Faktisk.

«Innvand­rere langt mer kriminelle», skrev Listhaug og viste til ujusterte tall

Sylvi Listhaugs bruk av ujusterte tall for kriminalitet blant innvandrere har skapt reaksjoner. – Det er spesielt at SSB kan presentere ujusterte tall i sin presentasjon, mens når jeg gjør det er det problematisk, sier Listhaug.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
De aller fleste innvandrere er ikke kriminelle. Likevel er de mer kriminelle enn den øvrige befolkningen. Jeg synes det er nedslående at flyktninger som har fått beskyttelse, husvære og alle muligheter i Norge begår mer kriminalitet enn befolkningen ellers. Ett minstekrav til alle som kommer hit er at man følger norsk lov. Det er urovekkende at 2. generasjons innvandrere er mer kriminelle enn sine foreldre. Dette er noe vi må diskutere, og ikke sminke bort.
Foto: Skjermdump / Facebook

Dette skrev innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på Facebook etter at Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde rapporten «Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre». Hun delte også en figur med tittelen «Innvandrere langt mer kriminelle» som viste at det hun kaller 1. og 2. generasjon innvandrere er mer kriminelle enn den øvrige befolkningen.

Listhaug har over 140 000 følgere på Facebook, så det hun skriver blir mye lest og spredt. Innlegget hvor hun skriver at innvandrere er langt mer kriminelle enn den øvrige befolkningen, hadde tirsdag ettermiddag blitt delt over 1000 ganger. Mer enn 7000 personer hadde reagert og over 800 kommentert Listhaugs oppdatering.

Reduseres med justering

Innvandrings- og integreringsministerens Facebook-innlegg skapte reaksjoner i sosiale medier. Flere reagerte på at Listhaug brukte ujusterte tall, noe som i denne sammenhengen betyr at tallene ikke er justert for befolkningssammensetningen i de ulike gruppene. Dermed vil grupper med overrepresentasjon av menn og/eller unge bli mer kriminelle siden de begår mer kriminalitet enn det kvinner og eldre gjør.

Også flere medier brukte ujusterte tall da de omtalte rapporten. Blant disse var TV 2 Nyhetene, NRK Dagsrevyen og Aftenposten. Også nettstedet Document.no benytter seg av ujusterte tall når de i tittelen slår fast at det er «nesten fire ganger mer volds­kriminalitet blant afrikanere».

I rapporten til SSB kan man i tillegg til de ujusterte tallene, også finne tall som er justert for alder, kjønn, bosted og sysselsetting:

Listhaug delte de tre søylene lengst til venstre på Facebook. SSB har sett på siktede personer over 15 år i ferdig etterforskede straffesaker. Ser man bare på de ujusterte tallene, ser man at innvandrere og særlig norskfødte med innvandrerforeldre er mer kriminelle enn befolkningen forøvrig.

Justert for alder og kjønn, er imidlertid forskjellene langt mindre. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre begår fortsatt mer kriminalitet enn den øvrige befolkningen, men overrepresentasjonen er redusert sammenlignet med de ujusterte tallene.

Hvis man sammenligner de ujusterte tallene med tall som er justert for alder og kjønn, reduseres andelen siktede gjerningspersoner:

  • Fra 6,7 prosent til 5,8 prosent for innvandrere (- 0,9 prosentpoeng).
  • Fra 11,3 prosent til 6,8 prosent for norskfødte med innvandrerforeldre (- 4,5 prosentpoeng).

Andelen i den øvrige befolkningen er 4,5 prosent. Det er dermed en større andel kriminelle blant innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn også når man justerer for alder og kjønn.

Faktisk helt feil: – Det har aldri vært mer kriminalitet

– Justering hjelper ikke ofrene

Faktisk.no har spurt Sylvi Listhaug hvorfor hun valgte å dele de ujusterte tallene istedenfor tall som var justert. Hun svarer slik på e-post:

Det hjelper lite de ofrene som blir utsatt for kriminalitet at gjerningsmannen er yngre enn gjennomsnittet av befolkningen. Antallet og den reelle overrepresentasjonen er interessant, og selv om vi legger til grunn de ulike justeringene er de fortsatt overrepresentert. Det er spesielt at SSB kan presentere ujusterte tall i sin presentasjon, mens når jeg gjør det er det problematisk. Jeg spurte SSB om de hadde sammenlignet kriminalitetstall for bestemte aldersgrupper mellom den øvrige befolkningen og innvandrergrupper, og det har de ikke gjort.

