt i sosiale medier fra dette nettverket, mens det for Document står for over 60 prosent og for Resett rundt halvparten. Med engasjement mener vi summen av delinger, kommentarer og reaksjoner som «tommel opp» eller «sinnafjes».

Grafikken under viser de ti gruppene og sidene i nettverket vi har gransket som har skapt mest engasjement, med unntak av de alternative medienes offisielle Facebook-sider:

Hege Storhaug er størst

Den Facebook-siden som skaper mest engasjement i det norske ekkokammeret, er Hege Storhaugs offisielle side. Islamkritikeren, forfatteren og informasjonslederen i Human Rights Service (HRS) deler nesten utelukkende lenker til Rights.no, som er organisasjonens nettsted.

Storhaugs side, som i dag har rundt 45 000 følgere, står alene for nær 14 prosent av alle interaksjoner i nettverket vi har kartlagt. Med interaksjoner menes summen av delinger, kommentarer og reaksjoner. Ingen skribent i Norge skapte mer engasjement i sosiale medier i 2020 enn Hege Storhaug, ifølge Nyhetsåret.no.

Et populært innlegg på Hege Storhaugs Facebook-side. Skjermdump fra Facebook

I kommentarfeltet på Storhaugs side er engasjementetsnivået høyt, og mange gir uttrykk for sinne over samfunnsutviklingen – spesielt knyttet til islam. Under et populært innlegg om NRKs dekning av id-feiringen i 2020, skriver for eksempel en Facebook-bruker:

På tide å skifte ut de som jobber i Nrk med norske folk som jobber for Norge og nordmenn?

Faktisk.no har kontaktet Storhaug og gitt henne mulighet til å kommentere det som kommer fram i denne artikkelen.

Rights.no-redaktør Rita Karlsen har også fått tilsendt våre spørsmål. Verken Storhaug eller Karlsen har besvart våre henvendelser.

I en artikkel på Rights.no beskriver imidlertid Karlsen denne artikkelserien som «farlig, faktisk livsfarlig» og skriver at «Faktisk.no AS' prosjekt er som varm bæsj i kram snø».

Innvandring, nasjonalisme og pensjonister

En annen sentral gruppe i nettverket er «Vårt Lille Land». Denne gruppen fremstår som en arena for diskusjon av norsk politikk, med et tydelig fokus på innvandring, nasjonalisme og Fremskrittspartiet. I tillegg er pensjonisters rettigheter et tilbakevendende tema.

I «Vårt Lille Land» er det særlig artikler fra Document som skaper engasjement. Gruppen har skaffet nettstedet over 1,5 millioner reaksjoner, kommentarer og delinger siden den ble opprettet i 2016 og frem til 1. desember 2020.

Et av de mest populære innleggene i «Vårt Lille Land». Skjermdump fra Facebook

Grunnleggeren av gruppen var tidligere aktiv i Documents kommentarfelt under fullt navn, der han blant annet omtalte en nikab-bruker som ble ansatt i Islamsk råd som «spøkelseskladden».

SIAN-styrt gruppe

«Hege Storhaugs Tilhengere» skaper tredje mest engasjement blant gruppene i det norske ekkokammeret. Gruppen var offentlig da kartleggingen ble gjort, men er nå privat.

«Hege Storhaugs tilhengere» er særlig viktig for Resett, men spiller også en viktig rolle for spredningen til Document og Rights.no.

Gruppen har klare koblinger til den høyreradikale og islamfiendtlige organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), samt andre islam- og innvandringsfiendtlige grupper.

En av gruppens administratorer, Ellen Due Brynjulfsen, er nestleder i SIAN. Hun har tidligere vært leder for det høyreradikale Selvstendighetspartiet, som nylig la ned seg selv og gikk inn i Demokratene.

Skjermdump fra Twitter

Et av de mest populære innleggene i gruppen i perioden vi har sett på, er et «humoristisk» bilde av et stykke bacon som er drapert over en dørklinke.

«Innbrudd sikring på Holmlia» åpner innlegget, som spiller på antakelsen om at det bor mange muslimer på Holmlia, og at de ikke vil ta i en dørklinke det henger svinekjøtt fra.

Skjermdump fra Facebook

I en e-post til Faktisk.no skriver Due Brynjulfsen at hun ser på gruppen som en del av sitt politiske engasjement, og at hun sjelden «deler strikkeoppskrifter» på Facebook. Ifølge SIAN-nestlederen er de etablerte mediene ikke til å stole på, spesielt når det kommer til innvandring.

