Faktisk.

Nei, § 12 i trafikk­reglene sier ikke noe om hvor mange som kan sykle i bredden

hovedbilde
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Påstand

Ifølge Trafikkreglenes § 12.4 er det ikke lov å sykle flere i bredden hvis det hindrer øvrig trafikk.

Facebook-innlegg. Facebook, 06.03.2014

Konklusjon

Det er feil at trafikkreglenes § 12 nr. 4 slår fast at det ikke er lov å sykle flere i bredden hvis det hindrer øvrig trafikk. Paragrafen omhandler forbikjøring: Om kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og veien er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren vike til høyre og sette ned farten eller stanse, dersom det er nødvendig. Hvor mange det er lov å sykle i bredden, reguleres ikke av lov eller regler. Det er fullt lovlig å sykle to personer i bredden, og drive med kjedesykling, som det kan se ut som om syklistene på bildet gjør.

Påstanden er helt feil.

I 2014 ble det publisert et bilde av syklister og én bil på Facebook med følgende påskrift: «Ifølge Trafikkreglenes § 12.4 er det ikke lov å sykle flere i bredden hvis det hindrer øvrig trafikk».

Facebook-innlegget har i skrivende stund over 14 000 delinger. Mange av delingene har kommet i løpet av de siste dagene.

Faktisk.no har vært i kontakt med mannen som har delt bildet. Han forteller at han ikke har laget det selv, og medgir at det er mulig at påstanden ikke stemmer.

Foto: Skjermdump / Facebook

Oppfordringen lyder som følger: «Del og spre bildet slik at alle kan lære dette». Bildet som er brukt er hentet fra denne saken i Halden Arbeiderblad i juni 2013. I saken er det vist til et svar fra Trygg Trafikk hvor det hevdes at det er ulovlig å sykle i felt. Svaret fra Trygg Trafikk er senere endret til en anbefaling om at syklister bør ligge maksimalt to i bredden, og vise hensyn ved å slippe frem trafikken på passende steder. Dette forklares også i saken i Halden Arbeiderblad.

Dette sier reglene

Trafikkreglene er regulert i forskrift om kjørende og gående trafikk. § 12, som det vises til i Facebook-innlegget, omhandler forbikjøring. I § 12 nr. 4, står det:

Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal forankjørende holde så langt til høyre som mulig, og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og vegen er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.

Paragrafen sier ellers ikke noe om sykler spesielt. Vegtrafikklovens § 3 slår imidlertid fast at alle skal «ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

– Ingen lov som regulerer antall syklister

I juli 2016 skrev daværende seksjonssjef i Statens vegvesen, Erik J. Jølsgard, et debattinnlegg publisert hos Adresseavisen og på nettsidene til Statens vegvesen. Under tittelen «Joda, det er faktisk tillatt å sykle to i bredden», skriver han blant annet:

Det er ingen lov som regulerer hvor mange syklister som kan sykle i bredden i kjørebanen, men regelen er at man skal være varsom. Det anbefales faktisk ofte at det sykles 2 i bredden når det er flere sammen da forbikjøringsstrekningen blir kortere.

Jølsgard informerer også om at bilister skal ha trygg avstand til syklister ved forbikjøring, det anbefales minst 1,5 meter. I tillegg anbefales det at syklister holder en avstand til den hvite stripen på opptil 1 meter.

Vegen er altså ikke forbeholdt bilister. Både syklister og bilister har like rettigheter til vegen, men de har også samme plikter, nemlig å følge trafikkreglene og ta hensyn til hverandre. Som syklist er man etter trafikkreglene definert som kjørende. På sykkel har man lov til å bevege seg på mange forskjellige trafikkarealer.

– Absolutt lov

Faktisk.no tar kontakt med Jølsgard, som i dag er pensjonist. Han sier, som han tidligere har skrevet, at det er fullt lovlig å sykle to personer i bredden.

– § 12 sier at du ikke skal være en ulempe for øvrig trafikk. Hvis det bygger seg opp kø bak én eller flere syklister, oppfordres det til å kjøre til side og slippe folk forbi ved første anledning.

Det kan se ut som om personene på bildet som er delt på Facebook driver med kjedesykling, en form for sykling der flere personer rullerer i plassering.

– I kjedesykling ligger syklistene i utgangspunktet i to rekker i bredden, og kjeden beveger seg rundt. Det kan hende at noen i en slik gruppe holder større avstand til hverandre enn andre, og da kan det se ut som om det ligger flere i bredden. Kjedesykling er absolutt lov og helt vanlig. Det er heller ingen tvil om at det er lovlig å ligge to i bredden og det er ingen trafikkregler som regulerer dette, sier Jølsgard.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?