Faktisk.no har også spurt innvandrings- og integreringsministeren om hun synes det gir et riktig bilde å bare bruke ujusterte tall:

At man justerer for alder og kjønn bygger på en forutsetning om at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre på et eller annet tidspunkt skal bli lik som den øvrige befolkningen i alderssammensetning og kjønn. Dette er lite trolig at vil skje i overskuelig fremtid.

Det er antallet lovbrudd som er interessant, også kan man sikkert korrigere for alle mulige ting, enten det er utdanning, kjønn, alder, hvor man er bosatt, økonomien til dine foreldre og det som måtte være. Det blir ikke mindre kriminalitet av den grunn, man bare sminker seg ut av kjernen av spørsmålet. Jeg kan skjønne det er ubehagelig og politisk ukorrekt, men det er fortsatt det mest ærlige.

– Sammenligner epler og pærer

Assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral, Anders Løland. Foto: Norsk Regnesentral.

Assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral, Anders Løland, sier til Faktisk.no at han ville brukt justerte tall:

Det er ikke feil å bruke ujusterte tall, men da sammenligner man epler og pærer. Når man skal sammenligne grupper, er det mest rettferdig å gjøre en justering.

Løland har ikke lest SSB-rapporten og uttaler seg på generelt grunnlag. Han forklarer forskjellen på ujusterte og justerte tall slik:

Bruker man ujusterte tall, tar man for eksempel gjennomsnittet i ulike grupper uten å ta hensyn til at gruppene har ulik sammensetning. Justerte tall er korrigert for én eller flere bakgrunnsvariabler. Hvis unge er dobbelt så kriminelle som eldre, betyr justering at unge og eldre er likt representert hvis man skal sammenligne ulike grupper.

Ifølge Løland er det mest vanlig å bruke justerte tall i slike sammenligninger:

Det er derfor man har modeller for å gjøre justeringen på riktig måte. Jeg regner med at det er det SSB har gjort her.

Langt yngre gruppe

Rådgiver i kriminalstatistikk i SSB, Sigmund Book Mohn, er en av forfatterne bak rapporten. Han mener det er misvisende å bruke ujusterte tall uten å vise til de justerte tallene.

Her er det først og fremst bruken av ujusterte tall for norskfødte med innvandrerforeldre som er problematisk, selv om det ikke er feil.

Årsaken til at andelen gjerningspersoner i denne gruppen reduseres med 4,5 prosentpoeng hvis man justerer for alder og kjønn, er ifølge Mohn at norskfødte med innvandrerforeldre i snitt er langt yngre enn den øvrige befolkningen. Unge mennesker er nemlig mer kriminelle enn eldre, forklarer SSB-rådgiveren:

I den gruppen er det veldig få over 30 år. Hvis man bruker ujusterte tall, sammenligner man dermed en yngrebølge med en eldrebølge. Det er ikke interessant i seg selv.

Både i rapporten og i artikkelen forfatterne har skrevet om rapporten, understrekes det at det er nødvendig å bruke justerte tall:

En opplagt årsak til at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er overrepresentert i kriminalstatistikken er at disse gruppene består av en større andel unge menn enn den øvrige befolkningen (...). Det er derfor nødvendig å bruke tall justert for befolkningssammensetning når man ønsker å forstå hvorfor og på hvilken måte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er overrepresentert.

Sigmund Book Mohn er klar på hva han mener om å kun bruke ujusterte tall, slik Listhaug gjør:

Den ujusterte raten sier veldig lite om hva det har å si at du har innvandrerforeldre. Skal man sammenligne, må man gjøre det med dem som ble født samtidig.

Nedgang i kriminalitet

Hvor kriminelle er så innvandrere? Svaret fra SSB er at de fortsatt er mer kriminelle enn befolkningen for øvrig, men at overrepresentasjonen har gått ned siden starten av 2000-tallet, noe Minerva omtaler. Størst nedgang har det vært blant flyktninger og innvandrere med bakgrunn fra afrikanske land.

Ser man på hvilken bakgrunn de som som utfører kriminalitet har, får man denne fordelingen:

Figuren viser at over 83 prosent av gjerningspersonene tilhørte øvrig befolkning, mens 15 prosent var innvandrere. Bare 1,5 prosent av gjerningspersonene var norskfødte med innvandrerforeldre. Likevel begår både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre mer kriminalitet enn deres andel av befolkningen skulle tilsi.

Ser man på de 15 største innvandringsgruppene i Norge (unntatt Syria, hvor det i 2010 var bosatt bare 4000 personer fra) får man denne oversikten:

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?