– Dessverre har kritisk tenkning, rene debatter og ytringsfriheten lidd mer og mer etter hvert som man har fått flere og flere innvandrere. Alt som har med dem å gjøre, skal ikke diskuteres så lenge det ikke er med positivt fortegn.

Due Brynjulfsen mener også at folk leser alternative medier fordi de «hungrer etter sanne nyheter».

– Jeg gleder meg til årene som kommer når de frie mediene vil ta over nyhetsformidlingen til folket.

Storhaug aktivt medlem

Hege Storhaug poster selv aktivt både i «Hege Storhaugs tilhengere» og andre grupper i nettverket. Der legger hun ut lenker til artikler på Rights.no.

Innlegg fra Storhaug i «Hege Storhaugs tilhengere». Skjermdump fra Facebook

Faktisk.no har spurt Storhaug om hun vil kommentere aktiviteten sin i gruppen. Hun har ikke svart på dette.

Human Rights Service, organisasjonen som driver nettstedet Rights.no, får 1,8 millioner kroner i året over statsbudsjettet. Støtten er omstridt, og et forslag fra Ap om å fjerne HRS fra statsbudsjettet ble nylig nedstemt i Stortinget med knapp margin.

SIAN har en nøkkelrolle

Den islamfiendtlige og høyreradikale organisasjonen SIAN spiller også selv en sentral rolle i nettverket Faktisk.no har kartlagt. I tillegg til gruppen «Hege Storhaugs Tilhengere», bidrar organisasjonen med betydelig engasjement gjennom sine offisielle Facebook-grupper og sider.

I den største SIAN-gruppen er innlegget som har skapt mest engasjement, et manipulert bilde av forfatteren og samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali og Sylvi Listhaug, som i dag er partileder i Frp. Begge blir tillagt fabrikkerte sitater.

Skjermdump fra Facebook

De siste månedene har SIAN hatt arrangementer i flere byer som har utløst motdemonstrasjoner og stort politioppbud. SIAN-leder Lars Thorsen ble i 2019 dømt for hatefulle ytringer.

SIAN-leder: – Veldig hyggelig

I en e-post til Faktisk.no skriver Thorsen at styremedlemmer i organisasjonen har hatt roller i en rekke Facebook-grupper.

– Dersom personer tilknyttet SIAN faktisk har en sentral rolle i å spre nyhetssaker fra frie medier, så er jo det veldig hyggelig. Vi vet fra tidligere undersøkelser at flertallet av nordmenn er enige med SIAN, derfor er det naturlig at nyhetssaker relatert til islamproblemet engasjerer mange i sosiale medier.

Thorsen mener også at det er positivt for demokratiet at engasjerte personer deler nyhetssaker «gammelmedia velger å ikke publisere», og at alternative medier har et høyere intellektuelt nivå enn de etablerte mediene, som han beskriver som «lakeier av makta de skulle kritisert».

Lars Thorsen er leder i Stopp islamiseringen av Norge. Foto: Geir Olsen / NTB

– Innleggene fra Rights.no, Document og Resett skaper engasjement fordi publikum er sulteforet på ekte nyheter. Når folk observerer at samfunnet faller fra hverandre rundt seg, da søker de informasjon, analyse og handling, skriver Thorsen.

– Både Hege Storhaug og SIAN har til hensikt å redde Norge fra islamproblemet, med litt forskjellig retorikk. Alle faktabaserte innlegg om islam og dens utelukkende negative effekt på samfunnet gavner land og folk, uansett hvilken plattform informasjonen formidles på, avslutter han.

Samme mønster som i USA

I forrige artikkel om det norske ekkokammeret, skrev vi at islamkritiske, nasjonalistiske og systemkritiske grupper sto for 92 prosent av alle interaksjoner i nettverket. Da har vi sett bort fra engasjementet som skapes på de alternative medienes egne Facebook-sider.

Nina Jankowicz er «disinformation fellow» ved det partipolitisk uavhengige Wilson-senteret i USA. Hun har studert spredningen av feilinformasjon og propaganda i den digitale verden over lang tid.

Jankowicz har sett deler av datamaterialet denne artikkelserien bygger på. Hun gjenkjenner fenomenet der et nettverk av Facebook-grupper sprer innhold fra alternative medier fra USA.

Forskeren mener at grupper av den typen Faktisk.no har undersøkt, skaper en gjensidig tillit mellom medlemmene, men at de også skaper mistillit til andre informasjonskilder.

Nina Jankowicz er «disinformation fellow» ved det politisk uavhengige Wilson Center i USA. Foto: The Wilson Center

Det kan føre til at medlemmene trekker seg tilbake til sin egen isolerte «boble», der andre synspunkter og informasjon som strider mot deres verdensbilde, blir filtrert bort.

I tillegg oppfordrer Facebook brukerne til å bli med i nye grupper som ligner på dem de allerede er med i. Konsekvensen kan være at brukerne lukker seg inn i et begrenset informasjonsunivers, en «filterboble», forklarer Jankowicz.

– Når folk hovedsakelig stoler på andre gruppemedlemmer og først og fremst engasjerer seg i innhold fra gruppene de er med i, får man en ekstremversjon av filterbobler, sier hun.

Anonym profil som «forstår» Utøya-terroristen

En sentral figur i det norske ekkokammeret kaller seg «Jens Engelsen Gabrielsen». Den anonyme Facebook-brukeren har et profilbilde av den nasjonalromantiske kunstneren Hans Gude.

«Gabrielsen» administrerer flere viktige grupper i nettverket, blant annet «Høyresiden» og «Støttegruppe for president Donald J. Trump, USA». Han er også administrator for en gruppe som tidligere het «Frp-velgere. Valg 2021», men som nå kaller seg «Velgere Demokratene - Valg 2021».

Den anonyme profilen Jens Engelsen Gabrielsen. Skjermdump fra Facebook

Gabrielsen har tidligere uttrykt sympati for synspunktene til Utøya-terroristen Anders Behring Breivik.

19. februar 2019 la han ut et bilde av et av sine tidligere innlegg, hvor han blant annet spurte om Breivik «ble (...) et offer for politisk korrekte» og skrev:

Det er ikke til å stikke under en stol at Anders Behring Breivik hadde mye rett i sine betraktninger om samfunnsutviklingen. Anders Behring Breivik var oppriktig redd for å miste sitt land.

Senere klaget Gabrielsen over at innlegget hans om Breivik var blitt sensurert av Facebook.

Skjermdump fra Facebook

I 2019 publiserte Resett to pseudonyme innlegg av Gabrielsen: «Frykten for islam» og «Islam er briljant og skapt for å skremme den opprinnelige befolkningen og deres politikere».

– Det islamske diktaturet nærmer seg

«Støttegruppe for president Donald J. Trump, USA» har bidratt til å spre konspirasjonsteorier og feilinformasjon om vaksiner i Norge. Gruppen var også sentral i spredningen av feilinformasjon om valgfusk i det amerikanske presidentvalget i 2020.

17. mai i år delte Gabrielsen et innlegg fra SIAN-leder Lars Thorsen på sin egen Facebook-profil. I innlegget, som har overskriften «Landssvikere», skrev Gabrielsen blant annet: «Det islamske diktaturet nærmer seg. Muslimene får god hjelp av norsk politi.»

Faktisk.no har forsøkt å komme i kontakt med den eller de som står bak profilen for å be om kommentar til opplysningene i denne artikkelen. «Gabrielsen» har ikke besvart våre henvendelser.

Tilknyttet partiet Demokratene

Gruppene «Norge først <3» og «Mellom bakker og berg,,,» er to andre grupper i nettverket som Faktisk.no har undersøkt. Begge gruppene administreres av Jan-Ove Fromreide.

Fromreide var tidligere politiker for Senterpartiet på Askøy, men forsvant ut av partiet i 2015 da det kom frem at han drev Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst». I denne gruppen uttrykte medlemmer støtte til 22. juli-terroristen og oppfordret til vold mot innvandrere.

Som både Bergensavisen og NRK skrev den gangen, fikk Fromreide valget mellom å trekke seg fra Senterpartiet eller bli ekskludert.

I 2018 fikk gruppen igjen oppmerksomhet, etter at et innlegg fra Fromreide utløste drapstrusler og hets mot daværende AUF-leder Mani Hussaini. I innlegget sto det blant annet at Hussaini hadde uttalt at «norske etniske menn over 45 er årsaken til manglende integrering». Hussaini ble også omtalt som «AUF- muslimske leder».

I dag er Fromreide leder for Demokratene i Norge Askøy. Han er også en av administratorene av «Norge først <3», som opprinnelig het «Fedrelandet viktigst » Det står under gruppens forsidebilde at den er en «gruppe fra Demokratene Askøy».

Skjermdump fra Facebook

I denne gruppen er også SIAN-nestlederen Ellen Due Brynjulfsen administrator. Hun administrerer som nevnt også gruppen «Hege Storhaugs tilhengere».

Jan-Ove Fromreide har fått tilbud om å kommentere innholdet i denne artikkelen, men har ikke svart.

– Monomant opptatt av islam

– En del av disse gruppene er så monomant opptatt av islam at alt blir tolket innenfor et islam- og innvandringsperspektiv, sier Øyvind Bugge Solheim til Faktisk.no.

Han er postdoktor ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Bugge Solheim trekker frem ideen om at Norge blir «islamisert», som viser til en forestilling om at islamsk kultur fortrenger den norske, som sentral i mange av gruppene i det norske ekkokammeret.

Denne forestillingen knyttes gjerne til konspirasjonsteorier om at norske politikere bidrar til å fremme islamisering. Dette gjør de for eksempel ved å legge til rette for innvandring fra muslimske land, og ved å «gi etter» for krav fra den muslimske minoriteten i Norge.

– Bare ideen om at det foregår en islamisering av Norge, er en konspirasjonsteori. I den ideen, at politikere og muslimer prøver å gjennomføre islamiseringen, ligger det en grunnleggende konspirasjonsteori, forklarer Bugge Solheim.

– Hvis du mener at politikerne aktivt går inn for å gjøre Norge vondt, at de ønsker å ødelegge Norge, er det vanskelig å se at det handler om noe annet enn en konspirasjon. Da kan du ikke stole på hva politikerne sier eller hva mediene skriver.

Spiller på jødeutryddelse

Facebook-siden til den fremmedfiendtlige organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) er også sentral i nettverket. Siden har hovedsakelig skapt engasjement rundt artikler fra Lykten.no, men deler nå stort sett innhold fra egen nettside.

Det mest populære innlegget på siden i perioden Faktisk.no har sett på, er en lenke til en FMI-artikkel der Marian Hussein, som er vara til Stortinget for SV, blir beskrevet som «Et godt eksempel på hvordan islam inntar vårt land»:

Skjermdump fra Facebook

I kommentarene under innlegget står det blant annet:

Stortinget burde være forbeholdt kun etnisk norske

Og:

Fatter fremdeles ikke hvordan det i all verden er mulig for hun på bildet over, å stå der i "Uniformen" Sin og få lov å tale . På et sted som styrer landets fremtid. Må gå feil vei da, sier seg selv

Og:

Det går vel mot en «endelig» løsning

«Den endelige løsningen» er et kjent begrep for nazi-Tysklands mål om en systematisk utryddelse av Europas jødiske befolkning.

Ifølge Filter Nyheter består FMI i dag av «noen få sentrale medlemmer som benytter retorikk om et «raserent Norge» og beskriver innvandrere som «rasefremmede», «negre» og «invasjonsstyrker» i sosiale medier.»

Spredte vaksine-konspi

En siste sentral gruppe i nettverket er «Nei til EØS og Schengen. Ja til norsk suverenitet.»

Gruppen har vært blant de største sprederne av feilinformasjon og konspirasjonsteorier om covid-19 og vaksiner i Norge.

En analyse Faktisk.no gjorde høsten 2020 viste at «Nei til EØS og Schengen...», som har rundt 8500 følgere, hadde skapt mer engasjement på Facebook enn statsminister Erna Solberg, som har godt over 250 000 følgere:

Grafikken viser engasjementet statsministeren og Facebook-gruppen «Nei til EØS og Schengen...» har skapt siden gruppen ble opprettet i november 2017 til 4. september 2020. Kilde: CrowdTangle

Mellom desember 2019 og desember 2020 var det mest populære innlegget i gruppen en oppfordring til innvandrere om å «følge våre regler og skikker og legge igjen Islam og koranen i ditt hjemland».

I kommentarfeltet skriver en Facebook-bruker:

Fornuftig å be om det, vil de ikke integreres så betyr det at de bygger på hellig Krig, derfor send dem bare hjem.

Ps ta med dere Erna og hele regjeringen

Noe skjer i januar 2021

Historien om den svært aktive Facebook-gruppen «Nei til EØS og Schengen...» slutter ikke her. I januar 2021 kom nye administratorer til, og gruppen ble et politisk verktøy for et norsk parti.

Sentrale medlemmer i partiet overtok gruppen, og bruker den nå til å spre sitt politiske budskap – og oppfordringer til å melde seg inn i partiet.

Det kan du lese mer om i neste del av artikkelserien.

Arbeidet med denne artikkelen er støttet av Fritt ord.Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?